Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 04.2019

01.04.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Februarie 2019
Date statistice

01.04.2019 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul IV 2018
Date statistice

02.04.2019 - Rezervele internaţionale - martie 2019
Date statistice

05.04.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Februarie 2019
Date statistice

05.04.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - Februarie 2019
Date statistice

09.04.2019 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul IV 2018
Date statistice

09.04.2019 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul IV 2018
Date statistice

10.04.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Februarie 2019
Date statistice

12.04.2019 - Balanța de plăți - Februarie 2019
Date statistice

12.04.2019 - Datoria externă - Februarie 2019
Date statistice

12.04.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

12.04.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

22.04.2019 - Centrala incidențelor de plăți - Martie 2019
Date statistice

25.04.2019 - Indicatori monetari - Martie 2019
Date statistice

30.04.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – martie 2019
Date statistice