Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Actiunea de ridicare a nivelului tehnic al muncitorilor»»»

  Dicu, Vasile

 • Adresa-circulara nr. 66.600 din 20 octombrie 1959, privind functiunile de muncitori si personal tehnic-administrativ care beneficiaza de indemnizatiile si sporurile prevazute de dispozitiile legale in vigoare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Asigurarile de stat in sprijinul gospodariilor agricole colective si al intovarasirilor agricole de tarani muncitori»»»

  Soreanu, V.

 • Cateva sugestii in problemele muncitoresti»»»

  Miclescu, Ion

 • Chemarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Roman catre toti alegatorii : muncitori si muncitoare, tarani si tarance, ostasi si ofiteri, oameni ai culturii si stiintei»»»

 • Chemarea muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor si functionarilor dela Combinatul Sovrommetal Resita si Uzinele Steagul Rosu din Orasul Stalin catre muncitorii, inginerii, tehnicienii si functionarii din intreaga tara : sa desfasuram larg intrecerea socialista in cinstea implinirii a 30 de ani dela infiintarea Partidului!»»»

 • Circulara nr. -/49 din 16 aprilie 1957, privind majorarea plafonului valoric la alimentele eliberate pe credit muncitorilor forestieri noi angajati : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 114/114/114 din 12 septembrie 1959, privind: 1. controlul si plata indemnizatiilor si sporurilor ce se acorda salariatilor nelocalnici; 2. noua reglementare a cazarii salariatilor nelocalnici trimisi la lucrari pe santiere sau in locuri izolate; 3. plata depasirilor necorespunzatoare de salarii la intrepinderile de interes local (oficiile regionale de imbunatatiri funciare); 4. salarizarea, premierea si modul de eliberare a salariilor muncitorilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 13/13/13 din 4 februarie 1959, privind: premierea muncitorilor din ramura constructii-montaj potrivit normelor legale in vigoare; plata premiilor lunare pentru maistri, pina la aprobarea noilor regulamente de premiere : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 16/23/22 din 10 februarie 1958, privind: controlul preventiv al platii salariilor in unitatile S.M.T. si G.A.S.; prelungirea aplicarii Ordinului nr. 21/1957 al M.A.S. si extinderea experimentarii salarizarii imbunatatite la muncitorii unor ateliere si sectii ale unitatilor agricole de stat; reglementarea depasirii fondului de salarii planificat; acordarea de credite pentru plata depasirilor necorespunzatoare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 29 din 27 februarie 1957, privind acordarea de imprumuturi IFET-urilor si Directiilor silvice pentru alimentele ce se elibereaza pe credit muncitorilor forestieri noi angajati : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 34/70 din 5 iulie 1956 privind plata muncitorilor la lucrarile de recoltare mecanica a cerealelor paioase din gospodariile agricole de stat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/27 din 5 ianuarie 1959, privind premierea muncitorilor din ramura constructii-montaj : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/37 din 19 august 1959, privind: I. premierea muncitorilor de la 1 august 1959; II. modificarea planurilor de munca si salarii; III. plata alocatiei pentru copii de la 1 august 1959; IV. plata transportului muncitorilor conform H.C.M. nr. 2394/1952 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 49/83/81 din 2 iulie 1958, privind plata si controlul drepturilor de salarii cuvenite muncitorilor din statiunile de masini si tractoare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 6/8/7 din 15 ianuarie 1958, privind controlul utilizarii fondului de salarii al personalului supus inregistrarii pe trimestrul I/1958, plata premiilor muncitorilor din gospodariile agricole de stat pe anul 1957, si decontarea cererilor de plata introduse de centrele experimentale de ingrasaminte bacteriene :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara privind acordarea de imprumuturi intreprinderilor de constructii forestiere pentru achitarea alimentelor pe credit muncitorilor necalificati noi angajati»»»

 • Circulara privind controlul utilizarii fondului de salarii planificat pentru muncitorii din activitatea de transporturi a unitatilor pentru mecanizare si transporturi forestiere din cadrul Ministerului Economiei Forestiere, pe anul 1964»»»

 • Circulara privind eliberarea salariilor pentru muncitorii de la productia secundara-industriala a organizatiilor de constructii-montaj, data prin planul de stat»»»

 • Colectivul tehnicienilor si muncitorilor dela "Sovrommetal" Resita a inceput lupta pentru indeplinirea planului in 11 luni»»»

  Sepi, Silviu Licev, Ioan Popovici, Vladimir

 • Cresterea calificarii muncitorilor in industria U.R.S.S.»»»

 • Decretul nr. 252 din 31 mai 1957, privind autorizarea Ministerului Minelor de a efectua plata alocatiei de stat pentru copii, muncitorilor din subteran carora li se aplica sistemul de salarizare imbunatatit. Buletinul Oficial nr. 15 din 15 iunie 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Decretul nr. 48 din 12 februarie 1959, privind cursurile de scurta durata pentru pregatirea muncitorilor si a personalului tehnic-administrativ (Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale al R.P.R. nr. 7 din 6 martie 1959) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Despre desfiintarea impozitelor de la muncitori si functionari si alte masuri privind ridicarea bunastarii poporului sovietic»»»

 • Din istoria dezvoltarii industriei si a muncitorimii din Targu-Mures la sfarsitul secolului al XIX-lea1968»»»

  Fuchs, Simion

 • Expunerea tovarasului Gh. Gheorghiu-Dej la consfatuirea pe tara a muncitorilor mineri din industria carbonifera»»»

  Gheorghiu-Dej, Gheorghe

 • Hotararea Consiliului de ministri nr. 1773 privind unele modificari ale anexei nr. 1 la H.C.M. nr. 1146/1955 pentru aprobarea salarizarii muncitorilor care lucreaza in sectorul vegetal, zootehnic si mecanic din unitatile agricole de stat. H.C.M. nr. 1773/1956 a fost publicata in nr. 45 din 11 septembrie a.c. al Colectiei de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea Consiliului de ministri nr. 2235 privind majorarea salariilor muncitorilor cu castiguri mici. Colectia nr. 56 din 2 noiembrie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea Consiliului de ministri nr. 2562/1956 privind aprobarea Regulamentului pentru premierea personalului de conducere, artistilor, tehnicienilor si muncitorilor din institutiile artistice de spectacole. Colectia nr. 1 din 8 ianuarie 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea Consiliului de ministri nr. 617 privind aprobarea regulamentului de salarizare si premiere a muncitorilor, personalului operativ, de conducere si tehnico-administrativ din unitatile de colectari si achizitii ale Ministerului Industriei Usoare : H.C.M. nr. 617/1956 a fost publicata in Colectia de hotarari si dispozitii a Consiliului de ministri, nr. 29 din 20 iunie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea Consiliului de ministri si a Consiliului Central al Sindicatelor nr. 112, privind masurile pregatitoare pentru organizarea in intreprinderi a consultarii muncitorilor si a experimentarii imbunatatirii sistemului de salarizare. Colectia nr. 12 din 28 ianuarie 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea nr. 1279/1956 a Consiliului de ministri al Republicii Populare Romine, privind imbunatatirea sistemului de salarizare a muncitorilor de la exploatarea si intretinerea uzinelor, retelelor si statiilor electrice. H.C.M. nr. 1279/1956 a fost publicata in nr. 34 din 19 iulie a.c. al Colectiei de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea nr. 129 din 12 februarie 1959, privind organizarea si functionarea cursurilor de scurta durata pentru pregatirea muncitorilor si a personalului tehnico-administrativ si de specialitate (Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri al R.P.R. nr. 13 din 25 februarie 1959) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotarirea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Roman si a Consiliului de Ministri al R.P.R. asupra masurilor ce trebuesc luate pentru cresterea productivitatii muncii si imbunatatirea conditiilor de trai ale muncitorilor, tehnicienilor si functionarilor»»»

 • Hotarirea Consiliului de Ministri al Republicii Populare Romane privitoare la imbunatatirea sistemului de salarizare, stimularea calificarii muncitorilor si cresterea productivitatii muncii»»»

 • Hotarirea Consiliului de Ministri privind masurile ce trebuesc luate in sectorul pescaresc, pentru ridicarea productiei si imbunatatirea conditiunilor de viata a muncitorilor pescari»»»

 • Hotarirea Consiliului de ministri al Republicii Populare Romine nr. 525, privind apobarea regulamentului de premiere a muncitorilor si personalului de conducere si tehnic-administrativ din intreprinderile de gospodarie comunala ale sfaturilor populare si din intreprinderile Ministerului Gospodariei Comunale si Industriei Locale, cat si extinderea H.C.M. nr. 736/1954 privind acordarea sporului de vechime : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotarirea Consiliului de ministri al Republicii Populare Romine nr. 728, privind angajarea muncitorilor agricoli sezonieri gospodariile agricole de stat, publicata in Colectia nr. 23 din 14 mai 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Importanta politica interna si internationala a eroicelor lupte ale muncitorilor ceferisti si petrolisti»»»

  Comartin, Grigore

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 10 din 24 mai 1958, privind inregistrarea bunurilor apartinind gospodariilor agricole colective, cooperativelor agricole de productie si a bunurilor proprietate comuna a intovarasirilor de tarani muncitori pe anul 1958, stabilirea primelor de asigurare, intocmirea certificatelor deasigurare si inminarea lor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2053 din 30 iulie 1959, privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe cistigul muncitorilor si functionarilor prevazut de Decretul nr. 153 din 28 aprilie 1954 (cu modificarile la zi) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2066 din 19 martie 1956, pentru aplicarea normativului de incadrare a personalului tehnic-administrativ si a muncitorilor ce activeaza in cadrul fondului zoopastoral : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 35 din 27 decembrie 1957, privind inregistrarea bunurilor apartinind gospodariilor agricole colective, cooperativelor agricole de productie si a bunurilor proprietate comuna a intovarasirilor de tarani muncitori, stabilirea primelor de asigurare, intocmirea certificatelor de asigurare si inminarea lor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile nr. 19 din 23 mai 1956, privind inregistrarea bunurilor apartinind gospodariilor agricole colective si a bunurilor proprietate comuna a intovarasirilor de tarani muncitori, pe anul 1956, stabilirea debitelor de prime, intocmirea certificatelor de asigurare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile nr. 50 din 26 noiembrie 1955, pentru privind asigurarea facultativa a bunurilor gajate Bancii Agricole de catre intovarasirile de tarani muncitori, colectivisti, intovarasiti, tarani muncitori cu gospodarii individuale, viticultori : instructiunile au fost publicate in Buletinul Ministerului Finantelor nr. 11 pe noiembrie 1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Normarea si salarizarea : factori importanti in cresterea cointeresarii muncitorilor de la uzina "Autobuzul"-Bucuresti»»»

  Petre, I.

 • Originea etno-lingvistica, confesionala si provenienta regionala a muncitorilor industriali din Transilvania in perioada 1896-1914»»»

  Nagy, Robert

 • Problema asigurarii micilor agricultori si a muncitorilor agricoli in Romania si cooperativele sanitare»»»

  Pupeza, Ion

 • Regulamentul nr. 26 din 14 iulie 1956 privind modificarea si completarea regulamentului nr. 44/1955, privind asigurarea facultativa a animalelor apartinind gospodariilor agricole colective, intovarasirilor de tarani muncitori, sfaturilor populare, institutiilor, intreprinderilor si organizatiilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Revendicarile muncitorimii engleze»»»

  Cusin, Alexandru C.Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.