Brain Regain - 2018

Programul de selectare a specialiștilor români din străinatate


BNR pune la dispoziţia specialiștilor români care lucrează în străinătate posturi de înaltă competenţă, în următoarele arii de specialitate ale băncii centrale:

Funcția Posturi Structura organizatorică Locația Termen limită
pentru primirea aplicaţiilor
Expert 1 Direcția rezoluție bancară
SMIMASIC
BNR Centrală 13 decembrie 2018*
Expert 1 Direcția operaţiuni de piaţă
Serviciul gest. risc. finan. aferent adm. rez. int
BNR Centrală 13 decembrie 2018*
Economist principal 1 Direcția stabilitate financiară
Serviciul monitorizare riscuri sistemice
BNR Centrală 13 decembrie 2018*
Expert principal 1 Direcţia stabilitate financiară
BNR Centrală 13 decembrie 2018*

* Termenul limită pentru înscriere a fost prelungit