Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • 2008 Olympic memory of China2008»»»

 • 330 de ani de la tiparirea Bibliei de la Bucuresti = 330 years since the printing of the Bucharest Bible = 330 ans depuis l'impression de la Bible de Bucarest2018»»»

  Manea, Nadia

 • A type primer2016»»»

  Kane, John

 • Afirmarea Beiusului in plan cultural»»»

  Hadareanu, Gavril

 • Albumul Marii Uniri = The Album of the Great Union : 19182018»»»

  Marza, Samoila Marza, Radu Raican, Oana

 • Armata romana pe Frontul de Est in imagini : (1941-1944)2021»»»

  Trasca, Ottmar Orga, Valentin Boda, Adrian Benko, Jozsef Baier, Hannelore Horea, Lucia

 • Berlin : von gestern[1957]»»»

  Ludwig, Hans

 • Brochures : making a strong impression : 85 strategies for message-driven design2007»»»

  Sullivan, Jenny

 • Bucharest in the twentieth century photos = Bucuresti : fotografii de la inceputul secolului XX[2011]»»»

  Balaceanu-Stolnici, Constantin

 • Bucurestii Belle-Epoque : album de fotografie : 1877-19162016»»»

  Badescu, Emanuel Oltean, Radu Rosca, Dan

 • Caleuza elevului tipograf pentru invetarea artei tipografice1893»»»

  Ionescu, George

 • Carol Popp de Szathmari, fotograful Bucurestilor2012»»»

  Badescu, Emanuel Oltean, Radu

 • Cestiunea romana in Transilvania si Ungaria. Replica Junimei Academice Romane din Transilvania si Ungaria la 'Respunsul' dat de Junimea Academica Maghiara 'Memoriului' studentilor universitari din Romania. Cu o harta etnografica a Austro-Ungariei si a Romaniei1892»»»

 • Circulara Bancii Agricole nr. 105/139/137 din 13 noiembrie 1958, Departamentului Industria Carnii si Laptelui (nr. 3372/1958) si onsiliului Central al Bancilor Cooperative (nr. 1250/1958) privind plata animalelor preluate de bazele de receptie si achizitie O.R.A.C.A. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Bancii Agricole nr. 26.183 si Departamentul Gostat nr. 75.722 din 19 noiembrie 1958, privind stabilirea preturilor de achizitie de animale de productie si de rasa : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Bancii Agricole si M.A.S.- Departamentul Gostat nr. 24/24/24 din 26 februarie 1959, privind intocmirea si analiza declaratiilor de credite trimestriale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Departamentului Agriculturii (nr. 614.832/1958) si Bancii Agricole (nr. 7/6/1958), cu privire la analiza activitatii S.M.T. pe anul 1957 :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Departamentului Gostat (nr. 60.216/1958) si Bancii Agricole (nr. 9/12/11) din 18 ianuarie 1958, privind analiza activitatii economico-financiare a gospodariilor agricole de stat pe anul 1957 :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Instructiunile nr. 57/57/57 din 17 aprilie 1959, privind plafonul minim de imprumut la contractarile de pasari pe anul 1959 si aplicarea instructiunilor Centrocoop si M.I.B.C. - Departamentul Industriei Carnii si Laptelui pentru contractarile de pasari pe anul 1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara M.A.S. - Departamentul Agriculturii nr. 73.542 si Bancii Agricole nr. 52/52/52/1959, privind acoperirea cheltuielilor de regie si a diferentelor de pret din 7 aprilie 1959, privind creditarea cantinelor S.M.T. pentru acoperirea cheltuielilor de regie si a diferentelor de pret la alimente : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara M.A.S. - Departamentul Agriculturii nr. 78.755 si a Bancii Agricole nr. 117/117/117/1959, referitoare la acoperirea cheltuielilor de regie a cantinelor pentru salariatii statiunilor de masini si tractoare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara M.A.S. - Departamentul Agriculturii nr. 92.170 si Bancii Agricole nr 83/83/83 din 1 iunie 1959, privind intarirea colaborarii dintre sectiunile agricole si unitatile Bancii Agricole : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara M.I.B.C. - Departamentul Industriei Carnii si Laptelui, Consiliului Central al Bancilor Cooperative, Bancii Agricole nr. 2993 din 24 octombrie 1959, privind imbunatatirea sistemului de plata a laptelui si a produselor lactate livrate unitatilor I.C.I.L. prin contractari si achizitii: [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerul Agriculturii si Silviculturii - Departamentul Agriculturii nr. 93.720/1958 si Bancii Agricole nr. 60/94/92/1958, privind modificari si completari la instructiunile nr. 16/1956 referitoare la creditarea pe termen lung a unitatilor din sectorul agricol socialist : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerul Agriculturii si Silviculturii - Departamentul Gostat nr. 72.151 si Bancii Agricole nr. 51/85/83 din 3 iulie 1958, privind controlul preventiv asupra utilizarii fondului de salarii la gospodariilor agricole de stat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Agriculturii si Silviculturii si Bancii Agricole nr. 57/57/57 din 17 aprilie 1959, privind plafonul minim de imprumut la contractarile de pasari pe anul 1959 si aplicarea instructiunilor Centrocoop si M.I.B.C. - Departamentul Industriei Carnii si Laptelui pentru contractarile de pasari pe anul 1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Industriei Bunurilor de Consum - Departamentul Industriei Carnii si Laptelui nr. 356.201 si Bancii Agricole nr. 33/32 din 10 martie 1958, cu privire la predarea mieilor contractati si rambursarea imprumuturilor acordate de Banca Agricola, in cazurile deplasarii turmelor de oi mame; controlul imprumuturilor acordate de Banca Agricola contractantilor de animale :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara comuna a Bancii de Stat si a Departamentului Postelor si Telecomunicatiilor nr. 46148 din 4 aprilie 1959, privind controlul remizelor platite de unitatile P.T.T.R. pentru activitatea de difuzare a presei : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 134/140, privind aplicarea prevederilor H.C.M. 1547/1957, in legatura cu plata premiilor personalului tehnic-administrativ al unitatilor comerciale pe trim. IV/1957 si premierea suplimentara pe trim IV/1957 a lucratorilor din unitatile comerciale ale Departamentului Comertului Interior pentru desfacerea anumitor marfuri industriale greu vandabile : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 34/35 din 4 aprilie 1958, privind calcularea de dobinzi la conturile personale de compensare descentralizata ale intreprinderilor Departamentului Comertului Interior, Centrocoop si Exportlemn : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 35/36 din 4 aprilie 1958, modificari in planul de conturi si in tabloul cu denumirea ministerelor, deartamentelor si directiilor generale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 41/42 din 22 aprilie 1958, privind plata salariilor pentru lucrarile de bransamente, instalatii electrice, electrificari de strazi, etc., ce se executa pentru populatie, cu plata in numerar, de catre intreprinderile Departamentului Energiei Electrice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 41/75/73 din 20 iunie 1958, privind precizari in legatura cu aplicarea instructiunilor elaborate de C.S.P., Ministerul Finantelor si M.I.G. - Departamentul Energiei Electrice pe baza H.C.M. nr. 299/1958 privind intensificarea actiuni de electrificare a satelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 47/52 din 26 aprilie 1957, privind aplicarea prevederilor H.C.M. nr. 550/1957 in legatura cu eliberarea premiilor pe trim. II/1957 personalului tehnic administrativ de la unitatile comerciale apartinind Departamentului Comertului Interior : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 57/57/57 din 17 aprilie 1959, privind plafonul minim de imprumut la contractarile de pasari pe anul 1959 si aplicarea instructiunilor Centrocoop si M.I.B.C. - Departamentul Industriei Carnii si Laptelui pentru contractarile de pasari pe anul 1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 73.500 din 10 septembrie 1957, acordarea de credit pentru suplinirea avansului in urma majorarii nomenclatorului de apovizionare in zile pentru materiale de baza pe anul 1957, la organizatiile de constructii-montaj din cadrul Departamentul Constructiilor; acordarea de credite pentru materiale supranormative organizatiilor de constructii-montaj, utilaj si transport din cadrul Departamentul Constructiilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Comunicare vizuala : ilustratie si grafica publicitara2021»»»

  Serbanescu, Sinziana

 • Decembrie '89 in 89 de imagini = December '89 in 89 frames2019»»»

  Pandele, Andrei Nita, Andreea

 • Decretul nr. 591 pentru reglementarea contractelor privitoare la executarea lucrarilor de arta plastica, precum si a achizitiilor de arta plastica si de obiecte de muzeu, publicat in Buletinul Oficial nr. 34 din 24 decembrie 1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Din bordei in palat : un fotograf britanic hoinarind prin Romania Mare»»»

  Ionescu, Adrian-Silvan

 • Fotografia si arhivele artistice in Romania postcomunista»»»

  Oancea, Raluca

 • Free font style index 12008»»»

  Lijklema, Hans

 • Indrumarul nr. 57/1 din 10 iulie 1958, privind controlul lucrarilor miniere subterane din cadrul Ministerului Industriei Grele - Departamentul Carbuni si Minereuri : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Bancii Agricole nr. 55 si M.A.S. - Departamentul Agriculturii nr. 90.040 din 5 ianuarie 1959, privind creditarea pe termen lung a gospodariilor agricole colective, cooperativelor agricole de productie si intovarasirilor agricole : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Bancii de Investitii, nr. 8 din 8 februarie 1956, privind finantarea lucrarilor de arta aferente constructiilor sau ansamblurilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor si Ministerului Comertului - Departamentul Comertului Interior - nr. 2060 din 15 iulie 1958, pentru remunerarea pe baza de remiza a incasatorilor de taxe locale fara debit : [semnalare bibliografica]»»»

 • Jurnalul unui fotograf2013»»»

  Tanjala, Emanuel

 • Kleinbild-Jagd : auf Dinge und Menschen : Technik, Stoff, Regie1940»»»

  Windisch, Hans

 • La Roumanie : 25 anees de progres economique et social : 23 aout 1944-23 aout 19691969»»»

  Manescu, Manea

 • Le livre de Paris1957»»»

  Niepce, Janine Charensol, GeorgesReferinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.