Evoluții ale creditării în franci elvețieni

martie 2016


  • Potrivit informațiilor operative raportate de instituțiile de credit din România, numărul debitorilor cu credite denominate în franci elvețieni s-a redus la 54.615 în luna martie 2016, de la 61.833 în luna noiembrie 2015. Soldul acestor credite, atât credite de consum cât și credite imobiliare, a scăzut cu 1,6 miliarde lei, de la 8 miliarde de lei la 6,4 miliarde lei, în perioada de referință.
  • Este important de menționat că au fost soluționate circa două treimi din totalul celor aproximativ 46.000 de solicitări (privind conversia sau restructurarea acestor credite) primite de instituțiile de credit de la clienți în perioada ianuarie 2015 – ianuarie 2016.
  • Reducerea numărului de debitori cu împrumuturi în franci elvețieni este în principal rezultatul operațiunilor de conversie în lei a acestora (circa 17.400), la care se adaugă creditele ajunse la scadență sau cesionate.
  • În perioada ianuarie 2015 - ianuarie 2016, 11.552 de împrumuturi au fost restructurate.
  • În ceea ce privește ponderea în structură după tipul creditelor, informațiile operative relevă faptul că peste jumătate din numărul debitorilor cu credite în franci elvețieni au contractat aceste împrumuturi pentru nevoi de consum, negarantate cu ipoteci. În luna martie 2016, datele operative arată că debitorii în franci elvețieni cu credite ipotecare reprezentau aproximativ 25 la sută din total.