Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 4 din 30.aug.2018
Monitorul Oficial, Partea I 3569 17.sep.2018
Intrare în vigoare la 17.sep.2018
Hotărârea nr. 4 din 30.08.2018 privind publicarea încetării de drept a valabilității autorizației de funcționare a BĂNCII COOPERATISTE MIKO Miercurea-Ciuc

Având în vedere solicitarea de autorizare a procesului de fuziune prin absorbție a băncilor cooperatiste  EUROCOOP Sfântu Gheorghe (banca absorbanta) și MIKO Miercurea-Ciuc (banca absorbită), formulată de Banca Centrală Cooperatista CREDITCOOP prin scrisoarea nr. VI I/PM/1003/07 .03.2018, aprobarea prealabilă a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României privind fuziunea băncilor  cooperatiste EUROCOOP Sfântu Gheorghe și MIKO Miercurea-Ciuc din data de 3.05.2018,

 

În baza prevederilor art. 41 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind  instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile și completarile ulterioare,

 

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României,

 

Banca Națională a României hotărăște:

 

Art. 1. Publicarea încetarii de drept a valabilității autorizației de funcționare seria B nr. 0287 din data de 23.09.2002 a Băncii Cooperatiste MIKO Miercurea-Ciuc, cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 12, județul Harghita, cod unic de înregistrare 516541, număr de ordine în Registrul Comerțului J19/1089/1993, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în cel puțin doua cotidiene de circulație natională.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Băncii Cooperatiste MIKO Miercurea-Ciuc și Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

 

Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României,

 

Mugur lsărescu


Nr.4/30.08.2018

(M.O. partea IV, nr. 3569/17.09.2018)