Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 12.2017

04.12.2017 - Rezervele internaţionale - noiembrie 2017
Comunicat de presă

04.12.2017 - Raportul asupra stabilității financiare, decembrie 2017
Conferința de presă

04.12.2017 - Conturi naționale financiare
Raport anual

05.12.2017 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - octombrie 2017
Date statistice

05.12.2017 - Indicatori de risc bancar: credite - octombrie 2017
Date statistice

05.12.2017 - Rezervele internaţionale - noiembrie 2017
Date statistice

07.12.2017 - Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională a României – 2016
Raport anual

07.12.2017 - Buletin lunar 10/2017
Secţiune statistică

13.12.2017 - Active și pasive ale fondurilor de Investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - octombrie 2017
Date statistice

14.12.2017 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - octombrie 2017
Comunicat de presă

15.12.2017 - Comerțul internațional cu servicii – tranzacții
Date statistice

15.12.2017 - Balanţa de plăţi – octombrie 2017
Date statistice

15.12.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – tranzacții
Date statistice

18.12.2017 - Datoria externă - octombrie 2017
Date statistice

20.12.2017 - Centrala Incidentelor de Plăţi - noiembrie 2017
Date statistice

27.12.2017 - Indicatori monetari – noiembrie 2017
Date statistice

27.12.2017 - Indicatori monetari - Noiembrie 2017
Comunicat de presă

28.12.2017 - Buletin lunar 10/2017
Versiune integrală

28.12.2017 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - noiembrie 2017
Date statistice