Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - octombrie)* 2018 (ianuarie - octombrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL17 10510 1846 91918 26411 5406 724
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 4271522 2742 3551492 205
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII265252152492419
3. SERVICII DE TRANSPORT5 1391 9463 1935 4102 3193 092
    Transport maritim143188-46125179-53
        pasageri02-1000
        mărfuri87166-8178158-83
        altele521933461928
    Transport aerian62456064590640-52
        pasageri319418-97332526-195
        mărfuri39289433111
        altele26811715221582133
    Transport rutier4 0039213 0824 2911 1493 142
        pasageri27225321024
        mărfuri3 8657293 1354 1759423 235
        altele111188-7784199-115
    Transport feroviar1041021112121-9
        pasageri11002-1
        mărfuri95859103104-2
        altele514-7813-4
    Transport pe canale navigabile interne633427614318
        pasageri010000
        mărfuri1413120170
        altele441727412515
    Servicii de transport prin conducte6206260060
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri160151136
    Alte servicii auxiliare de transport7276-27581-5
    Servicii poştale şi de curierat5565-1492100-10
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 8972 545-6491 9793 038-1 059
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3767230135665287
    Servicii de construcţii în străinătate3373430031330282
    Servicii de construcţii în România3837144378
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII32173-14028169-143
7. SERVICII FINANCIARE2331389526818781
    Servicii financiare directe1871048421817742
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)45379501039
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE54643-58960653-593
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 2061 5041 7043 7531 6352 120
    Servicii de telecomunicaţii640523118668512158
    Servicii informatice2 2018131 3882 6539681 685
    Servicii informaţionale365169196430152279
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 3972 6457533 7403 005735
    Servicii de cercetare-dezvoltare185228-43220280-58
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 5091 0214871 6591 069590
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice9247082171 052701349
            Servicii juridice632833653827
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală2186515420979133
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice64261231775585190
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice584313270607368241
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 7061 3973071 8601 655203
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice877451426942471470
            Servicii de arhitectură229121033
            Servicii de inginerie444107334515122393
            Servicii ştiinţifice şi tehnice4123327941634573
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier2434-95274-23
        Leasing operaţional36159-12139183-145
        Servicii comerciale2731848826519868
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte492568-76565731-168
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE5973-136275-11
    Servicii audio-vizuale1022-131020-12
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale5048157550
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2043-2415-1

*) Date revizuite
**) Date provizorii