Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T1/2016T2/2016T3/2016T4/2016feb. 2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung71 138,570 198,170 515,268 978,7 68 495,1
      Datorie publică directă31 280,730 710,131 934,631 694,4 31 437,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)12 164,712 069,411 935,911 725,2 11 678,9
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)31,530,630,630,1 30,7
           - Emisiuni de obligaţiuni18 630,318 167,519 562,919 604,9 19 411,5
           - Bănci private293,3281,4257,6193,5 170,2
           - Altele160,8161,2147,7140,8 146,7
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată638,5604,9580,3545,4 534,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)335,8320,1306,0284,5 273,6
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)302,7284,8274,2260,9 260,9
      Datorie privată (negarantată public)33 397,633 530,332 650,931 697,0 31 931,8
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 277,12 241,11 959,21 893,7 1 831,3
           - Investiţii de portofoliu190,5187,5169,2165,6 164,7
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)30 930,131 101,730 522,529 637,7 29 935,9
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor4 601,94 116,04 119,53 786,9 3 333,4
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 219,71 236,81 230,01 254,9 1 257,5
Datorie externă pe termen scurt19 713,021 432,023 160,323 397,8 24 257,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T1/2016T2/2016T3/2016T4/2016feb. 2017
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:4 728,710 465,013 931,519 205,3 2 094,4
      - publică directă1 446,03 573,14 398,95 682,7 760,9
      - public garantată33,177,6101,9144,1 12,4
      - privată (negarantată public)2 759,45 699,78 201,811 694,0 982,4
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor365,5988,11 099,91 549,7 334,3
      - împrumuturi de la FMI122,9122,9122,9122,9 -
      - alocări de DST de la FMI1,83,86,311,9 4,5
Serviciul datoriei pe termen scurt12 524,423 732,235 500,341 559,4 6 529,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.