Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Activitatea unitatilor bancare pentru reducerea si prevenirea creditelor negarantate»»»

  Varga, D.

 • Adresa circulara nr. 71/10 din 28 septembrie 1959, privind modificarea tehnicii operative in legatura cu evidenta angajamentelor la creditele pe termen scurt si termen lung : [semnalare bibliografica]»»»

 • Adresa-circulara in legatura cu acordarea unor credite pe termen lung gospodariilor agricole colective, cooperativelor agricole de productie si intovarasirilor agricole»»»

 • Adresa-circulara privind acodarea de credite intrepinderilor care executa prestari servicii cu plata in rate la populatie»»»

 • Aparatul bancar trebuie sa-si intensifice actiunile pentru lichidarea imobilizarilor de mijloace circulante si a creditelor restante»»»

 • Aspecte de drept comparat privind protectia consumatorului de credite»»»

  Rusu, Alexandra

 • Circulara Bancii Agricole nr. 41/41/41 si Administratiei Asigurarilor de Stat nr. 15.902 din 21 martie 1959, privind plata despagubirii animalelor gajate pentru credite primite de cetateni, anterior intrarii lor intr-o gospodarie agricola colectiva sau cooperativa agricola de productie prin Banca Agricola si bancile cooperative, ca mandatare ale acesteia, a produselor agricole : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Bancii Agricole si M.A.S.- Departamentul Gostat nr. 24/24/24 din 26 februarie 1959, privind intocmirea si analiza declaratiilor de credite trimestriale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 82/87 din 8 iulie 1957, privind executarea planului de credite pe trimestrul III/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 86/91 din 13 iulie 1957, in legatura cu introducerea unor modificari in planul de conturi si darile de seama privind executarea planului de credite : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara cuprinzind precizari in legatura cu acordarea creditelor si verificarea garantiei creditelor in perioada pina la varsarea prisosurilor de mijloace circulante, stabilite in urma recalcularii normativelor»»»

 • Circulara in legatura cu aplicarea prevederilor circularii nr. 49/49 din 18 mai 1960 la planificarea de credite, creditarea si analiza cooperatiei mestesugaresti»»»

 • Circulara nr. 101/135/133 din 22 octombrie 1958, privind: unele masuri pentru lichidarea debitelor unor salariati, prin compensarea cu drepturile de primit; depunerea la tribunalele regionale a unei cote de 3% din sumele incasate prin executorii judecatoresti, pentru constituirea fondului de premiere a acestora; bonificarea diferentei de dobinzi perceputa in plus la creditele acordate gospodariilor agricole de stat, pentru golurile bilantiere pe anul 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 103/137/135 din 3 noiembrie 1958, privind completari la instructiunile nr. 16/1956, 30/1957 si 59/1958; creditarea pe termen lung a unitatilor agricole cooperatistein cadrul plafonului total fara limite pe grupe de investitii; intocmirea plafonului de rambursari pe 1959 pentru creditele pe termen lung : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 104/138/136 din 8 noiembrie 1958, privind intocmirea proiectului planului de credite pe termen scurt pe trimestru I/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 106/112 din 14 august 1957, privind accelerarea decontarilor si incetarea acordarii de credite pe documentele de decontare privind livrarile locale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 111/113 din 31 octombrie 1958, privind masuri pentru marirea eficientei controlului prin credite si decontari, in vederea prevenirii si inlaturarii pagubelor in avutul obstesc : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 115/149/147 din 8 decembrie 1958, privind marirea eficientei controlului bancar prin credite si decontari in vedere prevenirii, descoperirii si inlaturarii pagubelor in avutul obstesc : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 116/118 din 11 noiembrie 1958, privind intocmireaplanului de credite pe trimestru I/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 116/150/148 din 9 decembrie 1958, privind prelungirea termenului de rambursare a creditelor ramase fara garantii ca urmare a calamitatilor totale, la gospodariile agricole de stat; normativul mijloacelor circulante proprii ce se ia in considerare la perfectarea creditelor la gospodariile agricole de stat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 117/119 din 21 noiembrie 1958, privind acordarea de credite cooperatiei de consumsi I.R.A.C. Recolta pentru contractari de cereale, anuale sau pe mai multi ani : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 121/118 din 8 decembrie 1957, privind sprijinirea gospodariilor agricole colective, cooperativelor agricole de productie si intovarasirilor de agricole la intocmirea darilor de seama pe anul 1957, precum si a planurilor de productie, bugetelor de venituri si cheltuieli si a declaratiilor de credite pe anul 1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 123/125 din 30 septembrie 1959, privind directive in legatura cu executarea planului de credite si a planului de casa pe trimestrul IV/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 127/133 din 24 octombrie 1957, privind acordarea de credite cooperatiei de consum si I.R.A.C. Recolta pentru contractari anulale si pentru mai multi ani : [semnalare bibliografica])»»»

 • Circulara nr. 128/130 din 31 decembrie 1958, privind directive in legatura cu punerea in aplicare a planului de credite pe trimestrul I/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 129/129/129 din 26 octombrie 1959, privind modificari de competente la completarea nr. 3 a instructiunilor nr. 15/1955 a Bancii de Stat, referitoare la creditele pentru mica mecanizare si dezvoltarea productiei bunurilor de larg consum, precum si cu privire la alte precizari in legatura cu aplicarea instructiunilor nr.15/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 133/135 din 11 noiembrie 1959, privind intocmirea proiectului planului de credite pe si a planului de casa pe trimestrul I/196 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 134/134/134 din 21 noiembrie 1959, privind unele indrumari pentru intocmirea proiectului planului de credite pe termen scurt pe trimestrul I/1960 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 137/143 privind intocmirea proiectului planului de credite pe trim I/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 14.958 din 4 iulie 1956 privind masuri pentru asigurarea acoperirii golurilor de mijloace circulante neacoperite din anul 1955 si rambursarea creditelor pentru nevoi temporare acordate pe aceste goluri : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 15.021 din 12 iulie 1956 privind acordarea de credite conform decretului nr. 205/1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 15.260 din 15 septembrie 1956 privind acordarea de credite pentru aprovizionarea de iarna a cantinelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 16/23/22 din 10 februarie 1958, privind: controlul preventiv al platii salariilor in unitatile S.M.T. si G.A.S.; prelungirea aplicarii Ordinului nr. 21/1957 al M.A.S. si extinderea experimentarii salarizarii imbunatatite la muncitorii unor ateliere si sectii ale unitatilor agricole de stat; reglementarea depasirii fondului de salarii planificat; acordarea de credite pentru plata depasirilor necorespunzatoare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 20/2 din 6 iunie 1958, privind: modificarea art. 20 din H.C.M. nr. 4015/1953; regimul preturilor la materialele ce se livreaza pentru locuintele ce se construiesc din credite conform H.C.M. nr. 4015/1953; taxarea angajamentelor beneficiarilor de credite conform H.C.M. nr. 4015/1953, H.C.M. nr. 1099/1955 si H.C.M. nr. 1656/1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 20/4 din 10 ianuarie 1959, privind acordarea de credite suplimentare pentru con structii de locuinte : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 20/7 din 1 noiembrie 1957, privind privind decontarea transporturilor efectuate de intreprinderi pentru salariatii titulari de credite conform H.C.M. nr. 4015/1953 (Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri al Republicii Populare Romine nr. 71 din 2 noiembrie 1957) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 21/1 din 17 martie 1958, privind finantarea prin credite a utilajelor care necesita montaj : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 21/2 din 6 august 1958, privind finantarea prin credite a utilajelor care necesita montaj : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 21/21 din 6 februarie 1959, privind intocmirea proiectului planului de credite pe trim II/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 27/45/44 din 21 aprilie 1958, privind masurile ce trebuie luate pentru executarea planului de credite pe termen scurt pe trimestrul II/1958 :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 29/29/29 din 9 martie 1959, referitoare la aplicarea H.C.M. nr. 87/1959 privind acordarea de credite pentru imbunatirea si dezvoltarea culturii sfeclei de zahar : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 3/3 din 9 mai 1958, in legatura cu modificarea Decretului nr. 555/1958 privind amortizarea mijloacelor fixe realizate din credite pentru mica mecanizare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 3/3/3 din 16 ianuarie 1959, privind executarea planului de credite pe termen scurt pe trimestrul I /1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 30/11 din 17 noiembrie 1958, privind determinarea necesarului la creditele care se calculeaza in functie de valoarea planului de productie la organizatiile de constructii-montaj : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 30/6 din 22 aprilie 1957, privind acordarea de credite pentru acoperirea temporara a golurilor de mijloace circulante rezultate din activitatea anului 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 30/7 din 29 iulie 1957, privind acordarea de credite pe termen scurt : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 30/8 din 16 noiembrie 1957, privind regularizarea creditelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 32/1 din 7 octombrie 1959, privind acordarea de credite institutelor de proiectare pentru documente in curs de decontare locale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 32/52/51 din 7 mai 1958, privind repartizarea plafoanelor si acordarea creditelor pe termen lung in 1958 la gospodariile agricole colective si cooperativele agricole de productie (Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri al R.P.R. nr. 20 din 7 mai 1958) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 33/36 din 13 martie 1957 privind acordarea de credite conform H.C.M. nr. 112/1957 : [semnalare bibliografica]»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.