Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T4/2017 T1/2018 T2/2018 T3/2018 T4/2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ68 161,767 684,466 199,165 730,667 801,1
    1. Administraţia publică33 764,634 860,033 054,932 971,134 863,6
        Termen scurt339,5183,0230,516,7197,6
            Numerar şi depozite260,488,2181,90,0154,4
            Titluri de natura datoriei68,285,830,56,433,1
            Împrumuturi6,56,16,16,15,9
            Credite comerciale şi avansuri4,42,911,94,24,2
            Alte pasive-----
        Termen lung33 425,134 677,032 824,432 954,434 666,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei22 366,723 714,723 190,723 509,225 437,0
            Împrumuturi11 050,210 954,09 625,39 436,99 220,6
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,0-
            Alte pasive8,38,28,48,38,4
    2. Banca Centrala1 172,41 165,01 193,31 188,11 199,7
        Termen scurt1,53,33,33,03,4
            Numerar şi depozite1,53,33,33,03,4
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,0-
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 170,91 161,61 190,01 185,21 196,3
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 170,91 161,61 190,01 185,21 196,3
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,0-
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala9 938,210 088,79 255,19 353,09 034,5
        Termen scurt3 560,73 885,93 417,73 747,03 803,7
            Numerar şi depozite3 468,73 801,83 379,43 715,43 780,5
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,0-
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive92,084,138,331,623,2
        Termen lung6 377,56 202,85 837,45 606,05 230,8
            Numerar şi depozite6 209,56 033,15 727,45 499,65 125,0
            Titluri de natura datoriei168,0169,7110,0106,3105,8
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare23 286,521 570,822 695,822 218,322 703,3
        Termen scurt8 561,89 064,510 147,79 758,99 955,3
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei0,00,00,00,0-
            Împrumuturi1 564,71 701,31 721,61 837,91 750,0
            Credite comerciale şi avansuri6 937,97 284,27 729,97 825,38 019,3
            Alte pasive59,379,0696,295,7186,0
        Termen lung14 724,612 506,312 548,112 459,412 748,0
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei15,815,610,915,26,6
            Împrumuturi14 319,112 106,112 143,812 059,812 352,8
            Credite comerciale şi avansuri370,1366,9377,2369,2374,2
            Alte pasive19,717,716,215,314,4
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI29 199,129 311,830 261,531 069,831 400,5
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct21 163,620 695,921 394,422 031,422 015,2
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă20,920,820,920,920,9
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup8 014,68 595,18 846,29 017,69 364,4
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)97 360,796 996,296 460,696 800,499 201,6