Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 09.2017

01.09.2017 - Tranzacţii cu instrucţiuni de plată - 2016
Date statistice

01.09.2017 - Rezervele internaţionale - august 2017
Comunicat de presă

04.09.2017 - Rezervele internaţionale - august 2017
Date statistice

05.09.2017 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - iulie 2017
Date statistice

05.09.2017 - Indicatori de risc bancar: credite - iulie 2017
Date statistice

05.09.2017 - Buletin lunar 7/2017
Secţiune statistică

11.09.2017 - Active și pasive ale fondurilor de Investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - iulie 2017
Date statistice

13.09.2017 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - iulie 2017
Comunicat de presă

14.09.2017 - Balanţa de plăţi – iulie 2017
Date statistice

14.09.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – tranzacții
Date statistice

14.09.2017 - Comerțul internațional cu servicii – tranzacții
Date statistice

15.09.2017 - Datoria externă - iulie 2017
Date statistice

20.09.2017 - Centrala Incidentelor de Plăţi - august 2017
Date statistice

25.09.2017 - Indicatori monetari – august 2017
Date statistice

25.09.2017 - Indicatori monetari - August 2017
Comunicat de presă

26.09.2017 - Buletin lunar 7/2017
Versiune integrală

26.09.2017 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - august 2017
Date statistice

29.09.2017 - Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) - 2016
Date statistice

29.09.2017 - Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) - 2016
Comunicat de presă

29.09.2017 - Ratele dobânzilor practicate de instituţiile de credit – august 2017
Date statistice