Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2049 din 9 iulie 1959 privind aplicarea art. 6 din Decretul nr. 115/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2053 din 30 iulie 1959, privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe cistigul muncitorilor si functionarilor prevazut de Decretul nr. 153 din 28 aprilie 1954 (cu modificarile la zi) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2054 din 8 august 1959, privind modul de regularizare a diferentelor rezultate ca urmare a modificarii preturilor de vinzare cu amanuntul si a rabaturilor comerciale la unele produse industriale si alimentare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2055 din 4 iulie 1958, privind efectuarea impunerilor pe anul 1958 conform Decretului nr. 380/1957 modificat prin Decretul nr. 247/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2057 din 29 iunie 1957, in legatura cu construirea corpurilor de control financiar intern in cadrul sfaturilor populare regionale, al Capitalei si raionale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2057 din 6 martie 1956, privind finantarea stocurilor de seminte care constituie fondul de rezerva al statului, conform H.C. M. nr. 692/1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2060 din 1 iulie 1957, privind completarea instructiunilor nr. 95/1956 referitoare la stabilirea taxelor de gloaba : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2060 din 27 august 1959 pentru aplicarea taxelor asupra vinului si rachiurilor naturale prevazute de Decretul nr. 504/1957, completat si modificat prin Decretul nr. 14/1959 si Decretul nr. 333/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2062 din 10 martie 1956 privind sarcinile organelor financiare, in legatura cu stabilirea si incasarea tarifului de pasunat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2066 din 19 martie 1956, pentru aplicarea normativului de incadrare a personalului tehnic-administrativ si a muncitorilor ce activeaza in cadrul fondului zoopastoral : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2067 din 23 martie 1956, privind finantarea retinerilor de materiale in vederea repartizarii potrivit art. 95 din H.C. M. nr. 2872/1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2071 din 29 septembrie 1959, privind intocmirea proiectelor bugetelor sfaturilor populare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2075 din 22 august 1958, referitoare la regularizarea diferentelor rezultate prin aplicarea H.C.M. nr. 812 din 16 iunie 1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2075 din 29 octombrie 1959, pentru intocmirea darilor de seama periodice de catre controlul financiar intern : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2077 din 2 septembrie 1958, privind stabilirea cotelor de impozit pe circulatia marfurilor pentru unele materiale de constructie livrate conform H.C.M. nr. 386/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2086 din 16 aprilie 1956, cu privire la masurile ce trebuie luate pentru inlaturarea cheltuielilor inutile ce se fac cu transportul salariatilor care se deplaseaza in interes de serviciu : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2086 din 20 septembrie 1958, privind inregistrarea si evidenta unor cheltuieli ale organizatiilor de constructii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2087 din 29 septembrie 1958, pentru aplicarea taxelor asupra vinului si rachiurilor naturale prevazute de Decretul nr. 504/1957 si H.C.M. nr. 1670/1957, modificata prin H.C.M. nr. 1286/1958, privind productia, vinzarea, circulatia si desfacerea bauturilor alcoolice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2095 din 6 noiembrie 1958, privind utilizarea fondurilor pentru nevoi administrativ-gospodaresti : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2097 din 11 noiembrie 1958, pntru aplicarea dispozitiilor in vigoare referitoare la construirea de locuinte muncitoresti din fondul intreprinderii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2100 din 5 mai 1956, privind inregistrarea si folosirea personalului sezonier la Ministerul Colectarilor pentru centrele regionale si unitatile lor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2102 din 17 decembrie 1958, privind inchiderea evidentelor fiscale pe anul 1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2104 din 14 mai 1956, privind planificarea si desfasurarea muncii revizorilor de impozite de la Directia I.T.P. din Ministerul Finantelor si de la serviciile I.T.P. din cadrul sectiunilor financiare regionale si a orasului Bucuresti : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2104 din 23 decembrie 1958, privind evaluarea cladirilor din mediul urban : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2107 din 18 mai 1956, privind efectuarea lucrarilor de impunere la agricol pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2107 din 30 decembrie 1958, privind efectuarea recensamintului fiscal, stabilirea impunerilor pe venit potrivit decretului nr. 153/1954 si a impozitelor si taxelor locale pe anul 1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2111 din 26 mai 1956, date in aplicarea Decretului nr. 244/1955, privind reglementarea transmiterii unor bunuri imobile proprietate a statului, catre unitatile cooperatiste : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2130 din 14 iunie 1956 privind inregistrarea statelor de functiuni, fondului de salarii si fondurilor pentru cheltuielile administrativ-gospodaresti pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2160 din 1 septembrie a.c., cuprinzind indrumari in planificarea financiara locala, pe anul 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2163 din 3 septembrie a.c., in legatura cu stabilirea evaluarilor bugetare pe anul 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2165 din 6 septembrie 1956, in legatura cu inregistrarea statelor de functiuni in urma aplicarii H.C.M. nr. 1560/1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2171 din 20 septembrie 1956 date in aplicarea H.C.M. nr. 1391 din 16 iulie 1956 privind acordarea de prime lucratorilor aparatului de impozite pentru realizarea planului de incasari la impozitul agricol si acordarea de procenti din incasarea debitelor restante din anii 1952-1955 la impozitul agricol si prime de asigurare obligatorii, precum si a debitelor din amenzi, imputatii si diverse venituri bugetare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2176 din 12 octombrie 1956, in legatura cu o buna executare a bugetului de stat pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2179 din 20 octombrie 1956, privind verificarea asezarii impozitului agricol : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2181 din 27 octombrie 1956 cu privire la intocmirea situatiilor centralizatoare ale fondului de salarii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2184 din 6 noiembrie 1956, catre toate catre sectiunile financiare regionale, raionale si orasenesti : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2187 din 8 noiembrie 1956, privind competenta organelor financiare in legatura cu amanarea, esalonarea, reducerea si scaderea debitelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2189 din 10 noiembrie 1956, catre ministere si institutii centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2191 din 12 noiembrie 1956, pentru aplicarea Decretului nr. 561/1956 privind calcularea si incasarea majorarilor de intarziere : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2194 din 19 noiembrie 1956, privitoare la inchiderea operatiunilor anului bugetar 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2196 din 28 noiembrie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 22 din 5 septembrie 1957, pentru solutionarea situatiilor tranzitorii create in legatura cu aplicarea H.C.M.nr. 1384/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2201 din 7 decembrie 1956, privitoare la modificarile intervenite in aplicarea impozitului pe veniturile populatiei (conform Decretului nr. 610/1956) si la aplicarea normelor de venit si a impozitului forfetar trimestrial : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2202 din 15 decembrie 1956, pentru inchiderea evidentelor fiscale pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2207 din 28 decembrie 1956, privind organizarea evidentei impozitelor si taxelor de la populatie, precum si a primelor de asigurare agricole : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2209 din 31 decembrie 1956, pentru asezarea ipozitului si taxelor orasenesti pe anul 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 23 din 10 septembrie 1957, privind stabilirea primelor de asigurare pe anul 1957, pentru bunurile cu caracter agricol apartinind cetatenilor, cuprinse in asigurare prin efectul legii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 23 din iunie 1956, privind stabilirea competentelor de rezolvare a daunelor la toate categoriile de bunuri asigurate de ADAS, cum si lichidarea daunelor de animale din stinele cooperatiste, gospodarii agricole colective si intovarasiri zootehnice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2347 din 3 noiembrie 1955 pentru aplicarea Decretului nr. 451/1955 privind declararea si valorificarea unor bunuri : decretul nr. 451/1955 si instructiunile nr. 2347/1955 au fost publicate intr-o brosura editata de Ministerul Finantelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2360 din 14 noiembrie 1955, privind planificarea cheltuielilor administrativo-gospodaresti pe 1956 la organizatiile economice : instructiunile au fost publicate in Buletinul Ministerului Finantelor nr. 11 pe noiembrie 1955 : [semnalare bibliografica]»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.