Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T3/2017T4/2017T1/2018T2/2018iul. 2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung68 473,668 613,068 549,166 902,1 66 959,0
      Datorie publică directă32 483,133 101,634 375,332 554,9 32 781,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)10 674,110 486,910 442,59 157,4 9 124,3
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)29,128,228,025,6 25,5
           - Emisiuni de obligaţiuni21 540,122 360,223 714,723 190,7 23 474,8
           - Bănci private143,0124,8111,4105,2 93,7
           - Altele96,7101,478,776,0 63,5
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată459,3432,2409,6389,1 380,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)229,9222,4206,5199,2 190,8
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)229,4209,8203,1189,9 190,2
      Datorie privată (negarantată public)31 135,031 311,929 982,729 948,1 30 186,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 955,82 058,52 017,31 928,7 1 921,7
           - Investiţii de portofoliu188,4185,2185,1120,9 123,8
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)28 990,729 068,227 780,327 898,6 28 140,9
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor3 217,52 596,52 619,92 820,0 2 430,0
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 178,71 170,91 161,61 190,0 1 179,9
Datorie externă pe termen scurt25 066,924 864,227 315,528 468,9 30 623,3

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T3/2017T4/2017T1/2018T2/2018iul. 2018
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:14 697,318 583,73 231,79 429,6 10 984,4
      - publică directă3 008,13 565,3535,73 389,6 3 537,4
      - public garantată82,4108,119,745,1 53,7
      - privată (negarantată public)10 561,612 646,82 008,95 232,5 6 160,2
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor1 020,42 230,2656,2739,8 1 210,8
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI24,833,311,222,6 22,2
Serviciul datoriei pe termen scurt34 513,453 668,611 376,222 322,6 24 486,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.