Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - februarie)* 2017 (ianuarie - februarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL2 6601 4511 2082 9291 8111 118
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR4223438844032408
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII443594550-6
3. SERVICII DE TRANSPORT814275539911363549
    Transport maritim2432-82733-6
        pasageri101000
        mărfuri1326-121429-15
        altele10641147
    Transport aerian9454401181170
        pasageri423396091-31
        mărfuri541642
        altele471729522230
    Transport rutier633143490692153538
        pasageri404614
        mărfuri612112498666120547
        altele1729-132033-13
    Transport feroviar1620-41822-4
        pasageri000000
        mărfuri1619-31619-3
        altele01-1220
    Transport pe canale navigabile interne10461265
        pasageri100220
        mărfuri221321
        altele743825
    Servicii de transport prin conducte1201212012
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri202202
    Alte servicii auxiliare de transport1213-116142
    Servicii poştale şi de curierat9811517-2
4. TURISM/ CĂLĂTORII226248-24264400-136
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII591148621943
    Servicii de construcţii în străinătate5784958948
    Servicii de construcţii în România23-1410-5
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII2255-311144-33
7. SERVICII FINANCIARE3737036314
    Servicii financiare directe2929-1352213
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)86109-9
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE13103-9010107-97
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE453198255540280260
    Servicii de telecomunicaţii9375191289335
    Servicii informatice289100191348165183
    Servicii informaţionale692346652342
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI552430122596467130
    Servicii de cercetare-dezvoltare3326634306
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială2641917327519877
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1631471616415113
            Servicii juridice12661164
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală631053461234
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice88131-44108133-26
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice10143571114664
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2562154228724047
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice13181501407663
            Servicii de arhitectură220220
            Servicii de inginerie732647752253
            Servicii ştiinţifice şi tehnice56532635210
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1293780
        Leasing operaţional530-27533-28
        Servicii comerciale422121493117
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte6673-78590-5
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE78-1810-3
    Servicii audio-vizuale23-1240
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale55057-2
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1319-6780

*) Date revizuite
**) Date provizorii