Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - mai)* 2017 (ianuarie - mai)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL7 1023 9503 1507 5184 5652 954
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 061809811 147791 067
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII116962011310212
3. SERVICII DE TRANSPORT2 1877361 4502 2328881 346
    Transport maritim6378-155680-23
        pasageri10102-1
        mărfuri3464-313370-37
        altele28131522714
    Transport aerian258151107241301-59
        pasageri1239428112242-130
        mărfuri1411415121
        altele12045741154570
    Transport rutier1 7013801 3211 7563771 380
        pasageri1301110010
        mărfuri1 6412951 3441 7012971 405
        altele4783-364480-35
    Transport feroviar4655-94851-4
        pasageri000000
        mărfuri4350-744451
        altele24-215-3
    Transport pe canale navigabile interne231210301217
        pasageri110000
        mărfuri542622
        altele159622715
    Servicii de transport prin conducte3003034034
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri505606
    Alte servicii auxiliare de transport3533234312
    Servicii poştale şi de curierat2628-23137-8
4. TURISM/ CĂLĂTORII601695-947551 127-372
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1623412917032139
    Servicii de construcţii în străinătate1552413216520145
    Servicii de construcţii în România79-2612-6
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII34118-821669-52
7. SERVICII FINANCIARE97110-121056046
    Servicii financiare directe7789-131055056
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)21181010-8
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE28303-27526296-270
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 2464987481 421699720
    Servicii de telecomunicaţii2461836427421461
    Servicii informatice831256578986424563
    Servicii informaţionale167591081596397
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 5071 2112961 5011 171330
    Servicii de cercetare-dezvoltare9367259198-9
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială700497204666479188
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice4273814639935939
            Servicii juridice321616281412
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală145341101103972
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice251332-82260305-45
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice273115157268121148
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri71564967745594151
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice366201165410200209
            Servicii de arhitectură55015-1
            Servicii de inginerie2025614620948161
            Servicii ştiinţifice şi tehnice1591382019814951
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier3519161418-5
        Leasing operaţional13126-1141383-70
        Servicii comerciale11979421116940
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte181224-44196221-24
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE262252223-1
    Servicii audio-vizuale78-155-4
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale2014718171
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE3448-141120-7

*) Date revizuite
**) Date provizorii