Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - august)* 2017 (ianuarie - august)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT51 05653 709-2 65256 04960 093-4 042
    Bunuri şi servicii45 53346 215-68450 77652 748-1 972
        Bunuri 33 93339 692-5 75937 38644 577-7 192
            Mărfuri generale33 94839 692-5 74237 42844 577-7 149
            Merchanting - export net-15--15-42--42
                Merchanting - bunuri achiziţionate -190--190-234--234
                Merchanting - bunuri vândute 174-174192-192
        Servicii11 5996 5265 07513 3908 1715 220
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 7161281 5891 9291221 806
            Servicii de întreţinere şi reparaţii188162252011975
            Servicii de transport3 5921 2252 3673 9871 6312 360
            Turism / Călătorii1 0521 239-1871 5632 050-488
            Servicii de construcţii2526818529656240
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii48169-12225120-94
            Servicii financiare168176-81709278
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale42467-42440508-470
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 0618191 2422 4511 2171 233
            Alte servicii pentru afaceri2 3891 9544352 6622 087575
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale434314656-9
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte5278-251733-17
    Venituri primare2 0345 691-3 6572 5846 130-3 543
        Remunerarea salariaţilor4644342456448516
        Venituri din investiţii3965 505-5 1083525 929-5 577
            Venituri din investiţii directe804 220-4 140224 734-4 712
            Venituri din investiţii de portofoliu90809-718111788-677
            Venituri din alte investiţii22476-45548408-360
            Venituri din active de rezervă204-204172-172
        Alte venituri primare1 1741441 0311 6691521 517
    Venituri secundare3 4881 8011 6862 6871 2151 472
        Administraţia publică1 2749892836851 013-326
        Alte sectoare2 2168121 4032 0022021 799
2. CONTUL DE CAPITAL3 4441353 30881512806
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse117298715812147
    Transferuri de capital3 3261063 2216580658
        Administraţia publică3 32303 3236570657
        Alte sectoare1106-103101
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR5 6933 6352 0604 4345 095-660
    Investiţii directe5953 636-3 037892 598-2 510
        Participaţii la capital 312 475-2 44602 803-2 803
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor551 336-1 28001 120-1 120
            Reinvestirea profiturilor-241 139-1 163-1 681-1 681
        Instrumente de natura datoriei5651 160-59489-204293
    Investiţii de portofoliu184524-3444962 192-1 695
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii134-395530241-82324
            Participaţii la capital953911414496
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii42-398439101-126226
        Instrumente de natura datoriei49920-8732562 273-2 017
            Termen scurt-1683-9925521
            Termen lung65836-7722302 269-2 039
    Derivate financiare19019-370-37
    Alte investiţii3 787-5264 3112 1993061 895
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-11-1
        Numerar şi depozite2 629-2 1574 7861 505-9492 455
            Termen scurt2 494-8303 3221 3431961 147
            Termen lung136-1 3281 464164-1 1441 309
        Împrumuturi120-9171 03461-444506
            Termen scurt-28-253226-56-557502
            Termen lung146-6648091191155
        Credite comerciale şi avansuri9481 935-9855601 733-1 173
            Termen scurt9711 949-9775321 665-1 131
            Termen lung-24-12-92769-43
        Alte creanţe / angajamente externe89613-52370-36105
            Termen scurt89614-52370-675
            Termen lung0-100-2928
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 109-1 1091 687-1 687

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.