Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Autoritatile administrative si economia de piata. Jurisprudenta Curtii Supreme de Justitie 1998-2001 : Consiliul Concurentei. Oficiul Concurentei; Curtea de Conturi; Ministerul Finantelor; Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; Fondul Proprietatii de Stat (A.P.P.S)2001»»»

  Mrejeru, Theodor Mrejeru, Bogdan Lazar, Rozalia Ana

 • Circulara [si Criteriile] privind elaborarea si continutul bugetelor de venituri si cheltuieli de fabrica, sectie, santier, ferma, brigazi si alte unitati similare : (elaborata de Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor sub nr. 9123/25.XI.1983)»»»

 • Circulara nr. 285.153 din 1 august 1956, privind controlul utilizarii fondului de salarii pentru personalul supus inregistrarii in anul 1956, precum si a cheltuielilor administrativ-gospodaresti conform instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2130/1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Codul de procedura fiscala cu doctrina, jurisprudenta si modificarile din 1946 insotit de expunerea de motive si instructiunile de aplicare date de Ministerul Finantelor1946»»»

  Gheciu, Diamandi Balan, Theodor Al.

 • Codul de procedura fiscala din 1 aprilie 1942 cu doctrina si jurisprudenta insotit de expunerea de motive si instructiunile de aplicare date de Ministerul Finantelor1942»»»

  Gheicu, Diamandi Balan, Theodor Al.

 • Comentariu la legea pentru unificarea procedurii fiscale cu doctrina si jurisprudenta : publicata in Monitorul Oficial nr. 246, partea I din 22 octomvrie 1938, cu rectificarile facute in Monitorul oficial nr. 279 din 30 noemvrie 1938; insotit de: Expunerea de motive, Instructiunile de aplicare date de Ministerul Finantelor, Avizul Consiliului Legislativ, Legea Interpretativa a Art. 1541939»»»

  Pascu, N. Balan, Theodor Al.

 • Evaluarile facute de Comisiunile instituite conform legei din 15 februarie 1908, daunele cauzate in timpul si din cauza rascoalelor taranesti din martie 1907[s.a.]»»»

 • Expunere de motive si proiect de lege pentru ratificarea conventiunilor incheiate intre Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei relative la I. Lichidarea emisiunii de stat si intarirea acoperirii circulatiunii fiduciare II. Prelungirea privilegiului Bancii Nationale si modificarea unor articole din legea ei organica1925»»»

 • In aplicarea H.C. M. nr. 136/1956 si 137/1956, Ministerului Finantelor a dat instructiunile nr. 2037 din 11 februarie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • In aplicarea H.C.M. nr. 1152/1956, Ministerul Finantelor a elaborat instructiunile nr. 2140 din 14 iulie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Indicatiile Ministerului Finantelor nr. 1537 din 15 iulie 1970, privind reflectarea in contabilitatea unitatilor economice a operatiunilor de comert exterior (import-export)»»»

 • Indicatiile Ministerului Finantelor privind reflectarea in contabilitate a unor reglementari ce se aplica experimental in anul 1970 : nr. 1561 din 25 septembrie 1970»»»

 • Instructiuni pentru aplicarea decretului Nr. 210 din 14 iunie 1960 privind regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase : pentru uz intern1960»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 153.780 din 26 aprilie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 16 din 14 mai 1956, referitoare la aplicarea H.C.M. nr. 795/1956 pentru modificarea unor dispozitii privind asigurarea obligatorie a bunurilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 18 din 15 mai 1956, privind descentralizarea unor plati de daune la inspectoratele ADAS si constatarile preliminare la daunele intamplate culturilor agricole: [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 20 din 12 iunie 1956, privind unele modificari la instructiunie Ministerului Finantelor nr. 50 din 26 noiembrie 1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2006 din 5 ianuarie 1956, cu privire la verificarile efectuate la intreprinderi de catre inspectorii veniturilor de stat, pe linia impozitului pe circulatia marfurilor : instructiunile au fost publicate in Buletinul Ministerului Finantelor nr. 1 din 1 ianuarie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2021 din 19 ianuarie 1956, pentru aplicarea decretului nr. 609/1955 privind impozitul pe spectacole : instructiunile au fost publicate in brosura : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2045 din 18 februarie 1956, privind competenta organelor financiare in legatura cu aminarea, esalonarea, reducerea si scaderea debitelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2057 din 6 martie 1956, privind finantarea stocurilor de seminte care constituie fondul de rezerva al statului, conform H.C. M. nr. 692/1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2062 din 10 martie 1956 privind sarcinile organelor financiare, in legatura cu stabilirea si incasarea tarifului de pasunat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2066 din 19 martie 1956, pentru aplicarea normativului de incadrare a personalului tehnic-administrativ si a muncitorilor ce activeaza in cadrul fondului zoopastoral : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2067 din 23 martie 1956, privind finantarea retinerilor de materiale in vederea repartizarii potrivit art. 95 din H.C. M. nr. 2872/1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2086 din 16 aprilie 1956, cu privire la masurile ce trebuie luate pentru inlaturarea cheltuielilor inutile ce se fac cu transportul salariatilor care se deplaseaza in interes de serviciu : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2100 din 5 mai 1956, privind inregistrarea si folosirea personalului sezonier la Ministerul Colectarilor pentru centrele regionale si unitatile lor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2104 din 14 mai 1956, privind planificarea si desfasurarea muncii revizorilor de impozite de la Directia I.T.P. din Ministerul Finantelor si de la serviciile I.T.P. din cadrul sectiunilor financiare regionale si a orasului Bucuresti : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2107 din 18 mai 1956, privind efectuarea lucrarilor de impunere la agricol pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2111 din 26 mai 1956, date in aplicarea Decretului nr. 244/1955, privind reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietate a statului, catre unitatile cooperatiste : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2130 din 14 iunie 1956 privind inregistrarea statelor de functiuni, fondului de salarii si fondurilor pentru cheltuielile administrativ-gospodaresti pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2160 din 1 septembrie a.c., cuprinzind indrumari in planificarea financiara locala, pe anul 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2163 din 3 septembrie a.c., in legatura cu stabilirea evaluarilor bugetare pe anul 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2165 din 6 septembrie 1956, in legatura cu inregistrarea statelor de functiuni in urma aplicarii H.C.M. nr. 1560/1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2171 din 20 septembrie 1956 date in aplicarea H.C.M. nr. 1391 din 16 iulie 1956 privind acordarea de prime lucratorilor aparatului de impozite pentru realizarea planului de incasari la impozitul agricol si acordarea de procenti din incasarea debitelor restante din anii 1952-1955 la impozitul agricol si prime de asigurare obligatorii, precum si a debitelor din amenzi, imputatii si diverse venituri bugetare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2176 din 12 octombrie 1956, in legatura cu o buna executare a bugetului de stat pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2179 din 20 octombrie 1956, privind verificarea asezarii impozitului agricol : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2181 din 27 octombrie 1956 cu privire la intocmirea situatiilor centralizatoare ale fondului de salarii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 23 din iunie 1956, privind stabilirea competentelor de rezolvare a daunelor la toate categoriile de bunuri asigurate de ADAS, cum si lichidarea daunelor de animale din stinele cooperatiste, gospodarii agricole colective si intovarasiri zootehnice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2347 din 3 noiembrie 1955 pentru aplicarea Decretului nr. 451/1955 privind declararea si valorificarea unor bunuri : decretul nr. 451/1955 si instructiunile nr. 2347/1955 au fost publicate intr-o brosura editata de Ministerul Finantelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2360 din 14 noiembrie 1955, privind planificarea cheltuielilor administrativo-gospodaresti pe 1956 la organizatiile economice : instructiunile au fost publicate in Buletinul Ministerului Finantelor nr. 11 pe noiembrie 1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2368 din 25 noiembrie 1955, tiparite in brosura : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2372 din 24 noiembrie 1955, privitoare la unele masuri financiare in legatura cu inchiderea operatiunilor anului bugetar 1955 : publicate in Buletinul Ministerului Finantelor, nr. 11 din noiembrie 1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2383 din 9 decembrie 1955, privind urmarirea bunurilor mobile : miscatoare penru realizarea drepturilor statului : instructiunile au fost publicate in brosura : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2388 din 13 decembrie 1955 la Decretul nr. 212/1955 privind impozitul pe terenurile gospodariilor agricole colective, intovarasirilor agricole si asociatiilor de cultivatori : instructiunile au fost publicate atat in Buletinul Ministerului Finantelor nr. 12 pe luna decembrie 1955, cit si in brosura separata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2390 din 15 decembrie 1955, privind stabilirea normelor de venit pentru impunerea pe anul 1956 a meseriasilor fara salariati : instructiunile au fost publicate in brosura : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2391 din 15 decembrie 1955, privind efectuarea recensamintului fiscal si asezarea impozitelor si taxelor orasenesti pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2400 din 22 decembrie 1955, privind intocmirea de catre sectiunile financiare ale sfaturilor populare ale regiunilor, raioanelor si oraselor, a darilor de seama contabile trimestriale si anuale asupra executiei de casa a bugetelor locale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2404 din 23 decembrie 1955, privind intocmirea darilor de seama contabile trimestriale si anuale de catre institutiile bugetare finantate din bugetul republican si gospodariile lor anexe : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2408 din 24 decembrie 1955 in legatura cu aplicarea art. 7 din H.C. M. nr. 952/1955 la gospodariile agricole anexe de pe linga ministere, institutii si intreprinderi de stat sau cooperatiste : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 4 din februarie 1956, privind executarea, de catre inspectoratele raionale ADAS, a lucrarilor pregatitoare pentru stabilirea debitelor de prime de asigurare obligatoriea bunurilor agricole din gospodariile cetatenilor, pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.