Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - mai)* 2017 (ianuarie - mai)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT30 85832 572-1 71434 42936 397-1 970
    Bunuri şi servicii28 13528 491-35531 07032 204-1 135
        Bunuri 21 03424 541-3 50723 55227 640-4 088
            Mărfuri generale21 04824 541-3 49223 56527 640-4 074
            Merchanting - export net-13--13-14--14
                Merchanting - bunuri achiziţionate -124--124-135--135
                Merchanting - bunuri vândute 110-110121-121
        Servicii7 1023 9503 1507 5184 5652 954
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 061809811 147791 067
            Servicii de întreţinere şi reparaţii116962011310212
            Servicii de transport2 1877361 4502 2328881 346
            Turism / Călătorii601695-947551 127-372
            Servicii de construcţii1623412917032139
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii34118-821669-52
            Servicii financiare97110-121056046
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale28303-27526296-270
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 2464987481 421699720
            Alte servicii pentru afaceri1 5071 2112961 5011 171330
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale262252223-1
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte3448-141120-7
    Venituri primare7612 922-2 1611 9333 276-1 342
        Remunerarea salariaţilor2742525040527378
        Venituri din investiţii2152 810-2 5962053 147-2 943
            Venituri din investiţii directe171 961-1 945152 449-2 433
            Venituri din investiţii de portofoliu56489-43264430-365
            Venituri din alte investiţii8359-35221268-248
            Venituri din active de rezervă134-134104-104
        Alte venituri primare272861861 3221031 221
    Venituri secundare1 9611 1598021 426917508
        Administraţia publică70667729223792-569
        Alte sectoare1 2564817741 2031261 077
2. CONTUL DE CAPITAL2 064432 0212397232
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse891870104796
    Transferuri de capital1 974241 9511360136
        Administraţia publică1 97301 9731350135
        Alte sectoare024-23101
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 7497161 0333 9173 397518
    Investiţii directe231 634-1 6111351 569-1 432
        Participaţii la capital -21 327-1 32801 850-1 850
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor-2749-752-945-945
            Reinvestirea profiturilor-577-577-904-904
        Instrumente de natura datoriei24307-282135-280418
    Investiţii de portofoliu153644-4933502 219-1 869
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii98-369468180-154335
            Participaţii la capital76-229779-83161
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii25-346371103-71174
        Instrumente de natura datoriei541 014-9611702 372-2 203
            Termen scurt194159-5969
            Termen lung351 009-9751602 432-2 273
    Derivate financiare19019-420-42
    Alte investiţii900-1 5632 4631 785-3902 176
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-11-1
        Numerar şi depozite289-1 6721 9621 248-3021 549
            Termen scurt143-8641 0061 148464686
            Termen lung147-80995699-765864
        Împrumuturi53-186972-794866
            Termen scurt-15177-19025-539564
            Termen lung65-19526046-254301
        Credite comerciale şi avansuri644134512485715-230
            Termen scurt651148503444713-270
            Termen lung-7-13844540
        Alte creanţe / angajamente externe-87-6-81-21-12-9
            Termen scurt-87-5-81-21-10-9
            Termen lung0-10000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă654-6541 686-1 686

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.