Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - februarie)* 2017 (ianuarie - februarie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT11 77811 918-13913 23713 033204
    Bunuri şi servicii10 69110 47022111 78711 900-112
        Bunuri 8 0319 019-9888 85810 089-1 231
            Mărfuri generale8 0409 019-9798 86110 089-1 228
            Merchanting - export net-8--8-3--3
                Merchanting - bunuri achiziţionate -43--43-45--45
                Merchanting - bunuri vândute 35-3542-42
        Servicii2 6601 4511 2082 9291 8111 118
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor4223438844032408
            Servicii de întreţinere şi reparaţii443594550-6
            Servicii de transport814275539911363549
            Turism / Călătorii226248-24264400-136
            Servicii de construcţii591148621943
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii2255-311144-33
            Servicii financiare3737036314
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale13103-9010107-97
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale453198255540280260
            Alte servicii pentru afaceri552430122596467130
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale78-1810-3
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1319-6780
    Venituri primare461936-4751 087837251
        Remunerarea salariaţilor1036981088100
        Venituri din investiţii87894-80870793-724
            Venituri din investiţii directe12667-6564575-572
            Venituri din investiţii de portofoliu19127-10818153-134
            Venituri din alte investiţii399-97866-58
            Venituri din active de rezervă53-5340-40
        Alte venituri primare2703523591034875
    Venituri secundare62651111536329865
        Administraţia publică187328-14135251-215
        Alte sectoare43918325632848280
2. CONTUL DE CAPITAL6092458542934
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse35161940931
    Transferuri de capital5748566303
        Administraţia publică5740574303
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 1451 292-146923409514
    Investiţii directe4321 076-644140795-654
        Participaţii la capital 3571-5680834-834
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor3380-378-471-471
            Reinvestirea profiturilor-190-190-364-364
        Instrumente de natura datoriei429505-75140-40180
    Investiţii de portofoliu71-260330140-336476
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii50-43648633-3366
            Participaţii la capital38-1111496-3439
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii13-32433729127
        Instrumente de natura datoriei22176-156107-303410
            Termen scurt09-91434-19
            Termen lung22167-14692-337428
    Derivate financiare10010-120-12
    Alte investiţii1 9754751 499443-50494
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-11-1
        Numerar şi depozite1 155-9042 060234-310544
            Termen scurt1 124-4011 525251123130
            Termen lung31-504535-18-431414
        Împrumuturi-1222-3531310
            Termen scurt-1390-102-25-240
            Termen lung0-686856551
        Credite comerciale şi avansuri7971 297-499170224-54
            Termen scurt8051 296-491174228-56
            Termen lung-72-9-2-42
        Alte creanţe / angajamente externe3360-27733
            Termen scurt3360-27743
            Termen lung000000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-1 343--1 343210-210

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.