Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Despre sarcinile muncii de cercetare stiintifica in domeniul economiei in U.R.S.S.»»»

 • Dezbatere stiintifica pe tema diviziunii internationale a muncii in cadrul sistemului socialist mondial»»»

 • Dezbaterea problemelor dezvoltarii tehnicii noi in sedinta largita a Consiliului Central A.S.I.T.»»»

 • Dezbaterea problemelor imbunatatirii activitatii economicein industria miniera»»»

  Predoiu, I. M.

 • Din activiatea Consiliului stiintific al Institutului de Cercetari Economice al Academiei R. P. R.»»»

 • Din activiatea Consiliului stiintific al Institutului de Cercetari Economice al Academiei R.P.R.»»»

 • Din activitatea Consiliului Stiintific al Institutului de Cercetari Economice al Academiei R.P.R.»»»

  Teodorescu, Alexandru

 • Din activitatea Consiliului Stiintific al Institutului de Cercetari economice al Academiei R.P.R.»»»

 • Din activitatea Consiliului stiintific al I.C.E.»»»

 • Din activitatea Consiliului stiintific al Institutului de cercetari economice»»»

  Mihai, S.

 • Din activitatea Consiliului stiintific al Institutului de cercetari economice al Academiei Republicii Populare Romine»»»

 • Din activitatea Consiliului stiintific al Institutului de cercetari economice al Academiei Republicii Populare Romine»»»

 • Din activitatea Consiliului stiintific al Institutului de stiinte economice "V. I. Lenin"-Bucuresti»»»

 • Din activitatea Institutului de Cercetari Economice al Academiei R.P.R.»»»

 • Din activitatea sectorului de cercetari economice al Filialei Academiei R.P.R. din Iasi»»»

  Todosia, Mihai

 • Din activitatea stiintifica a Institutului de Cercetari Economice al Academiei R.P.R.»»»

 • Din activitatea stiintifica a studentilor I.S.E.P. "V. I. Lenin"»»»

 • Din activitatea stiintifica economica in U.R.S.S.»»»

 • Din activitatea stiintifica la I.S.E.P. "V. I. Lenin"-Bucuresti»»»

 • Discutarea in R.D.G. a problemelor productiei de marfuri si actiunea legii valorii de trecere de la capitalism la socialism»»»

  Medianu, L.

 • Discutie cu privire la problemele calcularii indicatorilor volumului si repartitiei venitului national in R.P. Bulgaria»»»

  Teodorof, Ion

 • Economisti straini in vizita in tara noastra : I. Friss (R.P. Ungara)»»»

 • Folosirea materialelor matematice in cercetarile economice»»»

 • In legatura cu activitatea stiintifica a cadrelor didactice de la I.S.E.P. "V. I. Lenin" -Bucuresti»»»

 • In legatura cu elaborarea manualului "notiuni elementare de economia politica"»»»

 • In legatura cu pregatirea editiei a treia a "Manualului de economie politica"»»»

 • In legatura cu vizita tov. academician V. S. Nemcinov»»»

 • Lucrarile Adunarii generale a Academiei R.P. Romine»»»

  Predoi, I.

 • Numar al revistei belgiene "Syntheses'' inchhinat R.P. Romine : [semnalare bibliografica]»»»

 • O conferinta despre situatia economica din Germania Occidentala»»»

 • O rubrica noua in "Ekonomiceskaia gazeta"»»»

 • Obiectul istoriei gandirii economice in discutie»»»

 • Omagiu adus academicianului S. G. Strumilin de catre economistii si statisticienii sovietici»»»

 • Pe marginea consfatuirii stintifice cu privire la productivitatea muncii in industria U.R.S.S.»»»

 • Pe marginea vizitei unui cunoscut economist sovietic»»»

  Mihai, S.

 • Pretul de cost in colhozuri in discutia economistilor sovietici»»»

  Goian, A.

 • Prezidiul Academiei de Stiinte a U.R.S.S. despre activitatea stiintifica si situatia cadrelor Institutului de Economie si despre desfasurarea cercetarilor economice in cadrul Academiei de Stiinte a U.R.S.S.»»»

  Stepanov, D.

 • Problema pretului de cost in G.A.C. in discutia Institutului de Cercetari Agronomice al Academiei R.P.R.»»»

 • Probleme actuale ale consolidarii economico-organizatorice a G.A.C. in discutia colectivistilor si specialistilor»»»

  Ionita, Gheorghe

 • Probleme actuale ale cresterii productivitatii muncii si folosirea rationala a fortei de munca»»»

  Bati, I.

 • Probleme actuale de economie si organizare a productiei agricole in discutia specialistilor sovietici»»»

  Gheorghe, N.

 • Probleme de economie in discutia Institutului de Studii Romino-Sovietice»»»

 • Problemele ciclului postbelic si ale noii crize economice de suprapoductie in discutia economistilor sovietici»»»

 • Problemele determinarii eficacitatii economice a investitiilor in industria socialista, in discutia unor economisti din tarile lagarului socialist»»»

 • Regimul democrat-popular : chezasia dezvoltarii continue a economiei nationale»»»

 • Sedinta festiva a Academiei R. P. R. si sesiunea stiintifica a Institutului de cercetari economice consacrata celei de-a 10-a aniversari a R. P. R.»»»

  Georgescu, Rodica Ionescu, I.

 • Sedinta festiva a Academiei R.P. Romane cu prilejul implinirii a 15 ani de activitate»»»

  Predoi, I.

 • Sedinta festiva de la Academia R. P. Romine»»»

 • Sedinta sectiei de stiinte economice, filozofice si juridice a Academiei R.P.R.»»»

 • Sedinta sectiei de stiinte economice, filozofice si juridice a Acdemiei R.P.R. : [semnalare bibliografica]»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.