Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Autoritatile administrative si economia de piata. Jurisprudenta Curtii Supreme de Justitie 1998-2001 : Consiliul Concurentei. Oficiul Concurentei; Curtea de Conturi; Ministerul Finantelor; Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; Fondul Proprietatii de Stat (A.P.P.S)2001»»»

  Mrejeru, Theodor Mrejeru, Bogdan Lazar, Rozalia Ana

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. -/47 din 8 aprilie 1957, privind deschiderea conturilor pentru incasarile in contul fondului zoopastoral : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2019, din 14 ianuarie 1957, catre sectiunile financiare regionale si raionale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2020 din 27 februarie 1958, cu privire la aplicarea unor dispozitiuni legale in legatura cu calcularea si varsarea sumelor cuvenite bugetului : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2024 din 22 februarie 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2032 din 4 aprilie 1957, catre ministere si institutii centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2035 din 11 aprilie 1957 catre directiile de plan financiar si contabilitate ale ministerelor si institutiilor centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2038 din 25 aprilie 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2044 din 29 mai 1958, referitoare la aplicarea H.C.M. nr. 651/1958 privind stabilirea impozitului pe circulatia marfurilor la unele produse : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2047 si Centrocoop nr. 51/197 din 18 iunie 1959, privind varsarea la buget a unor diferente bugetare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2050 din 1 iunie 1957, privind regimul de livrare si impozitare la produsele semiindustrializate din lemn : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2059 din 10 iulie 1957 privind : I. Stabilirea diferentei bugetare la porumbul livrat intreprinderilor de colectare si industrializare a laptelui; II. Solutiile date de Directia veniturilor de stat in cursul trim II a.c. pe linia impozitului pe circulatia marfurilor si a impozitului pe operatiunile necomerciale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2061 din 8 iulie 1957, privind urmarirea recuperarii pagubelor aduse avutului obstesc : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2062 din 8 iulie 1957, in legatura cu intocmirea darilor de seama privind activitatea organelor de control financiar intern : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2081 din 9 septembrie 1957, privind regimul diferentelor bugetare la hartia destinata ambalarii produselor alimentare si a produselor din sticla, portelan si faianta; solutiile date de Directia veniturilor de stat la unele probleme privind impozitul pe circulatia marfurilor si cotelor-parti din beneficiu : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2099 din 11 noiembrie 1957, privind regimul unor diferente bugetare. Solutiile date de Directia veniturilor de stat in diferite probleme in legatura cu impozitul pe circulatia marfurilor, impozitul pe veniturile cooperativelor, impozitul pe operatiunile necomerciale, cotele parti din beneficii, etc. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 32.012 din 8 iulie 1958, privind plata alocatiei de stat pentru copii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 70/83 din 28 iunie 1957, privind noul Regulament al operatiunilor de casa : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 79/84 din 5 iulie 1957, privind primirea spre pastrare a bunurilor succesorale depuse de notariatele de stat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 80/85 din 6 iulie 1957, privind decontarea livrarilor de materiale detinute in custodie de intreprinderi : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 81/86 din 8 iulie 1957, privind indeplinirea planului de casa si a circulatiei banesti in trimestrul III/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 82/87 din 8 iulie 1957, privind executarea planului de credite pe trimestrul III/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 83/88 din 9 iulie 1957, privind varsarea cotei de amortizare pentru investitii si reparatii capitale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 86/91 din 13 iulie 1957, in legatura cu introducerea unor modificari in planul de conturi si darile de seama privind executarea planului de credite : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 87/92 din 13 iulie 1957, privind creditarea cresterii normativului mijloacelor circulante : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 92/98 din 20 iulie 1957, in legatura cu practicarea de preturi medii trimestriale la achzitiile si preluarile din contractari de legume, zarzavaturi si fructe pe trimestrul III/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 95/101 din 29 iulie 1957, in legatura cu reglementarea cumpararilor directe de marfuri din surse locale de catre organizatii comerciale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor si Bancii de Stat nr. 63/65/1959, privind anulari, simplificari si degrevari de sarcini din activitatea inspectorilor Bancii de Stat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor si Ministerul Agriculturii privind trecerea in bugetele sfaturilor populare, cu incepere de la 1 ianuarie 1960, a veniturilor S.M.T. cu plata in bani»»»

 • Circulara [si Criteriile] privind elaborarea si continutul bugetelor de venituri si cheltuieli de fabrica, sectie, santier, ferma, brigazi si alte unitati similare : (elaborata de Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor sub nr. 9123/25.XI.1983)»»»

 • Circulara comuna a Ministerului Finantelor si a Bancii de Stat nr. 113/115 din 5 noiembrie 1958, privind intensificarea controlului bancar asupra cheltuielilor gospodaresti in lunile noiembrie, decembrie a.c. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara comuna a Ministerului Finantelor si a Bancii de Stat nr. 85/87/1959 privind completarea nr. 1 la instructiunile nr. 2005/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara comuna a Ministerului Finantelor si a Bancii de Stat nr. 91/93 din 25 iulie 1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 107/141/139 din 20 noiembrie 1958, privind amortizarea creantelor nerecuperabile; controlul calculul dobinzilor; completarea instructiunilor nr. 2025/1958 ale Ministerului Finantelor; incheierea de procese-verbale la inventarierea obligatiilor de plata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 112/146/144 din 3 decembrie 1958, privind decontarea lucrarilor de proiectare privind actiunea de electrificare a satelor; aplicarea dispozitiilor legale privind simplificarea elaborarii, avizarii si aprobarii documentatiei tehnice pentru lucrarile de imbunatatiri funciare; inregistrarea diminuarii limitei de finantare ca urmare a reducerii facute conform instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2041/1958 pentru aplicarea H.C.M. nr. 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 127/129 din 10 octombrie 1959, privind precizari in legatura cu incasarea la bugetul de stat a cotelor de 5,3% si 11% facute de Ministerul Finantelor prin instructiunile nr. 2073/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 19/1 din 14 ianuarie 1958, privind aplicarea H.C.M. nr. 1741/1957 si a instructiunilor nr. 2113/1957 ale Ministerului Finantelor in legatura cu reprofilarea institutelor de proiectare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 1910 din 18 iulie 1959, privind: 1. circulara Ministerului Finantelor nr. 2049 din 9 iulie 1959, in legatura cu aplicarea art. 6 din Decretul nr. 115/1959; 2. darea la scadere a primelor de asigurare prin efectul legii si a majorarilor de intarziere datorate pentru bunurile trecute in patrimoniul statului; 3. darea la scadere a restantelor de prime si a majorarilor de intarziere datorate la asigurarea prin efectul legii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 20/20 din 7 februarie 1959, a Ministerului Finantelor si Bancii de Stat a R.P.R. privind aplicarea Decretului nr. 455/1955 referitor la urmarirea bunurilor mobile pentru realizarea drepturilor statului : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 285.153 din 1 august 1956, privind controlul utilizarii fondului de salarii pentru personalul supus inregistrarii in anul 1956, precum si a cheltuielilor administrativ-gospodaresti conform instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2130/1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 38/39 din 7 aprilie 1958, referitoare la modificarea si completarea dispozitiunilor privind impozitele si taxele locale, conform Decretului nr. 79/1958 si instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2012/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 41/75/73 din 20 iunie 1958, privind precizari in legatura cu aplicarea instructiunilor elaborate de C.S.P., Ministerul Finantelor si M.I.G. - Departamentul Energiei Electrice pe baza H.C.M. nr. 299/1958 privind intensificarea actiuni de electrificare a satelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 60/8 din 10 octombrie 1958, privind aplicarea instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2089/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 63/1 din 30 martie 1959, referitoare la aplicarea instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2020 din 28 martie 1959 privind unele masuri pentru intarirea controlului bancar in sectorul investitiilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara privind aplicarea par. 43 si 44 din instructiunilor Ministerului Finantelor si C.S.M.S. nr. 1687/1960 referitoare la acordarea alocatiei de stat pentru copii»»»

 • Circulara privind unele precizari facute de Ministerul Finantelor in legatura cu aplicarea dispozitiilor legale privind veniturile de stat»»»

 • Codul de procedura fiscala cu doctrina, jurisprudenta si modificarile din 1946 insotit de expunerea de motive si instructiunile de aplicare date de Ministerul Finantelor1946»»»

  Gheciu, Diamandi Balan, Theodor Al.

 • Codul de procedura fiscala din 1 aprilie 1942 cu doctrina si jurisprudenta insotit de expunerea de motive si instructiunile de aplicare date de Ministerul Finantelor1942»»»

  Gheicu, Diamandi Balan, Theodor Al.

 • Comentariu la legea pentru unificarea procedurii fiscale cu doctrina si jurisprudenta : publicata in Monitorul Oficial nr. 246, partea I din 22 octomvrie 1938, cu rectificarile facute in Monitorul oficial nr. 279 din 30 noemvrie 1938; insotit de: Expunerea de motive, Instructiunile de aplicare date de Ministerul Finantelor, Avizul Consiliului Legislativ, Legea Interpretativa a Art. 1541939»»»

  Pascu, N. Balan, Theodor Al.

 • Conditii speciale privind asigurarea facultativa de abonament a animalelor apartinind gospodariilor agricole colective (aprobate prin ordinul Ministerului Finantelor nr. 179/ din 29 martie 1963)»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.