Centrala BNR


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Expert


Direcția Comunicare și Multimedia

Serviciul comunicare online

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 21 noiembrie 2018

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • participă la implementarea proiectelor de dezvoltare a comunicării online a BNR (platforme web, blog, conturi social media, aplicații mobile), în cadrul grupurilor de lucru constituite în acest scop;
 • participă la activități de programare și design web, de automatizare a proceselor de publicare/diseminare a informațiilor în cadrul instrumentelor de comunicare online;
 • monitorizează funcţionarea website-ului BNR; participă la administrarea curentă a acestuia, cu respectarea procedurilor de publicare; realizează operațiuni de actualizare a website-ului; prelucrează în format specific documentele destinate publicării pe website‑ul BNR;
 • evaluează periodic impactul informațiilor din website/blog/conturi social media/aplicații mobile pe baza statisticilor de accesare; propune şi realizează optimizări ale structurării informaţiilor şi formei de prezentare a acestora;
 • acordă asistenţă tehnică web-editorilor din cadrul direcţiilor-sursă/structurilor-sursă în vederea standardizării modului de prezentare a documentelor şi respectării regulilor şi cerinţelor de publicare pe website;
 • monitorizează funcţionarea conturilor BNR pe Twitter, LinkedIn și YouTube;
 • participă la administrarea curentă a platformei blog Opinii BNR, respectiv a platformei web a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială și asigură monitorizarea funcționării acestora.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniile: informatică și cibernetică economică, matematică-informatică sau inginerie (în următoarele specializări: automatică și calculatoare, respectiv electronică, telecomunicaţii și tehnologia informației);
 • experienţă profesională de minimum 3 ani într-o funcție cu studii superioare în domeniul IT;
 • cunoştinţe aprofundate în dezvoltare și design web (HTML5, CSS3, JavaScript și XML);
 • cunoștințe în programare PHP și în baze de date (MySQL/Maria DB) – nivel mediu;
 • cunoașterea standardelor web internaționale (de ex. W3C, WCAG);
 • cunoştinţe practice de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 • cunoaşterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 21 noiembrie 2018 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 3 decembrie 2018.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE