Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 M3 - M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2015 149 550,4 136 575,9 286 126,3 129,5 286 255,7 108 650,3 177 605,4 217 399,2
2016 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 139 669,1 174 465,5 220 100,6
2017 210 636,4 139 226,7 349 863,1 107,0 349 970,1 150 657,4 199 312,6 232 603,3
2017 T3 199 773,8 132 291,5 332 065,2 127,6 332 192,8 149 983,3 182 209,6 232 985,3
2017 T4 210 636,4 139 226,7 349 863,1 107,0 349 970,1 150 657,4 199 312,6 232 603,3
2018 T1 208 016,5 142 867,6 350 884,1 120,4 351 004,5 160 097,3 190 907,2 236 678,7
2018 T2 217 450,5 144 569,7 362 020,1 141,4 362 161,5 153 437,2 208 724,2 242 448,4
ian. 2018 208 376,8 140 103,1 348 479,9 120,3 348 600,1 154 275,9 194 324,2 232 703,9
feb. 2018 210 580,0 141 460,1 352 040,1 121,1 352 161,2 161 748,9 190 412,2 233 288,6
mar. 2018 208 016,5 142 867,6 350 884,1 120,4 351 004,5 160 097,3 190 907,2 236 678,7
apr. 2018 211 308,1 143 275,1 354 583,2 131,8 354 715,0 153 992,4 200 722,5 238 381,1
mai. 2018 211 307,4 144 858,1 356 165,5 137,9 356 303,4 159 601,6 196 701,7 239 121,5
iun. 2018 217 450,5 144 569,7 362 020,1 141,4 362 161,5 153 437,2 208 724,2 242 448,4
variaţii procentuale anuale
2015 26,1 -4,5 9,4 -49,9 9,3 15,2 6,0 3,0
2016 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
2017 17,0 3,9 11,4 -1,5 11,4 7,9 14,2 5,7
2017 T3 21,7 0,4 12,2 25,2 12,2 10,9 13,3 7,4
2017 T4 17,0 3,9 11,4 -1,5 11,4 7,9 14,2 5,7
2018 T1 14,9 7,0 11,6 -0,6 11,6 10,1 12,8 6,1
2018 T2 14,3 10,5 12,8 16,7 12,8 2,6 21,6 6,8
ian. 2018 17,2 6,1 12,5 6,3 12,5 7,5 16,7 6,7
feb. 2018 17,5 6,8 13,0 3,3 13,0 13,1 12,8 6,1
mar. 2018 14,9 7,0 11,6 -0,6 11,6 10,1 12,8 6,1
apr. 2018 13,5 8,2 11,3 4,8 11,3 0,4 21,5 6,8
mai. 2018 12,7 8,8 11,1 13,9 11,1 3,6 18,0 6,4
iun. 2018 14,3 10,5 12,8 16,7 12,8 2,6 21,6 6,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica