Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - martie)* 2018 (ianuarie - martie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL4 6962 8001 8985 0993 2971 804
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR6925064069147643
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII72694957817
3. SERVICII DE TRANSPORT1 3985658341 529652877
    Transport maritim3752-154456-12
        pasageri02-1000
        mărfuri2144-233050-21
        altele14581569
    Transport aerian145182-36165216-51
        pasageri66145-7980174-94
        mărfuri10811293
        altele702842723339
    Transport rutier1 1042498551 205288915
        pasageri606909
        mărfuri1 0691948761 161229932
        altele2855-263458-24
    Transport feroviar3031-23131-1
        pasageri000000
        mărfuri2727129281
        altele13-203-3
    Transport pe canale navigabile interne2081118126
        pasageri000000
        mărfuri422330
        altele145101395
    Servicii de transport prin conducte2002018018
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri404303
    Alte servicii auxiliare de transport2221022220
    Servicii poştale şi de curierat1923-62226-3
4. TURISM/ CĂLĂTORII464625-162455751-296
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII11120921122191
    Servicii de construcţii în străinătate1081296991089
    Servicii de construcţii în România48-413102
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1049-381035-23
7. SERVICII FINANCIARE653232874047
    Servicii financiare directe533124753539
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)12391239
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE17187-17114217-203
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE8964384581 003555448
    Servicii de telecomunicaţii1691343619215438
    Servicii informatice623264359694351341
    Servicii informaţionale10240621175067
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI9527362161 084868215
    Servicii de cercetare-dezvoltare5662-75868-11
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială417299118496341155
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice2482212630123170
            Servicii juridice189821912
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală642540602138
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice164187-2222020020
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice169789219510985
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri48037510553045871
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice261127134270146124
            Servicii de arhitectură13-1330
            Servicii de inginerie1313010013733103
            Servicii ştiinţifice şi tehnice129953513211121
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier812-4913-4
        Leasing operaţional953-441251-39
        Servicii comerciale734626785425
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte128136-8160194-34
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE1315-21621-5
    Servicii audio-vizuale33-239-6
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale1111013121
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE712-5612-8

*) Date revizuite
**) Date provizorii