Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 2017
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL18 00610 2857 72320 57512 6147 962
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 6312022 4302 8981822 716
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII3012663331829823
3. SERVICII DE TRANSPORT5 5371 9143 6236 1082 4673 642
    Transport maritim173193-22167221-51
        pasageri41402-1
        mărfuri92166-74100195-96
        altele722548652342
    Transport aerian693427264757829-70
        pasageri34527965387653-268
        mărfuri342611473511
        altele313123189329140189
    Transport rutier4 2409523 2874 7521 0873 666
        pasageri3332632229
        mărfuri4 0907373 3514 5788583 721
        altele119208-91140225-83
    Transport feroviar113134-22124123-1
        pasageri200110
        mărfuri103121-191101045
        altele89-4816-6
    Transport pe canale navigabile interne653827754331
        pasageri48-2010
        mărfuri161251517-2
        altele412022532132
    Servicii de transport prin conducte7507574074
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1401413013
    Alte servicii auxiliare de transport9279118889-2
    Servicii poştale şi de curierat7387-166075-17
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 5701 932-3622 2423 115-875
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII40110629543790349
    Servicii de construcţii în străinătate3766331539443351
    Servicii de construcţii în România2442-194444-2
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII64229-16838203-164
7. SERVICII FINANCIARE254254-1395147250
    Servicii financiare directe2162160238121117
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)3638015927132
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE63731-66669742-674
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 2791 3641 9153 9012 0241 877
    Servicii de telecomunicaţii695495201775632145
    Servicii informatice2 1627361 4302 6881 1451 544
    Servicii informaţionale418132285437246189
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 7733 1216524 0693 211860
    Servicii de cercetare-dezvoltare22116456221270-48
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 7561 2734841 7991 220579
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 034959741 110841270
            Servicii juridice744134753440
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală27211515524788162
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice689804-11578872068
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice725314409687379310
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 7951 6851122 0501 721327
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice9155193971 051543508
            Servicii de arhitectură12121301119
            Servicii de inginerie497151346524136385
            Servicii ştiinţifice şi tehnice40735749497396101
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier6748183138-7
        Leasing operaţional34266-23444189-143
        Servicii comerciale295195104336229105
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte485657-173587723-136
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE676357486-11
    Servicii audio-vizuale1619-41228-17
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale51441163567
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE70104-322451-28

*) Date revizuite
**) Date provizorii