Bancnotă aniversară pentru colecționare

Replică pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de BNR în anul 1881


Caracteristici

  • dimensiuni: 168 x 96 mm, cu o toleranță de ± 1 mm;
  • culoare predominantă: albastru cobalt;
  • imprimată în tehnică plană, pe suport de polimer.
 

Pe aversul replicii se regăsesc următoarele elemente grafice reprezentative: două ferestre transparente, într-una figurând valoarea nominală a replicii „20” în stânga și în cealaltă figurând portretul împăratului Traian, laureat, orientat spre stânga. Sub cele două ferestre transparente sunt două altare cu baza înaltă, iar pe corpul altarelor se regăsește un cartuș rectangular cu inscripția „ROMANIA”. În centru, se află un cartuș curbat cu inscripția „BANCA NATIONALE A ROMANIEI”, sub care sunt înscrise: numărul de serie, data emisiunii „19 Ianuariu 1881”, valoarea nominală „DOUE DIECI LEI” și semnăturile guvernatorului, directorului și casierului central.

Tot pe avers sunt imprimate: un cartuș în care este înscrisă valoarea nominală „20”, de care se sprijină, în stânga, un tânăr reprezentând personificarea industriei, iar, în dreapta, un alt tânăr reprezentând personificarea comerțului, numărul de control și anul lansării în circuitul numismatic „2021”, tipărite cu cerneală de culoare neagră și caractere de aceeași înălțime.

Pe reversul replicii compoziția grafică include elemente decorative. În centru, se regăsește un medalion cu portretul împăratului Traian, laureat; circular, este înscris textul penalităților și, în partea inferioară, valoarea nominală a bancnotei „DOUE DIECI LEI”.

Deasupra medalionului este valoarea nominală a bancnotei „DOUE DIECI LEI”, iar dedesubt, un cartuș rectangular cu inscripția „ROMANIA”. În dreapta și în stânga medalionului central sunt două medalioane cu rama decorată, ce conțin ferestrele transparente. Sub fiecare dintre medalioanele laterale se află câte un cartuș în care este înscrisă valoarea nominală „20”.

În scopul protejării împotriva falsificării, replica pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de Banca Naţională a României în anul 1881, include următoarele elemente de siguranță:

  • două ferestre transparente complexe, astfel: în stânga aversului o fereastră în care figurează valoarea nominală a replicii „20", iar în dreapta aversului o fereastră în care figurează efigia împăratului Traian, laureat, orientat spre stânga;
  • valoarea nominală a replicii „20" din fereastra transparentă din stânga aversului și portretul împăratului din fereastra transparentă din dreapta aversului realizate în tehnică multiton cu luminiscență în două culori, sepia și verde, vizibile numai în lumină UV;
  • anii „1881-2021" imprimați în centru, pe avers, cu luminiscență albă, vizibilă numai în lumină UV;
  • sigla BNR de sub ferestrele transparente, pe avers, imprimată cu luminiscență roșie, vizibilă numai în lumină UV;
  • numărul de serie format din 8 cifre, imprimate central, pe avers, sub denumirea băncii centrale, cu cerneală de culoare neagră, cu luminiscență verde, vizibilă numai în lumină UV;
  • numărul de control format din 4 cifre, imprimate cu cerneală de culoare neagră, poziționat în colțurile din stânga sus și dreapta jos, identice ca secvență, cu luminiscență verde, vizibilă numai în lumină UV.

Replica pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de Banca Națională a României în anul 1881 va fi inclusă într-un pliant de prezentare redactat în limbile română, engleză şi franceză.

Tirajul pentru această emisiune numismatică este de 30.000 bancnote.

Lansarea în circuitul numismatic a replicii pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 lei emisă de Banca Națională a României în anul 1881 se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.