Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Circulara nr. 54/54/54 din 16 aprilie 1959, privind raportarea fondurilor pentru lucrari de electrificari rurale; anularea unor prevederi ale circularii nr. 6/6/6/1959; precizari privind aplicarea dispozitiunior legale referitoare la executatarea unor constructii; precizari privind pretul de achizitie al animalelor de reproductie; finantarea unor lucrari de electrificari rurale prin filiala de resedinta : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 54/99 din 26 octombrie 1956, avind ca obiect modul de efectuare a decontarilor privind livrarile de material lemnos furnizat de intreprinderile Ministerului Industriei Lemnului si creditarea unitatilor cumparatoare pentru aprovizionarea cu material lemnos : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 55/56 din 22 mai 1958, referitoare la punerea in aplicare de la 1 iunie 1958 a instructiunilor nr. 8 privind creditarea organizatiilor de aprovizionare si desfacere ale industriei : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 56/58 din 25 aprilie 1959, privind aplicarea instructiunilor pentru sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind disciplina financiara, aprobate prin H.C.M. nr. 34/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 57/56 din 10 mai 1958, privind modificarile art. 20 din H.C.M. nr. 4015/1953; reglementarea eliberarii autorizatiilor de constructii pentru locuinte ce se realizeaza din credite acordate de stat; aprovizionarea populatiei din mediul satesc cu lemn de constructie : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 58/57 din 12 mai 1958, privind plata linii preluata din contractari si achizitii de catre unitatile cooperatiei de consum (completare la instructiunilor nr. 52) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 6/6/6 din 22 ianuarie 1959, privind: finantarea investitiilor in anul 1959; sarcinile unitatilor finantatoare B.A. privind finantarea investitiilor in anul 1959; decontarea lucrarilor executate pina la 31 decembrie 1958 si inchiderea conturilor de finantare a investitiilor centralizate; alte dispozitiuni : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 60.378 din 16 septembrie 1958, privind imbunatatirea decontarilor prin reducerea, cu titlu experimental, a limitei minimale a valorii cererilor de plata si a dispozitiilor de plata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 61/61/61 din 24 aprilie 1959, referitoare la completarea instructiunilor nr. 52 in ceea ce priveste majorarea termenului de justificare a avansurilor acordate achizitorilor D.C.A. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 61/63 din 15 mai 1959, privind punerea in aplicare a instructiunilor nr. 4 privind creditarea intreprinderilor si orgaizatiilor cooperatiei de consum care contracteaza si achizitioneaza produse si materii prime agricole : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 62/62/62 din 24 aprilie 1959, referitoare la: modificari la circulara nr. 59/56/1957 privind creditarea cantinelor; modificari la circulara nr. 63/97/25/1958, privind regularizarea contului special de imprumut pentru achizitii de animale de rasa al C.F.Z.V.; modificari la circulara nr. 130/124/1955 privind verificarea garantiilor pe baza bilanturilor trimestriale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 63/97/95 din 9 august 1958, privind acordarea de imprumuturi pe termen scurt contractantilor de animale de rasa care incheie contracte cu oficiile regionale C.F.Z.V.; plata animalelor de rasa preluate din contractari si achizitii de catre oficiile regionale C.F.Z.V.; deschiderea contului si subconturilor speciale de imprumut pentru aceste operatiuni : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 65.729 din 25 martie 1959, privind stabilirea cotelor de impozit pentru unele articole din mase plastice si fire sintetice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 65/99/97 din 12 august 1958, privind reglementarea construirii unor lucrari neproductive si a achizitionarii obiectelor de inventar; reglementarea transformarii cladirilor in vederea schimbarii destinatiei : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 69.034 din 24 iunie 1957, privind acordarea de credite membrilor cooperativelor mestesugaresti si de invalizi pentru locuinte : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 70/72 din 13 iunie 1959, in legatura cu sarcina organelor bancare de a verifica la intreprinderi prelevarile din beneficii, impozite, amortizare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 72/74 din 17 iunie 1959, privind decontarea sumelor retinute de titularii de conturi de la salariati prin dispozitii de plata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 73.500 din 10 septembrie 1957, acordarea de credit pentru suplinirea avansului in urma majorarii nomenclatorului de apovizionare in zile pentru materiale de baza pe anul 1957, la organizatiile de constructii-montaj din cadrul Departamentul Constructiilor; acordarea de credite pentru materiale supranormative organizatiilor de constructii-montaj, utilaj si transport din cadrul Departamentul Constructiilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 74/16 din 11 septembrie 1958, cu privire la experimentarea reducerii limitei minimale a cererii de plata si a dispozitiei de plata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 74/6 din 17 iunie 1957, privind compensarea ocazionala a obligatiunilor reciproce intre doua unitati economice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 78-78-59 din 24 noiembrie 1959, privind depunerile de librete de economii pentru comitetele de bloc, recalcularea dobinzilor pe librete de garantii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 79/80 din 5 august 1958, privind virarea plusurilor de la impozite si taxe in contul primelor de asigurare ADAS si invers : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 81/115/113 din 15 septembrie 1958, privind plata plantelor medicinale, preluate din contractari si achizitii de unitatile Centrocoop : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 81/119/116 din 9 decembrie 1957, privind modul de calculare a dobinzilor la disponibilitatile gospodariilor agricole colective si cooperativelor agricole de productie : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 82/83 din 9 august 1958, privind intocmirea proiectului planului de credite pe trim. IV/1958 si acordarea de crediteaprovizionarii de iarna a cantinelor pe 1958/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 87.425 din 6 septembrie 1956 privind unele instructiuni in legatura cu primirea si rezolvarea cererilor depuse de cetatenii care isi viziteaza rudele aflatein strainatate si care solicita sume in valute pentru acoperirea cheltuielilor marunte de drum : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 88/122/120 din 23 septembrie 1958, privind modificarea sistemului de plata a animalelor de rasa preluate din achizitii si contractari in targuri organizate de catre oficiile regionale C.F.Z.V. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 92/126/124 din 1 octombrie 1958, privind modificarea dispozitiunilor punctului 77 din instructiunile nr. 59/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 92/93 din 8 septembrie 1958, privind experimentarea reducerii limitei minimale a cererii de plata si a dispozitiei de plata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 92/93 din 8 septembrie 1958, privind experimentarea reducerii limitei minimale a cererii de plata si a dispozitiei de plata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara privind acordarea de credite intreprinderilor si organizatiilor economice de stat si cooperatiste, necesare pentru aprovizionare anticipata cu combustibili solizi»»»

 • Circulara privind aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 338/1960 pentru modificarea Decretului nr. 210/1960 referitor la regimul mijloacelor de plata straine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase»»»

 • Circulara privind aplicarea unor dispozitii in problemele de munca si salarii din sectorul investitiilor»»»

 • Circulara privind evidenta si incasarea veniturilor din amenzi, cheltuieli penale, imputatii si despagubiri»»»

 • Circulara privind extinderea noilor metode de finantare, creditare si decontari la intreprinderile si organizatiile de stat si ale cooperatiei de consum care achizitioneaza produse si materii prime agricole (instructiunile nr. 5 si 4)»»»

 • Circulara privind inregistrarea operatiunilor ce decurg din aplicarea dispozitiilor legale referitoare la finantarea turmei de baza si plantatiilor pomiviticole»»»

 • Circulara privind intocmirea matricolelor si a darilor de seama privind impozitul pe venit pe anul 1960»»»

 • Circulara privind modificarea unor dispozitii din circulara nr. 11/3/1961 si precizari in legatura cu scaderea din obligo a unor cheltuieli de investitii unele precizari in legatura cu regimul de amortizare al tractoarelor folosite de unitatile G.A.S.»»»

 • Circulara privind operatiunile de incasare a impozitelor si taxelor de la populatie»»»

 • Circulara privind plata unor compensatii banesti potrivit dispozitiilor legale in vigoare (extras)»»»

 • Circulara privind punerea in aplicare a indreptarului privind impozitul pe circulatia marfurilor cotele parti din beneficii si economiile la dotatia de stat»»»

 • Circulara privind reasezarea impozitului pe circulatia marfurilor in unele ramuri ale industriei bunurilor de consum»»»

 • Circulara privind simplificari si imbunatatiri aduse instructiunilor nr. 4 referitoare la creditarea intreprinderilor si organizatiilor cooperatiei de consum care contracteaza si achizitioneaza produse si materii prime agricole»»»

 • Circulara privind trecerea magazinelor de prezentare la gospodariile agricole de stat si creditarea noilor sectii de magazine»»»

 • Circulara privind unele masuri in vederea asigurarii fondurilor necesare cooperativelor de consum autofinantate pentru o buna aprovizionare cu marfuri»»»

 • Circulara privind unele precizari facute de Ministerul Finantelor in legatura cu aplicarea dispozitiilor legale privind veniturile de stat»»»

 • Circulara privind unele reglementari pe linia impozitului pe circulatia marfurilor»»»

 • Circulara privind unele solutii de principiu referitoare la impozitul pe venit si contributia pentru asigurarile sociale»»»

 • Circulara privind virarea la Banca de Stat a incasarilor din impozite si prime de asigurare de catre unitatile C.E.C., precum si privind inregistrarea depunerilor pe termen in fisele de cont»»»

 • Circulatia monetara si creditul in U.R.S.S. (Intocmita de un colectiv de autori sub conducerea Prof. Z. V. Atlas si Prof. E. J. Breghel) : [recenzie]»»»

  Popa, Dumitru S.Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.