Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - iulie)* 2018 (ianuarie - iulie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL11 7276 9754 75112 4778 1414 334
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 7041081 5951 6191101 509
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII183170141841795
3. SERVICII DE TRANSPORT3 5421 3442 1993 7231 6992 024
    Transport maritim101129-2881120-38
        pasageri02-1000
        mărfuri62113-5250106-57
        altele361423291318
    Transport aerian40938226361546-186
        pasageri204290-85196466-272
        mărfuri2619532229
        altele181761051335577
    Transport rutier2 7746382 1353 0037872 216
        pasageri1721520717
        mărfuri2 6855042 1812 9246422 282
        altele73132-5960141-82
    Transport feroviar7272-17684-7
        pasageri00003-1
        mărfuri685977171-2
        altele210-7510-3
    Transport pe canale navigabile interne442121382812
        pasageri010000
        mărfuri10731491
        altele30111926187
    Servicii de transport prin conducte4404442042
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri13012805
    Alte servicii auxiliare de transport4853-34856-6
    Servicii poştale şi de curierat3948-127078-9
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 2161 667-4521 2311 991-761
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2615120926449213
    Servicii de construcţii în străinătate2392521123420212
    Servicii de construcţii în România2225-330310
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII22120-9720124-104
7. SERVICII FINANCIARE163936920588117
    Servicii financiare directe13470641648184
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2926441634
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE37454-41741475-433
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 1791 0161 1652 5641 2421 322
    Servicii de telecomunicaţii43034091458337123
    Servicii informatice1 5005619391 8067751 028
    Servicii informaţionale249115134298128170
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2 3631 8714922 5852 132452
    Servicii de cercetare-dezvoltare129149-21142196-54
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 0417412991 163787377
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice636523113727485241
            Servicii juridice432022463116
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală167481191495693
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice425454-28532398133
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice403218186435300136
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 1959822131 2811 151131
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice635327308664329335
            Servicii de arhitectură1376823
            Servicii de inginerie3297325436881288
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2922444828724443
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1727-82671-46
        Leasing operaţional23113-8827124-98
        Servicii comerciale1841265718014832
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte333389-55388481-95
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE4250-83746-10
    Servicii audio-vizuale712-7712-7
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale363703133-2
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1530-1616-1

*) Date revizuite
**) Date provizorii