Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 M3 - M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2016 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 144 983,2 169 151,4 220 100,6
2017 210 636,4 139 368,5 350 004,8 107,0 350 111,8 158 988,7 191 123,0 232 603,3
2018 235 233,4 145 927,7 381 161,0 - 381 161,0 166 624,9 214 536,0 251 054,6
2018 T1 208 016,5 143 221,9 351 238,5 120,4 351 358,8 165 942,4 185 416,4 236 678,7
2018 T2 217 450,5 144 934,9 362 385,3 141,4 362 526,7 157 836,2 204 690,5 242 448,4
2018 T3 222 538,1 143 556,7 366 094,8 166,8 366 261,6 160 308,0 205 953,5 247 652,4
2018 T4 235 233,4 145 927,7 381 161,0 - 381 161,0 166 624,9 214 536,0 251 054,6
iul. 2018 219 000,9 141 220,9 360 221,9 134,5 360 356,4 158 786,9 201 569,4 243 337,0
aug. 2018 221 852,7 143 221,7 365 074,4 146,2 365 220,6 160 994,1 204 226,4 244 948,0
sep. 2018 222 538,1 143 556,7 366 094,8 166,8 366 261,6 160 308,0 205 953,5 247 652,4
oct. 2018 222 658,2 145 374,7 368 032,9 180,9 368 213,8 167 484,5 200 729,2 249 622,2
nov. 2018 229 706,5 146 431,5 376 138,0 198,4 376 336,3 165 574,2 210 762,0 250 711,2
dec. 2018 235 233,4 145 927,7 381 161,0 - 381 161,0 166 624,9 214 536,0 251 054,6
variaţii procentuale anuale
2016 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 33,4 -4,8 1,2
2017 17,0 4,0 11,5 -1,5 11,5 9,7 13,0 5,7
2018 11,7 4,7 8,9 -100,0 8,9 4,8 12,3 7,9
2018 T1 14,9 7,3 11,7 -0,6 11,7 12,1 11,3 6,1
2018 T2 14,3 10,8 12,9 16,7 12,9 3,5 21,4 6,8
2018 T3 11,4 8,5 10,2 30,7 10,3 3,1 16,6 6,3
2018 T4 11,7 4,7 8,9 -100,0 8,9 4,8 12,3 7,9
iul. 2018 12,1 9,5 11,1 9,0 11,1 2,6 18,9 6,6
aug. 2018 11,8 9,2 10,8 13,9 10,8 0,1 20,9 6,6
sep. 2018 11,4 8,5 10,2 30,7 10,3 3,1 16,6 6,3
oct. 2018 10,2 8,2 9,4 41,5 9,4 4,1 14,3 6,8
nov. 2018 13,2 7,4 10,9 75,1 10,9 4,8 16,2 6,3
dec. 2018 11,7 4,7 8,9 -100,0 8,9 4,8 12,3 7,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica