Evoluții ale creditării în franci elvețieni

noiembrie 2015


  • Potrivit informațiilor operative raportate de instituțiile de credit din România, numărul debitorilor cu credite denominate în franci elvețieni s-a redus la 61.833 în luna noiembrie 2015 de la 75.412 în luna noiembrie 2014. Soldul acestor credite, atât credite de consum cât și credite imobiliare, a scăzut cu aproximativ 1,8 miliarde lei de la 9,8 miliarde de lei la 8 miliarde lei.
  • Este important de menționat că au fost soluționate circa două treimi din totalul celor aproximativ 43.500 de solicitări (privind conversia sau restructurarea acestor credite) primite de instituțiile de credit de la clienți până la finele lunii octombrie 2015.
  • Reducerea numărului de debitori cu împrumuturi în franci elvețieni este în principal rezultatul operațiunilor de conversie în lei a acestora, circa 17.100, la care se adaugă creditele ajunse la scadență sau cesionate (aproximativ 8.100). Scăderea numărului total al debitorilor ar fi fost, deci, mai amplă dacă nu ar fi fost parțial contrabalansată de readucerea în portofoliul băncilor a unor împrumuturi cesionate anterior perioadei analizate (circa 11.700).
  • Din numărul de credite în franci elvețieni aflate în stoc în luna noiembrie 2015, 10.651 sunt împrumuturi restructurate, ceea ce sugerează și o anumită preferință pentru menținerea denominării în franci elvețieni în contextul ajustării condițiilor contractuale.
  • În ceea ce privește ponderea în structură după tipul creditelor, informațiile operative relevă faptul că aproape jumătate din numărul debitorilor cu credite în franci elvețieni au contractat aceste împrumuturi pentru nevoi de consum, negarantate cu ipoteci. În luna noiembrie 2015 datele operative arată că debitorii în franci elvețieni cu credite imobiliare reprezentau aproximativ 25 la sută din total.