Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2014 14 889,02 545,1 1 724,2745,675,3 12 243,88 654,4 8 183,6470,9 3 452,8 2 926,2526,6
2015 15 203,93 327,0 2 473,7775,278,2 11 872,88 578,5 7 922,2656,4 3 192,3 2 630,4561,9
2016 15 626,34 041,3 2 688,81 241,9110,6 11 584,98 735,3 8 335,0400,4 2 796,7 2 523,5273,2
2016 T2 17 606,43 704,6 2 701,1909,294,3 13 901,810 936,2 10 333,5602,6 2 922,3 2 542,6379,7
2016 T3 16 606,13 718,8 2 679,0933,3106,4 12 887,49 957,6 9 425,2532,4 2 870,3 2 526,9343,3
2016 T4 15 626,34 041,3 2 688,81 241,9110,6 11 584,98 735,3 8 335,0400,4 2 796,7 2 523,5273,2
2017 T1 15 503,54 153,0 3 063,5919,0170,5 11 350,58 832,2 8 430,6401,6 2 464,9 2 225,2239,7
oct. 2016 15 086,23 707,6 2 652,4961,493,8 11 378,68 399,1 7 902,1497,0 2 922,1 2 536,2385,9
nov. 2016 15 264,74 017,4 2 819,51 089,6108,4 11 247,38 342,0 7 893,8448,2 2 764,3 2 391,0373,3
dec. 2016 15 626,34 041,3 2 688,81 241,9110,6 11 584,98 735,3 8 335,0400,4 2 796,7 2 523,5273,2
ian. 2017 15 331,64 260,6 2 832,11 309,8118,7 11 071,08 212,5 7 798,9413,6 2 803,3 2 559,8243,5
feb. 2017 15 427,13 881,9 2 947,6838,695,7 11 545,18 787,9 8 370,2417,7 2 703,8 2 460,4243,4
mar. 2017 15 503,54 153,0 3 063,5919,0170,5 11 350,58 832,2 8 430,6401,6 2 464,9 2 225,2239,7
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2014 136,6 135,51,0 47 698,4 46 352,71 341,73,9 82 940,4
2015 102,0 100,71,3 44 296,3 42 959,11 333,63,6 71 074,6
2016 52,9 52,10,9 58 586,1 56 844,51 737,64,1 60 250,0
2016 T2 43,4 42,60,8 51 714,8 50 424,21 286,04,5 65 401,6
2016 T3 59,5 58,70,8 62 374,8 60 817,61 552,74,5 62 468,5
2016 T4 52,9 52,10,9 58 586,1 56 844,51 737,64,1 60 250,0
2017 T1 53,4 52,50,9 65 047,1 63 457,21 583,46,5 59 161,0
oct. 2016 57,4 56,60,8 73 472,0 71 874,71 592,44,9 63 032,8
nov. 2016 141,1 140,20,9 70 032,0 68 359,21 668,24,6 63 054,2
dec. 2016 52,9 52,10,9 58 586,1 56 844,51 737,64,1 60 250,0
ian. 2017 55,2 54,40,8 64 063,6 62 441,21 618,24,3 57 907,1
feb. 2017 53,4 52,60,9 62 295,0 60 663,71 625,55,8 59 235,8
mar. 2017 53,4 52,50,9 65 047,1 63 457,21 583,46,5 59 161,0

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica