Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T1/2018T2/2018T3/2018T4/2018ian. 2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung68 847,966 641,866 614,267 918,6 67 528,9
      Datorie publică directă34 382,032 543,432 681,534 410,6 33 938,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)10 463,39 160,19 008,38 803,5 8 835,8
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)26,225,625,616,5 16,5
           - Emisiuni de obligaţiuni23 714,723 190,723 509,225 437,0 24 871,4
           - Bănci private112,8105,291,888,1 70,8
           - Altele65,061,846,665,4 143,6
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată409,6389,1371,5351,9 342,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)206,5199,2182,4176,5 170,0
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)203,1189,9189,1175,4 172,3
      Datorie privată (negarantată public)30 385,529 761,429 824,529 849,4 29 867,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 973,91 923,61 906,42 045,3 2 111,5
           - Investiţii de portofoliu185,3120,9121,5112,4 111,4
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)28 226,227 716,927 796,527 691,7 27 644,6
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor2 509,12 757,92 551,52 110,4 2 179,1
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 161,61 190,01 185,21 196,3 1 201,9
Datorie externă pe termen scurt28 148,329 818,830 186,231 283,0 30 856,3

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T1/2018T2/2018T3/2018T4/2018ian. 2019
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:3 438,19 586,813 630,217 338,4 895,4
      - publică directă536,73 393,03 944,74 658,3 380,9
      - public garantată19,745,164,581,7 6,9
      - privată (negarantată public)2 349,75 502,88 393,910 917,8 434,7
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor520,8623,31 198,31 639,9 69,8
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI11,222,629,140,7 3,2
Serviciul datoriei pe termen scurt11 041,121 288,932 836,343 824,1 4 586,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.