Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • 30 de ani de lupta a Partidului sub steagul lui Lenin si Stalin : raportul tovarasului Gh. Gheorghiu-Dej, Secretar General al C.C. al P.M.R., la Adunarea solemna in cinstea celei de a 30-a aniversari a intemeierii Partidului Comunist din Romania»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Cuvant inainte»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Cuvantarea tovarasului Gh. Gheorghiu-Dej la Congresul invatatorilor din RPR»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Expunerea tovarasului Gh. Gheorghiu-Dej la consfatuirea pe tara a muncitorilor mineri din industria carbonifera»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Hotarirea Consiliului de ministri al RPR si a Comitetului central al PMR cu privire la efectuarea reformei banesti si la reducerile de preturi»»»

  Groza, Petru Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Hotarirea Consiliului de ministri al RPR si a Comitetului central al Partidului Muncitoresc Roman privind masurile necesare pentru consolidarea succesului reformei banesti»»»

  Groza, Petru Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Infaptuiri si sarcini viitoare in domeniul economic : [din raportul general politic facut la Primul Congres al Partidului Muncitoresc Roman]»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • La a 70-a aniversare a lui I. V. Stalin»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Patru ani dela proclamarea Republicii Populare Romane»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Raportul tov. Gh. Gheorghiu-Dej, secretar general al C.C. al P.M.R. si prim vice-presedinte al Consiliului de Ministri : facut cu prilejul celei de-a cincia aniversari dela eliberarea nationala a Romaniei»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Raportul tovarasului Gh. Gheorghiu-Dej asupra proiectului de constitutie a R.P.R.»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Raportul tovarasului Gheorghe Gheorghiu-Dej la sedinta pleara a C. C. al P.M.R. asupra planului de electricitate a tarii»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Sarcinilor Partidului Muncitoresc Roman in lupta pentru intarirea aliantei clasei muncitoare cu taranimea muncitoare si pentru transformarea socialista a agriculturii»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Semnificatia nationalizarilor efectuate : [expunerea de motive facuta in fata Adunarii Nationale]»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Statul de democratie populara, instrumentul construirii vietii noi»»»

  Gheorghiu-Dej, GheorgheReferinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.