Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Acte normative si dispozitii privind finantele creditul : legea pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara [si Criteriile] privind elaborarea si continutul bugetelor de venituri si cheltuieli de fabrica, sectie, santier, ferma, brigazi si alte unitati similare : (elaborata de Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor sub nr. 9123/25.XI.1983)»»»

 • Codul comercial roman adnotat cu trimiteri la actele normative speciale corespondente, cuprinzand textele articolelor abrogate din cod si actele normative inlocuitoare, precum si acte normative interne si internationale la care Romania este parte privitoare la raporturile juridice comerciale2000»»»

  Ciutacu, Florin

 • Codul vamal al Romaniei : [culegere de acte normative dupa documente oficiale]2007»»»

  Partheniu, Anisoara

 • Construirea, vanzarea, inchirierea, administrarea si intretinerea locuintelor : culegere de acte normative1985»»»

 • Consumul metalelor pretioase in economia nationala : obligatiile ce revin organizatiilor socialiste din prevederile actelor normative in realizarea consumului metalelor pretioase, a programelor de masuri vizind diminuarea continua a cantitatilor utilizate, precum si a sarcinilor ce revin organelor bancare in exercitarea controlului unitatilor consumatoare de metale pretioase»»»

  Cerban, Nicolae

 • Decretul Consiliului de Stat nr. 318/1986 privind perfectionarea organizarii si modernizarea proceselor de productie, cresterea eficientei economice in toate sectoarele de activitate : (publicat in Buletinul Oficial nr. 72 din 22 noiembrie 1986)»»»

 • Decretul nr. 285 din 6 august 1960 referitor la acordarea alocatiei de stat pentru copii publicat in Buletinul Oficial nr. 15 din 10 august 1960 : (cu modificarile la zi)»»»

 • Hotararea nr. 15 din 26 august 1968 privind : imbunatatirea organizarii aparatului de revizie al Bancii Nationale prin infiintarea serviciilor de revizie interjudetene»»»

 • Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1039 pentru completarea H.C.M. nr. 151/1970 privind acordarea de premii din beneficiile realizate, cu unele dispozitii referitoare la unitatile de cercetare stiintifica : publicata in Buletinul Oficial nr. 88 din 21 iulie 1970»»»

 • Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1047/1970 cuprinzind masuri pentru executarea Legii nr. 5/1970 privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar : publicata in Buletinul Oficial nr. 84 din 16 iulie 1970»»»

 • Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 151 privind acordarea de premii din beneficiile realizate : publicata in Buletinul Oficial nr. 9 din 19 februarie 1970»»»

 • Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 848 pentru completarea H.C.M. nr. 151/1970 privind acordarea de premii din beneficiile realizate, cu unele dispozitii referitoare la unitatile de constructii-montaj si la organizatiile de proiectare : publicata in Buletinul Oficial nr. 72 din 30 iunie 1970»»»

 • Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 858 privind creditarea pe termen scurt si efectuarea platilor intre organizatiile socialiste : publicata in Buletinul Oficial nr. 72 din 30 iunie 1970»»»

 • Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 859 privind planificarea, repartizarea si varsarea beneficiilor, finantarea mijloacelor circulante, finantarea si creditarea investitiilor : publicata in Buletinul Oficial nr. 71 din 27 iunie 1970»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 aprilie-30 iunie 1968»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 aprilie-30 iunie 1969»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 aprilie-30 iunie 1984»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 decembrie 1978-15 martie 1979»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 ianuarie-16 martie 1970»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 ianuarie-30 mai 1987»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 ianuarie-31 martie 1968»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 ianuarie-31 martie 1969»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 ianuarie-31 martie 1988»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 iulie-15 decembrie 1984»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 iulie-15 decembrie 1988»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 iulie-30 septembrie 1968»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 octombrie-31 decembrie 1968»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 1 octombrie-31 decembrie 1969»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 15 decembrie 1983-31 martie 1984»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 16 decembrie 1979-28 iunie 1980»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 16 martie-26 iunie 1970»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 26 iunie-24 septembrie 1968»»»

 • Indexul alfabetic al actelor normative : 30 mai-31 decembrie 1987»»»

 • Indicatiile Ministerului Finantelor nr. 1537 din 15 iulie 1970, privind reflectarea in contabilitatea unitatilor economice a operatiunilor de comert exterior (import-export)»»»

 • Indicatiile Ministerului Finantelor privind reflectarea in contabilitate a unor reglementari ce se aplica experimental in anul 1970 : nr. 1561 din 25 septembrie 1970»»»

 • Instructiunile nr. 1544 din 18 iulie 1970 ale Ministerului Finantelor privind planificarea, repartizarea si varsarea beneficiilor si finantarea mjloacelor circulante»»»

 • Lege privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor : publicata in Buletinul Oficial nr. 148 din 14 noiembrie 1968»»»

 • Legea caselor nationalizate : explicatii teoretice : intrebari si raspunsuri : acte normative1996»»»

  Cojocaru, Octavian

 • Legea nr. 1/30 martie 1988 privind perfectionarea mecanismului ecoomico-financiar prin imbunatatirea sistemului de formare a preturilor : (publicata in Buletinul Oficial al R.S.R. nr. 18 din 2 aprilie 1988)»»»

 • Legea nr. 12/1980 pentru intarirea autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare si valutare in activitatea de comert exterior si cooperare economica internationala : (publicata in B. Of. al R. S. Romania nr. 111/24 decembrie 1980)»»»

 • Legea nr. 2/30 martie 1988 privind perfectionarea sistemului de retribuire pentru stimularea productiei de export si a exportului : (publicata in Buletinul Oficial al R.S.R. nr. 18 din 2 aprilie 1988)»»»

 • Legea nr. 3/30 martie 1988 privind incheierea si executarea contractelor economice : (publicata in Buletinul Oficial al R.S.R. nr. 18 din 2 aprilie 1988)»»»

 • Legea nr. 5 privind gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, organizarea si functionarea controlului financiar : publicata in Buletinul Oficial nr. 80 din 10 iulie 1970»»»

 • Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat : (publicata in B. Of. nr. 56 din 12 iulie 1978)»»»

 • Legea nr. 62 din 27 decembrie 1968 privind amortizarea fondurilor fixe : publicata in Buletinul Oficial nr. 170 din 28 decembrie 1968»»»

 • Legea nr. 71 a contractelor economice : publicata in Buletinul Oficial nr. 154 din 28 decembrie 1969»»»

 • Modificarile aduse Codului penal si Codului de procedura penale prin actele normative din anii 1956-19601962»»»

  Dongoroz, Vintila Kahane, Siegfried Oancea, Ion Fodor, Iosif Iliescu, Nicoleta Petrovici, Simona

 • Norme metodologice ale Bancii Nationale privind organizarea activitatii de control a inspectiei bancare, intocmirea actelor si valorificarea constatarilor : nr. 14100 din 28 septembrie 1970»»»

 • Norme metodologice ale Ministerului Finantelor nr. 1546 din 21.VII.1970»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.