Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie) 2019 (ianuarie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT7 5717 578-78 2808 394-114
    Bunuri şi servicii6 5576 760-2036 7767 408-632
        Bunuri 4 9505 729-7795 0226 277-1 255
            Mărfuri generale4 9515 729-7785 0246 277-1 253
            Merchanting - export net-1--1-2--2
                Merchanting - bunuri achiziţionate -25--25-35--35
                Merchanting - bunuri vândute 24-2433-33
        Servicii1 6071 0315761 7541 131623
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2241421021613203
            Servicii de întreţinere şi reparaţii2423123212
            Servicii de transport454199255528236291
            Turism / Călătorii172254-82179285-106
            Servicii de construcţii3162431625
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii213-11213-11
            Servicii financiare3113182025-4
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale685-79666-60
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale315158157372174198
            Alte servicii pentru afaceri3462598637028288
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale36-478-1
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte000000
    Venituri primare77971069933683250
        Remunerarea salariaţilor8687780872
        Venituri din investiţii29682-65444654-610
            Venituri din investiţii directe3580-5774570-566
            Venituri din investiţii de portofoliu769-631289-77
            Venituri din alte investiţii-133-345-510
            Venituri din active de rezervă19-1923-23
        Alte venituri primare6651964680920789
    Venituri secundare235108126571303268
        Administraţia publică159-5833826275
        Alte sectoare2344918423341192
2. CONTUL DE CAPITAL332311872185
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse3323159257
    Transferuri de capital0001280128
        Administraţia publică0001280128
        Alte sectoare---000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR965365600490-258748
    Investiţii directe212367-15566434-368
        Participaţii la capital 37294-2570339-339
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor37-111148--2020
            Reinvestirea profiturilor-405-405-359-359
        Instrumente de natura datoriei176741026694-29
    Investiţii de portofoliu-153-216633-410413
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii-139-8-131-267-33
            Participaţii la capital-14-7-7-28-5325
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii-125-1-124259-57
        Instrumente de natura datoriei-13-20719428-417445
            Termen scurt54-2781-34-19-14
            Termen lung-68-18111362-398460
    Derivate financiare909-310-31
    Alte investiţii5932133801 653-2821 934
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu0-0-1--1
        Numerar şi depozite309942151 533-3311 864
            Termen scurt307336-291 556-3001 856
            Termen lung1-243244-23-318
        Împrumuturi-119-215-5661
            Termen scurt2847-19829-21
            Termen lung-29-28-1-2-8482
        Credite comerciale şi avansuri2811181621179324
            Termen scurt125113126592-27
            Termen lung156515152151
        Alte creanţe / angajamente externe4-1823-113-13
            Termen scurt4-1822-113-14
            Termen lung000000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă304-304-1 200--1 200

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.