Proiecte de comunicare


Proiecte educaționale

Parte integrantă a activităţii de comunicare externă a BNR, proiectele educaţionale au ca obiectiv creşterea nivelului de educaţie financiară a publicului

Proiecte culturale

BNR oferă artiştilor români de marcă din diverse domenii culturale un cadru de manifestare a talentului şi creativităţii lor

Expoziții

Evenimente organizate de către BNR sau la care banca centrală a participat

Responsabilitate socială

Proiectul dezvoltat de BNR în anul 2015 este o inițiativă pe termen lung pentru îmbunătățirea durabilă a calității mediului înconjurător.