Comunicate de presă


 1. 23.03.2017 Indicatori monetari – februarie 2017
 2. 16.03.2017 Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2017
 3. 14.03.2017 Comunicat al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară
 4. 03.03.2017 Precizări privind activitățile desfășurate de entitățile de tip case de amanet înregistrate în Registrul de evidență al BNR
 5. 01.03.2017 Rezervele internaţionale - februarie 2017
 6. 23.02.2017 Indicatori monetari – ianuarie 2017
 7. 13.02.2017 Balanţa de plăţi şi datoria externă – decembrie 2016
 8. 07.02.2017 Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară
 9. 01.02.2017 Rezervele internaţionale – ianuarie 2017
 10. 27.01.2017 Comunicat de presă privind nivelul suplimentar de garantare stabilit pentru unele categorii de depozite
 11. 25.01.2017 Indicatori monetari – decembrie 2016
 12. 20.01.2017 Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată (EBA/GL/2016/03)
 13. 20.01.2017 Comunicat referitor la regimul operațiunilor de transfer al creditelor potrivit Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
 14. 13.01.2017 Balanţa de plăţi şi datoria externă – noiembrie 2016
 15. 09.01.2017 Comunicat al autorității competente referitor la Ghidul privind comunicarea între autoritățile competente de supraveghere a instituțiilor de credit și auditorul/auditorii statutar(i) și firma/firmele de audit care efectuează auditul statutar al instituțiilor de credit (EBA/GL/2016/05)
 16. 06.01.2017 Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară
 17. 03.01.2017 Comunicat cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene privind simulările de criză ale schemelor de garantare a depozitelor în temeiul Directivei 2014/49/UE (EBA/GL/2016/04)
 18. 03.01.2017 Comunicat cu privire la ghidul Autorității Bancare Europene privind politicile solide de remunerare conform articolelor 74 alineatul (3) și 75 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE și informațiile publicate conform articolului 450 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013
 19. 03.01.2017 Rezervele internaţionale – decembrie 2016

Arată comunicatele de presă din anul