Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Circulara nr. 56/58 din 25 aprilie 1959, privind aplicarea instructiunilor pentru sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind disciplina financiara, aprobate prin H.C.M. nr. 34/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Culegere de practica judiciara (1992-1998) : contencios administrativ : contraventii1999»»»

  Lupascu, Dan Sandu, Valentina Pasare, Diana Muha, Florea

 • Decretul nr. 12 din 15 ianuarie 1959, privind modificarea Decretului nr. 184/1954 pentru reglementarea sanctionarii contraventiilor (Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a R.P.R. nr. 3 din 23 ianuarie 1959) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea Consiliului de ministri nr. 1880 prin care se aproba instructiunile pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor savirsite in sectorul transportului pe caile ferate. Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri nr. 52 din 13 octombrie a.c. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea Consiliului de ministri nr. 1967/1956 prin care s-au aprobat instructiunile privind sanctionarea contraventiilor savirsite in sectorul zootehnic si sanitar veterinar. Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri nr. 55 din 16 octombrie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea nr. 853 din 31 mai 1957, privind stabilirea fondului de premiere a celor care descopera si constata infractiuni sau contraventii la regulile de pescuit, savirsite in bazinete piscicole din folosinta Ministerului Industriei Bunurilor de Consum si pentru completarea Hotararea Consiliului de ministri nr. 184/1954. Colectia nr. 44 din 12 iunie 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotarirea Consiliului de ministri nr. 602 din 11 aprilie 1956, prin care se aproba instructiunile pentru respectarea bunei stari si folosiri a drumurilor regionale, raionale, comunale si a accesoriilor, precum si sanctionarea contraventiilor la aceste dispozitii legale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiuni privind reglementarea sanctionarii contraventiilor savirsite in sectorul producerii si folosirii energiei electrice in institutii, intreprinderi si organizatii economice. Instructiunile au fost aprobate prin H.C.M. nr. 1709/1956 si au fost publicate in Colectia nr. 41 din 3 septembrie a.c. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiuni privind sanctionarea contraventiilor in sectorul tutunului. Instructiunile au fost aprobate prin H.C.M. nr. 1754/1956 si au fost publicate in nr. 43 din 11 septembrie al Colectiei de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiuni privind sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale pentru aplicarea generala a sistemului metric si pentru functionarea si controlul instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat. Instructiunile au fost aprobate prin H.C.M. nr. 1709/1956 si au fost publicate in Colectia nr. 41 din 3 septembrie a.c.»»»

 • Instructiunile nr. 2155 din 15 august 1956, privind aplicarea Decretului nr. 184/1954 modificat prin Decretul nr. 198/1955 pentru reglementarea sanctionarilor contraventiilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile pentru sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind disciplina financiara (aprobate prin Hotarararea Consiliului de ministri a R.P.R. nr. 34 din 15 ianuarie 1959 si publicate in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri al R.P.R. nr. 5 din 2 ianuarie 1959) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile pentru sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind disciplina financiara, aprobate prin H.C.M. nr. 34 din 15 februarie 1959; instructiunile nr. 80790 din 26 februarie 1959 pentru evidenta contraventiilor la dispozitiile legale privind disciplina financiara; indreptarul nr. 80791 din 26 februarie 1959 asupra modului de aplicare a instructiunilor pentru sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind disciplina financiara : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile privind reglementarea sanctionarii contraventiilor la dispozitiile Regulamentului pentru utilizarea energiei electrice, savirsite de mici consumatori sub 50 kw sau k.v.a. Instructiunile au fost aprobate prin H.C.M. nr. 1709/1956 si au fost publicate in Colectia nr. 41 din 3 septembrie a.c. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile privind sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire stingere a incendiilor : instructiunile au fost aprobate prin H.C. M. nr. 349/1956 si publicate in Colectia de hotariri si dispozitii ale Consiliului de ministri, nr. 13 din 17 martie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Lege privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor : publicata in Buletinul Oficial nr. 148 din 14 noiembrie 1968»»»

 • Managementul sistemului de administrare a contraventiilor si bunurilor provenite din acestea2005»»»

  Andras, Dorel Moise

 • Regimul juridic al contraventiilor : O.G. nr. 2/2001 comentata2021»»»

  Podaru, Ovidiu Pasculet, Ioana Radu, Chirita Bachis, AndaReferinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.