Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Activitatea legislativa a ministerelor economice pe lunile mai si iunie 1948 ; iulie-august 1948»»»

  Daschevici, O. Vexman, I.

 • Constitutia»»»

 • Cronica legislativa»»»

 • G. Tasca: Politica Sociala a Romaniei (Legislatia Muncitoreasca) Biblioteca monetara, economica si financiara, editura Banca Nationala a Romaniei 1940 : [recenzie]»»»

  Tatos, Ioan I.

 • Gh. Tasca: Politica sociala a Romaniei. (Legislatia muncitoreasca). Biblioteca monetara, economica si financiara. Tiparul romanesc S.A. 1940. pag. 385 : [recenzii]»»»

  Branzescu, Gheorghe

 • Legea pentru nationalizarea intreprinderilor industriale, bancare, de asigurari, miniere si de transporturi»»»

  Volanschi, Alexandru Al.

 • Legi si decizii tinzand la consolidarea economiei nationale»»»

  Viforeanu, P.

 • Necesitatea modificarii legislatiei petrolifere»»»

  Schonfeld, I.

 • Pasi mai departe pe drumul redresarii economice»»»

  Grozavescu, Eugen

 • [Comisiunea Controlului de Stat, infiintata prin Decretul publicat in Buletinul Oficial din 15 Septembrie 1949]»»»

 • [Cronica legislativa]»»»

  Popescu, Tudor R.

 • [Decret pentru reglementarea operatiunilor de import, export si transit, 28 Iulie 1949]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Decretele pentru infiintarea unor noi Sovromuri (societati Sovieto-Romane), 20 August 1949]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Decretele pentru organizarea protectiei muncii in R.P.R., Decretul pentru organizarea Caselor de ajutor reciproc pe langa Sindicate si Hotariarea Consiliului de Ministri pentru anularea in mod definitiv a datoriilor salariatilor fata de intreprinderile sau institutiile unde fac serviciu, 20 August 1949]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Decretul Nr. 133 pentru organizarea cooperatiei din 2 Aprilie 1949]»»»

 • [Decretul Nr. 134 pentru nationalizarea unitatilor sanitare din 2 Aprilie 1949]»»»

 • [Decretul Nr. 183 pentru sanctionarea infractiunilor economice aparut la 30 Aprilie 1949]»»»

 • [Decretul Nr. 184 pentru fixarea unor atributiuni cu caracter economic]»»»

 • [Decretul Nr. 199 pentru organizarea si functionarea intreprinderilor si organizatiunilor economice ale Statului, aparut la 14 Mai 1949]»»»

 • [Decretul Nr. 258 pentru anularea si reducerea de impozite, taxe si amenzi fiscale de orice fel, din anii precedenti, aparut la 15 Iunie 1949]»»»

 • [Decretul Nr. 259 pentru Arbitrajul de Stat, aparut la 15 Iunie 1949]»»»

 • [Decretul Nr. 265 privind obligativitatea contractelor scrise si reglementarea platilor intre intreprinderi si organizatiuni economice]»»»

 • [Decretul pentru colectarea cerealelor, 21 Iulie 1949]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Decretul pentru infiintarea si organizarea Comitetului geologic de cercetare si explorare a bogatiilor subsolului, 8 August 1949]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Decretul pentru infiintarea si organizarea Ministerului Energiei Electrice, 25 iulie 1949]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Decretul pentru oragnziarea Caselor de ajutor reciproc pe lamga sindicate]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Decretul pentru reglementarea transmiterii folosintei bunurilor Statului detinute de ministere, institutii de Stat si Sfaturi Populare, 6 August 1949]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Decretul prin care se aproba infiintarea si organizarea primelor Gospodarii Agricole Colective, 1 August 1949]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Decretul publicat in Buletinul Oficial din 20 Octombrie 1949, se ocupa de soarta bunurilor confiscate prevazand o serie de dispozitiuni pentru punerea in circulatiune a acelora necesare in circuitul economic]»»»

 • [Decretul publicat in Buletinul Oficial din 7 Octombrie 1949 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni]»»»

 • [Hotararea Consiliului de Ministri care anuleaza datoriile salariatilor fata de intreprinderile sau institutiile unde fac serviciul]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Hotarirea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Roman si a Consiliului de Ministri a Republicii Populare Romane din 15 Octombrie 1949, asupra masurilor ce trebuesc luate pentru imbunatatirea muncii la Statiunile de Masini si Tractoare (S.M.T.), infiintate prin Decretul din 7 Octombrie 1948]»»»

 • [Hotarirea Consiliului de Ministri aparuta la 20 August 1949, care infiinteaza pe langa Comisiunea de Stat a Planificarii o Comisiune centrala pentru evaluarea mijloacelor de baza si stabilirea amortizarilor]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Hotarirea Consiliului de Ministri aparuta la 26 August 1949 stabileste sarcinile de scadere a preturilor de cost a produselor industriale si a cheltuielilor de circulatiune in comert]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Hotarirea Consiliului de Ministri publicata in Buletinul Oficial din 15 Noembrie 1949 privind intocmirea unui plan de proiectari]»»»

 • [Hotarirea Consiliului de Ministri publicata in Buletinul Oficial din 24 Septembrie 1949, prin care se instituie obligativitatea intocmirii Planului de casa trimestrial pentru toate institutiunile si intreprinderile de Stat, precum si in general pentru toti titularii de conturi la Banca de Stat]»»»

 • [Hotarirea Consiliului de Ministri publicata in Buletinul Oficial din 3 Octombrie 1949, prin care se aproba planurile pentru realizarea si depasirea Planului pe 1949]»»»

 • [Hotarirea Consiliului de Ministri, 9 August 1949, care a aprobat cifrele de control ale Planului de Stat pe anul 1950]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Hotarirea Consiliuluid e Ministri, aparuta la 1 August 1949, creiaza pentru intreprinderile industriale si comerciale particulare, precum si pentru meseriasii patroni, obligatiuni]»»»

  Stoican, Vasile I.

 • [Legea impozitului agricol, 8 Iulie 1949]»»»

 • [Recensamantul tehnicienilor si al muncitorilor calificati din constructii... a avut loc la 6 Octombrie 1949, in temeiul Hotaririi Consiliului de Ministri publicata in Buletinul Oficial din 15 Septembrie 1949]»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.