Bunuri primite cu titlu gratuit

cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, în anul 2017


Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit, constituită în baza Ordinului Guvernatorului BNR nr. 703 din 06.08.2015 a procedat la inventarierea şi evaluarea bunurilor primite de către personalul cu funcţii de conducere pe baza declaraţiilor personale.

Descriere obiect Valoare estimată
(în euro/ bucată)
Destinatar Funcţie
Set de patru monede din argint cu patru repere naturale libaneze* 438,14 Mugur Isărescu Guvernator
Set de patru monede din argint cu patru repere naturale libaneze* 438,14 Florin Georgescu Prim-viceguvernator
Vază Gozo Malta* 70 Liviu Voinea Viceguvernator

* Obiecte cedate Băncii Naţionale a României

Bunurile evaluate sub echivalentul a 200 euro se returnează primitorilor. Cele cu o valoare superioară se pot returna numai cu achitarea diferenţei de preţ dintre valoarea evaluată şi plafonul de 200 de euro stabilit potrivit dispoziţiilor Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.

Data ultimei actualizări: 18 ianuarie 2018