Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 08.2018

01.08.2018 - Rezervele internaţionale - iulie 2018
Comunicat de presă

02.08.2018 - Rezervele internaţionale - iulie 2018
Date statistice

06.08.2018 - Indicatori de risc bancar: credite - Iunie 2018
Date statistice

06.08.2018 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

06.08.2018 - Buletin lunar 6/2018
Secțiune statistică

06.08.2018 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Iunie 2018
Date statistice

08.08.2018 - Raport trimestrial asupra inflaţiei, august 2018
Conferință de presă

09.08.2018 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iunie 2018
Date statistice

13.08.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.08.2018 - Balanța de plăți - Iunie 2018
Date statistice

13.08.2018 - Balanța de plăți și datoria externă – iunie 2018
Comunicat de presă

13.08.2018 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 6 august
Publicare ora 15:00

13.08.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.08.2018 - Poziția investițională internațională - trimestrul II 2018
Date statistice

14.08.2018 - Datoria externă - Iunie 2018
Date statistice

14.08.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

16.08.2018 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul II 2018
Date statistice

20.08.2018 - Centrala incidențelor de plăți - Iulie 2018
Date statistice

24.08.2018 - Indicatori monetari - Iulie 2018
Date statistice

24.08.2018 - Indicatori monetari – Iulie 2018
Comunicat de presă

27.08.2018 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - iulie 2018
Date statistice

28.08.2018 - Buletin lunar 6/2018
Versiune integrală

30.08.2018 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iulie 2018
Date statistice