Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T2/2016T3/2016T4/2016T1/2017mai. 2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung70 198,170 515,268 978,769 025,4 70 025,7
      Datorie publică directă30 710,131 934,631 694,432 046,4 33 589,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)12 069,411 935,911 725,211 634,6 11 506,8
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)30,630,630,130,6 29,6
           - Emisiuni de obligaţiuni18 167,519 562,919 604,920 070,8 21 772,2
           - Bănci private281,4257,6193,5168,3 160,6
           - Altele161,2147,7140,8142,0 120,3
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată604,9580,3545,4525,5 513,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)320,1306,0284,5268,8 263,1
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)284,8274,2260,9256,7 250,2
      Datorie privată (negarantată public)33 530,332 650,931 697,031 802,9 31 468,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 241,11 959,21 893,71 794,1 1 772,3
           - Investiţii de portofoliu187,5169,2165,6162,7 166,6
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)31 101,730 522,529 637,729 846,1 29 530,0
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor4 116,04 119,53 786,93 400,0 3 237,8
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 236,81 230,01 254,91 250,7 1 216,3
Datorie externă pe termen scurt21 432,023 160,323 397,823 303,5 24 226,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T2/2016T3/2016T4/2016T1/2017mai. 2017
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:10 465,013 931,519 205,34 506,4 7 389,3
      - publică directă3 573,14 398,95 682,7953,0 1 486,5
      - public garantată77,6101,9144,120,4 26,3
      - privată (negarantată public)5 699,78 201,811 694,02 999,6 5 092,5
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor988,11 099,91 549,7526,9 772,4
      - împrumuturi de la FMI122,9122,9122,9- -
      - alocări de DST de la FMI3,86,311,96,4 11,6
Serviciul datoriei pe termen scurt23 732,235 500,341 559,411 690,1 18 930,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.