Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T2/2016 T3/2016 T4/2016 T1/2017 T2/2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-82 691-84 177-83 753-84 870-84 626
ACTIVE57 17160 57961 16362 43163 790
    A. Investiţii directe3 8715 0155 6735 6546 095
        - Participaţii la capital*-74-78-88-91-91
        - Instrumente de natura datoriei3 9455 0935 7615 7456 186
    B. Investiţii de portofoliu2 7743 0063 1633 3643 650
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 0861 2101 2401 3401 484
        - Instrumente de natura datoriei1 6881 7961 9232 0252 166
    C. Derivate financiare56667
    D. Alte investiţii14 84615 29614 41614 83415 195
        - Alte participaţii1 0501 0471 0881 0801 032
        - Numerar şi depozite7 0077 2816 4556 6106 914
            - termen scurt6 5616 8496 0066 1526 376
            - termen lung446433449458537
        - Împrumuturi793835807816843
            - termen scurt132113161138170
            - termen lung661722646678674
        - Credite comerciale şi avansuri5 8465 9215 8886 1766 199
            - termen scurt3 5113 6133 5333 8283 987
            - termen lung2 3352 3082 3542 3482 212
        - Alte creanţe / angajamente externe150212177152206
            - termen scurt139201166139194
            - termen lung1111111212
    E. Active de rezervă35 67337 25637 90538 57238 842
        - Aur monetar3 9453 9573 6643 8773 634
        - Rezerva valutară31 72933 29934 24234 69535 208
PASIVE139 862144 756144 916147 300148 417
    A. Investiţii directe68 04672 84675 05976 75976 975
        - Participaţii la capital*45 51948 20948 96950 12451 204
        - Instrumente de natura datoriei22 52724 63626 09126 63525 771
    B. Investiţii de portofoliu20 92122 56822 89423 63224 885
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii2 5422 7333 0343 3083 141
        - Instrumente de natura datoriei18 37919 83519 86020 32421 744
    C. Derivate financiare3341815
    D. Alte investiţii50 89349 34046 96046 89146 541
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite12 32912 00311 21210 84010 906
            - termen scurt4 0293 7733 3843 4003 899
            - termen lung8 3008 2307 8287 4397 006
        - Împrumuturi30 95329 66428 27028 15427 219
            - termen scurt2 4592 3802 3291 9421 818
            - termen lung28 49427 28425 94126 21225 400
        - Credite comerciale şi avansuri6 1296 1806 0016 5187 099
            - termen scurt5 7455 8215 7306 1986 735
            - termen lung383359271320364
        - Alte creanţe / angajamente externe246263222129117
            - termen scurt1862031658495
            - termen lung6060574522
        - DST (alocări)1 2371 2301 2551 2511 201

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.