Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia

Date statistice


 Perioada  M3 Active externe nete Active interne nete
M2 M3 - M2 Total Total din care
credit ne- guvernamental
M1 M2 - M1 Total
milioane lei, sfârşitul perioadei
2014 118 581,7 142 991,1 261 572,8 258,5 261 831,2 94 281,9 167 549,3 211 164,1
2015 149 550,4 136 575,9 286 126,3 129,5 286 255,7 108 650,3 177 605,4 217 399,2
2016 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 139 669,1 174 465,5 220 100,6
2016 T2 159 686,4 135 278,3 294 964,7 103,1 295 067,8 125 874,4 169 193,3 217 594,3
2016 T3 164 148,7 131 773,8 295 922,6 101,9 296 024,5 135 241,4 160 783,1 216 846,6
2016 T4 179 980,2 134 045,7 314 026,0 108,6 314 134,6 139 669,1 174 465,5 220 100,6
2017 T1 181 048,5 133 973,5 315 022,1 121,2 315 143,2 145 442,0 169 701,2 223 100,4
ian. 2017 177 746,1 132 078,7 309 824,8 113,1 309 937,9 143 489,1 166 448,8 218 013,1
feb. 2017 179 171,6 132 994,5 312 166,1 117,2 312 283,3 143 024,3 169 259,0 219 810,8
mar. 2017 181 048,5 133 973,5 315 022,1 121,2 315 143,2 145 442,0 169 701,2 223 100,4
apr. 2017 186 115,5 132 928,0 319 043,5 125,8 319 169,3 153 382,1 165 787,2 223 266,0
variaţii procentuale anuale
2014 18,2 1,5 8,4 -12,7 8,4 43,8 -4,8 -3,3
2015 26,1 -4,5 9,4 -49,9 9,3 15,2 6,0 3,0
2016 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
2016 T2 27,7 -0,4 13,1 -25,1 13,1 30,5 2,8 1,2
2016 T3 25,3 -0,6 12,2 -22,9 12,2 36,4 -2,3 1,2
2016 T4 20,3 -1,9 9,8 -16,1 9,7 28,5 -1,8 1,2
2017 T1 24,0 -0,5 12,2 9,0 12,2 27,1 2,0 3,1
ian. 2017 19,6 -2,4 9,1 -5,7 9,1 30,1 -4,2 0,9
feb. 2017 20,6 -1,5 10,1 5,2 10,1 26,5 -0,8 2,1
mar. 2017 24,0 -0,5 12,2 9,0 12,2 27,1 2,0 3,1
apr. 2017 22,3 -0,2 11,8 15,6 11,8 30,0 -1,0 3,2

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Masa monetară M3 şi contrapartida acesteiaGenerează statistica