Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 20 din 10.oct.2016
Monitorul Oficial, Partea I 821 18.oct.2016
Intrare în vigoare la 18.oct.2016
Circulara nr. 20/2016 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2016

 În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2016 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,06 % pe an.
p. Preşedintele Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

Bucureşti, 10 octombrie 2016.
Nr. 20.