Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 06.2017

02.06.2017 - Rezervele internaţionale - mai 2017
Comunicat de presă

06.06.2017 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - aprilie 2017
Date statistice

06.06.2017 - Indicatori de risc bancar: credite - aprilie 2017
Date statistice

06.06.2017 - Rezervele internaţionale - mai 2017
Date statistice

07.06.2017 - Buletin lunar 4/2017
Secţiune statistică

13.06.2017 - Active și pasive ale fondurilor de Investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - aprilie 2017
Date statistice

13.06.2017 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - aprilie 2017
Comunicat de presă

14.06.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – tranzacții
Date statistice

14.06.2017 - Comerțul internațional cu servicii – tranzacții
Date statistice

14.06.2017 - Balanţa de plăţi – aprilie 2017
Date statistice

15.06.2017 - Datoria externă - aprilie 2017
Date statistice

20.06.2017 - Centrala Incidentelor de Plăţi - mai 2017
Date statistice

26.06.2017 - Indicatori monetari – mai 2017
Date statistice

26.06.2017 - Indicatori monetari - Mai 2017
Comunicat de presă

28.06.2017 - Buletin lunar 4/2017
Versiune integrală

28.06.2017 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - mai 2017
Date statistice