Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie)* 2019 (ianuarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL1 6071 0315761 7541 131623
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2241421021613203
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2423123212
3. SERVICII DE TRANSPORT454199255528236291
    Transport maritim915-61218-5
        pasageri000000
        mărfuri513-8816-8
        altele322523
    Transport aerian4555-106571-6
        pasageri2344-213760-23
        mărfuri431431
        altele1771024815
    Transport rutier36498266410113297
        pasageri212312
        mărfuri3557927639993306
        altele718-11819-11
    Transport feroviar121201112-1
        pasageri000000
        mărfuri1110010110
        altele12-111-1
    Transport pe canale navigabile interne532652
        pasageri000000
        mărfuri210220
        altele321422
    Servicii de transport prin conducte606606
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri101110
    Alte servicii auxiliare de transport78-1880
    Servicii poştale şi de curierat68-278-1
4. TURISM/ CĂLĂTORII172254-82179285-106
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3162431625
    Servicii de construcţii în străinătate2822628325
    Servicii de construcţii în România34-1431
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII213-11213-11
7. SERVICII FINANCIARE3113182025-4
    Servicii financiare directe2312111623-7
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)707423
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE685-79666-60
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE315158157372174198
    Servicii de telecomunicaţii53467655411
    Servicii informatice22098122264107156
    Servicii informaţionale411328431230
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3462598637028288
    Servicii de cercetare-dezvoltare1825-72328-5
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială14597481589960
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice8863251016932
            Servicii juridice642633
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală2571821813
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice57524745816
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice573423573028
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1831374518915633
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1004258954649
            Servicii de arhitectură100100
            Servicii de inginerie45936491237
            Servicii ştiinţifice şi tehnice543321453312
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier23-1633
        Leasing operaţional417-13419-15
        Servicii comerciale2223-126197
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte555325769-12
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE36-478-1
    Servicii audio-vizuale13-212-1
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale24-2660
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE000000

*) Date revizuite
**) Date provizorii