Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 01.2019

03.01.2019 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul III 2018
Date statistice

03.01.2019 - Rezervele internaționale - decembrie 2018
Comunicat de presă

04.01.2019 - Rezervele internaţionale - decembrie 2018
Date statistice

04.01.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Noiembrie 2018
Date statistice

07.01.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - Noiembrie 2018
Date statistice

07.01.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Noiembrie 2018
Date statistice

07.01.2019 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul III 2018
Date statistice

07.01.2019 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul III 2018
Date statistice

08.01.2019 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

09.01.2019 - Buletin lunar 11/2018
Secțiune statistică

14.01.2019 - Datoria externă - Noiembrie 2018
Date statistice

14.01.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Noiembrie 2018
Date statistice

14.01.2019 - Balanța de plăți și datoria externă - noiembrie 2018
Comunicat de presă

14.01.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

14.01.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.01.2019 - Balanța de plăți - Noiembrie 2018
Date statistice

15.01.2019 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 8 ianuarie
Publicare ora 15:00

21.01.2019 - Centrala incidențelor de plăți - Decembrie 2018
Date statistice

25.01.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – decembrie 2018
Date statistice

25.01.2019 - Indicatori monetari - Decembrie 2018
Date statistice

25.01.2019 - Indicatori monetari - Decembrie 2018
Comunicat de presă

28.01.2019 - Buletin lunar 11/2018
Versiune integrală

30.01.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Decembrie 2018
Date statistice