Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - iulie)* 2018 (ianuarie - iulie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT49 29353 359-4 06353 45458 265-4 810
    Bunuri şi servicii44 63446 118-1 48448 89951 652-2 755
        Bunuri 32 90839 142-6 23536 42243 510-7 091
            Mărfuri generale32 89639 142-6 24736 40843 510-7 104
            Merchanting - export net11-1113-13
                Merchanting - bunuri achiziţionate -156--156-182--182
                Merchanting - bunuri vândute 167-167195-195
        Servicii11 7276 9754 75112 4778 1414 334
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 7041081 5951 6191101 509
            Servicii de întreţinere şi reparaţii183170141841795
            Servicii de transport3 5421 3442 1993 7231 6992 024
            Turism / Călătorii1 2161 667-4521 2311 991-761
            Servicii de construcţii2615120926449213
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii22120-9720124-104
            Servicii financiare163936920588117
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale37454-41741475-433
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 1791 0161 1652 5641 2421 322
            Alte servicii pentru afaceri2 3631 8714922 5852 132452
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale4250-83746-10
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1530-1616-1
    Venituri primare2 3176 081-3 7612 4985 521-3 024
        Remunerarea salariaţilor5103947150354446
        Venituri din investiţii2725 906-5 6352785 325-5 049
            Venituri din investiţii directe364 916-4 880274 192-4 163
            Venituri din investiţii de portofoliu74600-52882779-699
            Venituri din alte investiţii16390-37319353-334
            Venituri din active de rezervă148-148147-147
        Alte venituri primare1 5371351 4021 7211421 579
    Venituri secundare2 3421 1601 1812 0591 091966
        Administraţia publică408924-516402852-449
        Alte sectoare1 9332361 6981 6552401 416
2. CONTUL DE CAPITAL561955396621943
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse144913638521362
    Transferuri de capital41704175790579
        Administraţia publică40104015790579
        Alte sectoare16016000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 3205 510-2 1881 3033 766-2 463
    Investiţii directe442 368-2 3237933 062-2 269
        Participaţii la capital 2242 523-2 296422 178-2 136
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor252973-72242782-740
            Reinvestirea profiturilor-211 550-1 572-1 397-1 397
        Instrumente de natura datoriei-183-156-29751884-134
    Investiţii de portofoliu3152 088-1 7741351 395-1 260
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii52-152203-159-22567
            Participaţii la capital-46-30-17-52-10856
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii98-122219-108-1169
        Instrumente de natura datoriei2652 241-1 9752941 620-1 326
            Termen scurt29-838190-33223
            Termen lung2352 250-2 0151041 652-1 550
    Derivate financiare-170-1775075
    Alte investiţii1 7661 0527152 595-6923 287
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-18-8
        Numerar şi depozite1 166-5371 7051 419-8782 297
            Termen scurt9934465481 265-761 342
            Termen lung174-9821 157153-802954
        Împrumuturi64-172237-56-1 3091 253
            Termen scurt-70-43536519138-118
            Termen lung135262-128-75-1 4471 372
        Credite comerciale şi avansuri5061 359-8551 2341 117116
            Termen scurt5211 306-7868071 100-295
            Termen lung-1755-6942718411
        Alte creanţe / angajamente externe28402-374-12376-389
            Termen scurt28425-396-12378-391
            Termen lung0-22210-33
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 212-1 212-2 294--2 294

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.