Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T4/2017T1/2018T2/2018T3/2018oct. 2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung68 520,269 184,967 042,768 129,0 68 285,7
      Datorie publică directă33 117,534 394,132 555,932 694,3 34 031,0
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)10 505,810 463,39 160,19 008,3 8 821,8
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)26,326,225,625,6 25,5
           - Emisiuni de obligaţiuni22 366,723 714,723 190,723 509,2 24 941,7
           - Bănci private126,2112,8105,291,8 91,7
           - Altele92,577,074,459,4 150,1
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată432,2409,6389,1371,5 373,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)222,4206,5199,2182,4 182,4
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)209,8203,1189,9189,1 190,7
      Datorie privată (negarantată public)31 330,930 710,530 149,831 392,5 30 256,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 020,71 973,91 923,61 906,4 1 912,6
           - Investiţii de portofoliu183,8185,3120,9121,5 120,7
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)29 126,528 551,228 105,329 364,6 28 223,7
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor2 468,62 509,12 757,92 485,4 2 425,1
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 170,91 161,61 190,01 185,2 1 199,6
Datorie externă pe termen scurt28 840,528 205,530 875,329 865,5 30 566,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T4/2017T1/2018T2/2018T3/2018oct. 2018
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:19 440,23 715,99 674,313 079,6 14 509,9
      - publică directă3 566,1536,73 389,63 944,7 4 241,8
      - public garantată109,119,745,164,5 64,6
      - privată (negarantată public)13 494,92 506,75 472,97 842,9 8 889,2
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor2 236,8641,6744,11 198,3 1 283,0
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI33,311,222,629,1 31,3
Serviciul datoriei pe termen scurt41 450,911 074,521 266,631 073,8 35 757,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.