Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementare supusă dezbaterii publice Contacte
 
*

Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, aplicabile instituţiilor de credit

Anexă

Scurtă prezentare

*

Ordin privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară1, aplicabile instituţiilor de credit

Anexă

1 Prevăzute în Anexa nr.1 la Ordinul BNR nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare

Scurtă prezentare

*

Regulament privind instituţiile emitente de monedă electronică

Scurtă prezentare

*

REGULAMENT privind instituţiile de plată și prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi

Scurtă prezentare


* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primiteAnexa nr 1 de modificare a Ordinului nr 6