Operaţiuni cu publicul prin sucursalele BNR


BNR efectuează operaţiuni cu publicul prin sucursalele sale regionale.

Adresă Orar ghişeu
 (L-Vi) 
Telefon
Sucursala Regională a BNR - Bucureşti
Str. Lipscani nr.16, Bucureşti, sector 3 (harta
830-1430 021 3130410
Sucursala Regională a BNR - Cluj
Piaţa Unirii nr. 7, Cluj-Napoca (harta
830-1430   0264 501600
Sucursala Regională a BNR - Iaşi
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 17, Iaşi (harta)
830-1430   0232 211222
Sucursala Regională a BNR - Timiş
Bd. I.C. Brătianu nr. 1, Timişoara (harta)
830-1430   0256 494436

 

Operaţiuni

1. Înlocuirea bancnotelor şi monedelor uzate sau deteriorate

BNR asigură înlocuirea, la cerere, fără taxe şi comisioane, a bancnotelor şi monedelor emise şi neretrase din circulaţie care s-au uzat sau au devenit necorespunzătoare circulaţiei monetare (cf. Statutului său).
Însemnele monetare prezentate se ramburseaza integral (100% din valoare), chiar daca acestea prezintă lipsuri, în limitele legale admise, dar numai în condiţiile în care acestea se pot identifica fără rezerve. Însemnele monetare cărora le lipseşte mai mult de 40% din suprafaţă sau care nu prezintă toate elementele de identificare nu se pot rambursa solicitantului.
Înlocuirea se efectuează fie prin prezentare la ghişeul special al uneia dintre sucursalele menţionate, fie prin trimitere prin poştă. Atât în cazul preschimbării însemnelor monetare care nu mai au putere circulatorie, cât și în cazul schimbului însemnelor monetare uzate sau deteriorate, primite de la populație prin poștă, contravaloarea taxelor poștale aferente remiterii către petenți a numerarului schimbat va fi suportată de BNR.

2. Preschimbarea leilor vechi

Bancnotele imprimate pe suport de polimer şi monedele metalice din vechea emisiune pot fi preschimbate pe termen nelimitat, fără taxe şi comisioane (cf. reglementări denominare). Piesele deteriorate se preschimbă în condiţiile menţionate mai sus.

3. Punerea în vânzare a monedelor şi efectelor numismatice

Lista pieselor şi a efectelor numismatice disponibile la vânzare poate fi consultată la ghişeele sucursalelor menţionate mai sus.
Colecţia emisiunilor numismatice de după 1990 poate fi vizionată în Secţiunea numismatică.