Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • C. A. Miseiuc : "Banca agricola si creditarea gospodariilor agricole colective si a populatiei rurale". (Gosfinizdat, Moscova, 1948, 104 pag.) : [semnalare bibliografica]»»»

 • C. Ionescu-Gulian : "Materialism si idealism in problema metodei" (Studii, II, Aprilie-Iunie 1948, pag. 240-257) : [semnalare bibliografica]»»»

 • C. V. Ostrovitianov : "Sistemul economiei socialiste si superioritatea lui fata de sistemul capitalist". Editura "Pravda" - Moscova 1946 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Claude Simon et Charles Sebastiani : "L'industrie allemande". (Etudes et Conjoncture. Economie Mondiale, 3-e annee, Nos. 2-4, fevrier-avril, 1948, pag. 7-182) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Constantin Igrisan : "Noui metode in redactarea formala a bugetelor institutiilor publice". (Tribuna Financiara, Anul XVI, Nr. 158, Martie 1948, pag. 89) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Constantin Igrisan : "Problema plusurilor si minusurilor constatate la inventarierea bunurilor publice". (Tribuna Financiara, Anul XVI, Nr. 157, Februarie 1948, pag. 58-59) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Constantinesco (Dr. Marietta): La richesse animale en Roumanie. La Bourse, XLVII-e annee, No. 2025, 28 Janvier 1948, pag. 317 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Constantinesco (Dr. Marietta): La valorification des produits animaux en Roumanie. La Bourse, XLVII annee, No. 2027, 28 Mars 1948, pag. 67-68 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Costea F. Popa : "Cercurile vamale, emisiunea si utilizarea lor". (Tribuna Financiara, Anul XVI, Nr. 157, Februarie 1948, pag. 50-51) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Creditul National Agricol : cu participarea statului prin Ministerul de Finante si Banca Nationala a Romaniei181 : [dare de seama]»»»

 • D. D. Condrasev : "Balanta de venituri si cheltuieli a intreprinderilor si a uniunilor industriale". (Gosfinizdat, Moscova 1948, 144 pag.) : [semnalare bibliografica]»»»

 • D. D. Condrasev : "Bilantul de venituri si cheltuieli al intreprindereilor si grupurilor industriale". ("Gosfinizdat", Moscova, 1948, 142 pagini) : [semnalare bibliografica]»»»

 • D. S. Sifrin : Organizarea gospodariei materiale si ridicarea rentabilitatii. ("Gosfinizdat", Moscova, 1948, 47 pagini) : [semnalare bibliografica]»»»

 • D. Savinschi : Curs de statistica industriala, Gosplanizdat, Moscova 1949, ed. III, 1949, 420 pag. : [semnalare bibliografica]»»»

  Trebici, Vladimir

 • Debat sur la situation economique mondiale. Bulletin des Nations Unies, Vol. IV, No. 6, 15 Mars 1948, pag. 234-238 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Desvoltarea si perfectionarea serviciului telefonic in Romania : [dare de seama]»»»

 • Docent G. L. Mariahin. "Impozitele si taxele platite de populatie si de colhozuri" Ed. Financiara de Stat, Moscova 1946, 162 pagini : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. Aurel I. Andriescu : "Impozitul si veniturile intreprinderilor comerciale si industriale in reforma fiscala" (Tribuna Financiara, Anul XVI, Nr. 158, Martie 1948. pag. 82-85) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. Condrea Scalat : "Regimul brevetelor de inventiune in legislatia romana si franceza" : (Buletinul Camerei de Comert si de Industrie din Bucuresti, Anul 57, Nr. 4, Aprilie 1948, pag. 19-30) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. I. Stanescu : "Conservarea capitalismului sub masca "Planificarii"" (Analele Romano-Sovietice, Nr. 9, Ianuarie-Februarie 1948, pag. 470-473) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. Josef Sego : "La Tchecoslovaquie prepare son plan quinquennal". (Bulletin de la Chambre de Commerce et d'Industrie Roumano-Tchecoslovaque, Nr. 1, janvier-fevrier 1948, pag. 4) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. Kohn Hillel, "Productivitatea muncii in Atelierele C.F.R. din Cluj", 1948, o publicatie a Institutului de politica economica si sociala a Universitatiii Bolyai din Cluj : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. Lucian Turdeanu : "Clasificarea bunurilor in inventarul patrimoniului public". (Tribuna Financiara, Anul XVI, Nr. 160, Mai 1948, pag. 205-208) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. Lucian Turdeanu : "Organizarea inventarului patrimoniului public". (Tribuna Financiara, Anul XVI, Nr. 157, Februarie 1948, pag. 52-56) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. Marcu Onescu : "Caracterul reactionar al trecutei legislatii muncitoresti romane. Aspecte actuale". (Studii, II, Aprilie-Iunie 1948, pag. 208-230) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. Miron Fistreiber : "Rolul aparatului de finante in viata economica a U.R.S.S.". (Tribuna Financiara, Anul XVI, Nr. 158, Martie 1948, pag. 96-98) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Dr. Miron Fistreiber : "Sistemul financiar si organele de finante in U.R.S.S.". (Tribuna Financiara, Anul XVI, Nr. 157, Februarie 1948, pag. 47-48) : [semnalare bibliografica]»»»

 • E. N. Cocetcovscaia : "Nationalizarea pamantului in U.R.S.S." (Gospolitizdat 1947, 200 pag.) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Ernest Gero : "La transformation de l'economie hongroise". (Democratie Nouvelle, 2-e annee, No. 3, Mars 1948, pag. 142-146) : [semnalare bibliografica]»»»

 • European Inflation. The Financial Times, No. 18395, April 15, 1948, pag. 4 : [semnalare bibliografica]»»»

 • F. Pahomov, M. Grapp : "Organizarea indeplinirii bugetului de stat al U.R.S.S. si evidenta contabila a organelor financiare". Editura financiara de stat, Moscova, 1940, 100 p. : [semnalare bibliografica]»»»

 • F. V. Konsin : "Asigurarile de Stat la sate". ("Gosfinizdat", Moscova, 1948) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Finantele U.R.S.S. in 30 de ani. Culegere jubiliara - 1917-1947 (Gosfinizdat, Moscova 1947, 344 pag.) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Fischer (Ing. E.): Lucrari de explorare pentru petrol in diverse tari in 1947. Miniera, Anul XXIII, Nr. 3-4, Martie-Aprilie 1948, pag. 21-23 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Francois Perroux et Pierre Pujade: "L'investissement international, la Banque de Bretton Woods et le Plan Marshall". (Banque, 17-e, Nr. 24, juin 1948, pag. 341-352) : [semnalare bibliografica]»»»

 • G. A. Belkin : "Retinerile din beneficiile intreprinderilor de stat si plata impozitului pe venit de catre organizatiile cooperatiste" Editura financiara de Stat, Moscova, 1940, 54 pag. : [semnalare bibliografica]»»»

 • G. A. Cutuzov : "Controlul alcatuirii si executarii bugetelor locale". (Gosfinizdat, Moscova 1947, 76 pag.) : [semnalare bibliografica]»»»

 • G. A. Svart : "Platile fara numerar in U.R.S.S." (Gosfinizdat, Moscova 1946, 84 pag.) : [semnalare bibliografica]»»»

 • G. Cosiacenco : "Teoria marxist-leninista a reproductiei capitaliste" Ed. de Stat pentru literatura politica, Moscova, 1939 : [semnalare bibliografica]»»»

 • G. Sorokin : "Planificarea socialista a economiei U.R.S.S.", Ed. de Stat pentru literatura politica - Moscova, 1946 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Gh. Gheorghiu-Dej : "Precizari asupra catorva probleme practice ale aliantei dintre clasa muncitoare si taranime". Bucuresti, 1948 : Editura Partidului Muncitoresc Roman, 31 pag. : [semnalare bibliografica]»»»

 • H. M. D. Parker : "L'orientation professionnelle des adolescents au Royaume-Uni". (Revue Internationale du Travail, Vol. LVII, Nos. 1-2, Janvier-Fevrier 1948, pag. 18-30) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hillary Minc : "Economia poloneza si socialismul". (Probleme Externe, Nr. 1, Mai 1948, pag. 44-47) : [semnalare bibliografica]»»»

 • I. A. Trahtenberg, Reproductia capitalista si crizele economice. Editura de Stat, 1949 : [semnalare bibliografica]»»»

 • I. Cojocaru : "Impozitul pe salarii in tarile vecine: Jugoslavia, Bulgaria, Polonia si Cehoslovacia". (Tribuna Financiara, Anul XVI, Nr. 158, Martie 1948, pag. 94-95) : [semnalare bibliografica]»»»

 • I. Cuzminov : "Despre capitalismul monopolist de Stat". (Probleme Externe, Nr. 1, Mai 1948, pag. 28-39) : [semnalare bibliografica]»»»

 • I. D. Zlobin : "Planul de colaborare internationala valutara" (Plan mejdunarodnovo valiutnovo sotrunicestva). Stenograma unei conferinte. Ed. Pradva, Moscova, 1945 : [semnalare bibliografica]»»»

 • I. Ia. Semionov : "Fondurile de rulment ale organizatiilor de constructii in antrepriza si ale santierelor de constructii". ("Gosfinizdat", Moscova, 1948, 146 pagini) : [semnalare bibliografica]»»»

 • I. Ioffe : "Planificarea productiei industriale". (Gosplanizdat, Moscova 1948, 120 pag.) : [semnalare bibliografica]»»»

 • I. Kuzminov : "Desvoltarea continua a fortelor de productie - lege a reproductiei socialiste largite". "Bolsevic", Nr. 14, 1948, pag. 21-37 : [semnalare bibliografica]»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.