Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T4/2015 T1/2016 T2/2016 T3/2016 T4/2016
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-81 739-83 311-82 329-83 472-82 858
ACTIVE57 08055 59757 36160 96261 091
    A. Investiţii directe3 4783 5533 8475 1285 650
        - Participaţii la capital*-101-104-107-56-55
        - Instrumente de natura datoriei3 5793 6573 9555 1835 705
    B. Investiţii de portofoliu2 7642 8972 7743 0063 174
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 0541 1031 0861 2101 250
        - Instrumente de natura datoriei1 7101 7941 6881 7961 924
    C. Derivate financiare56566
    D. Alte investiţii15 34814 24015 06115 56614 355
        - Alte participaţii1 0631 0351 0501 0471 088
        - Numerar şi depozite5 2206 4946 9597 2636 053
            - termen scurt5 2086 1286 5016 8185 593
            - termen lung12366458445460
        - Împrumuturi4 183815889931898
            - termen scurt3 511201221202247
            - termen lung673614668729651
        - Credite comerciale şi avansuri4 4425 5315 8365 9365 963
            - termen scurt2 4573 2143 5013 6273 616
            - termen lung1 9852 3172 3352 3092 347
        - Alte creanţe / angajamente externe439365326390352
            - termen scurt246177139201166
            - termen lung193189187188186
    E. Active de rezervă35 48534 90035 67337 25637 905
        - Aur monetar3 2473 6183 9453 9573 664
        - Rezerva valutară32 23831 28231 72933 29934 242
PASIVE138 819138 908139 690144 434143 949
    A. Investiţii directe67 16666 54268 02172 53672 905
        - Participaţii la capital*45 10345 28445 51548 02448 534
        - Instrumente de natura datoriei22 06221 25822 50524 51324 371
    B. Investiţii de portofoliu21 61721 60820 92122 56822 898
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 2802 7702 5422 7333 034
        - Instrumente de natura datoriei18 33718 83818 37919 83519 864
    C. Derivate financiare32334
    D. Alte investiţii50 03450 75650 74649 32848 141
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite14 41013 11112 32912 00311 212
            - termen scurt4 8854 2324 0293 7733 383
            - termen lung9 5268 8798 3008 2307 828
        - Împrumuturi32 43930 53230 69629 52529 276
            - termen scurt4 6232 6882 7242 6612 677
            - termen lung27 81627 84427 97226 86426 599
        - Credite comerciale şi avansuri1 6835 6416 2336 3006 164
            - termen scurt1 6735 2595 8485 9385 885
            - termen lung10383386362279
        - Alte creanţe / angajamente externe250252251270235
            - termen scurt226189187206171
            - termen lung2464646464
        - DST (alocări)1 2521 2201 2371 2301 255

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.