Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T4/2017 T1/2018 T2/2018 T3/2018 T4/2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-87 869-86 814-87 539-88 624-88 651
ACTIVE65 34468 51667 00467 65269 689
    A. Investiţii directe6 7277 2337 6917 6027 811
        - Participaţii la capital*324359365364364
        - Instrumente de natura datoriei6 4036 8737 3267 2377 447
    B. Investiţii de portofoliu3 7813 8293 9263 9484 086
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 5091 4171 3551 4411 293
        - Instrumente de natura datoriei2 2722 4112 5702 5062 792
    C. Derivate financiare3540404944
    D. Alte investiţii17 69319 10419 99821 22720 946
        - Alte participaţii950931969979989
        - Numerar şi depozite9 1499 83310 32711 49210 305
            - termen scurt8 5648 8509 59110 6919 551
            - termen lung584983736801754
        - Împrumuturi770769736796717
            - termen scurt89149105203210
            - termen lung680620631592506
        - Credite comerciale şi avansuri6 6637 4227 8067 8018 245
            - termen scurt4 0224 3894 6604 6294 481
            - termen lung2 6413 0323 1453 1713 764
        - Alte creanţe / angajamente externe159147157157688
            - termen scurt147135144144676
            - termen lung1112121212
    E. Active de rezervă37 10638 30935 34834 82436 800
        - Aur monetar3 6123 5833 5823 4033 735
        - Rezerva valutară33 49434 72531 76631 42133 064
PASIVE153 214155 330154 544156 276158 340
    A. Investiţii directe81 94684 29785 29787 54388 809
        - Participaţii la capital*52 74754 98655 03656 47457 409
        - Instrumente de natura datoriei29 19929 31130 26131 06931 400
    B. Investiţii de portofoliu25 64527 29226 34926 60427 279
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 0263 3063 0072 9672 423
        - Instrumente de natura datoriei22 61823 98523 34223 63724 856
    C. Derivate financiare7942393432
    D. Alte investiţii45 54343 69842 85642 09342 218
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite9 9409 9269 2919 2179 063
            - termen scurt3 7303 8933 5643 7183 938
            - termen lung6 2096 0335 7275 4995 125
        - Împrumuturi26 94024 76723 49623 34023 329
            - termen scurt1 5711 7071 7271 8441 755
            - termen lung25 36923 06021 76921 49621 573
        - Credite comerciale şi avansuri7 3127 6538 1198 1988 397
            - termen scurt6 9427 2877 7417 8298 023
            - termen lung370366377369374
        - Alte creanţe / angajamente externe179189759150231
            - termen scurt151163734127209
            - termen lung2825242322
        - DST (alocări)1 1701 1611 1901 1851 196

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.