Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Circulara nr. 42/43 din 24 aprilie 1958, privind reglementarea pe anul 1958 a depasirii fondului de salarii planificat si a fondului de materiale repartizate centralizat pe an si pe trimestru : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 48.001 din 11 noiembrie 1958, privind depunerea sumelor provenite din salarii neridicate, ridicarea acestora in vederea achitarii lor celor in drept si varsarea la buget a sumelor prescrise ; varsarea la Banca de Stat in contul tribunalelor regionale si ale Capitalei R.P.R. a cotei de 3% din sumele ce se realizeaza ca urmare a procedurii de executare silita de catre executorii judecatoresti [...] : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 48/2 privind controlul utilizarii fondului de salarii pentru personalul supus inregistrarii si a cheltuielilor administrativ-gospodaresti pe anul 1956, conform instructiunilor M.F. nr. 2130/1956 si indrumarului privind aplicarea acestor instructiuni din 10 iulie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 49/1 din 1 iulie 1957, privind evidenta incasarilor si platilor in numerar si a platii salariilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 49/2 din 2 septembrie 1957, privind evidenta transmiterilor si primirilor de plafoane asupra carora s-a exercitat controlul fondului de salarii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 49/83/81 din 2 iulie 1958, privind plata si controlul drepturilor de salarii cuvenite muncitorilor din statiunile de masini si tractoare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 53/55 din 23 aprilie 1959, privind calculul contributiei de asigurari sociale asupra salariilor personale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 6/8/7 din 15 ianuarie 1958, privind controlul utilizarii fondului de salarii al personalului supus inregistrarii pe trimestrul I/1958, plata premiilor muncitorilor din gospodariile agricole de stat pe anul 1957, si decontarea cererilor de plata introduse de centrele experimentale de ingrasaminte bacteriene :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 63 din 21 iulie si nr. 67 din 21 iulie 1958, privind descentralizarea problemelor de munca si salarii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 64/98/95 din 22 august 1957, privind plata depasirilor corespunzatoare de salarii; modalitatea de plata a salariilor la intreprinderile care aplica sau experimenteaza sistemul imbunatatit de salarizare; plata depasirilor necorespunzatoare de salarii pe trim. III/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 65.800 din 30 septembrie 1959, privind modificarea planurilor de munca si salarii ca urmare a preluarii cedarii lucrarilor de constructii montaj : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 67/102/99 din 2 octombrie 1957, privind reglementarea platii depasirii corespunzatoare de salarii la lucrarile de investitii si privind aplicarea H.C.M.nr. 1081/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 7/7 din 12 ianuarie 1959, privind controlul utilizarii fondului de salarii al personalului supus inregistrarii pina la efectuarea noilor operatiuni de inregistrare pe anul 1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 7/7/7 din 22 ianuarie 1959, privind controlul si plata salariilor personalului din Institutul de Cercetari Horti-Viticole, Statiunea Centrala de Cercetari Apicole si Sericicole si din statiunile experimentale in subordine : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 74/76 din 18 iunie 1959, privind controlul eliberarii fondurilor de salarii la cluburile sportive care primesc fondul de salarii planificat de la U.C.F.S. si UCECOM, precum si Asociatia vinatorilor si pescarilor sportivi : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 78.412 din 30 noiembrie 1957, privind plata salariilor la santierele de investitii necentralizate, la care se experimenetaza sistemul imbunatatit de salarizare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 84/85 din 11 august 1958, privind masurile de luat in vederea intensificarii si imbunatatirii controlului eliberarii de numerar pentru salarii, premii, cit si pentru celelalte plati : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 9/9 din 19 ianuarie 1959, privind recalcularea fondului de salarii planificat pe lunile trimestrului I/1959 unitatilor comerciale de stat si cooperatiste : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 94/128/126 din 6 octombrie 1958, privind intarirea controlului bancar asupra fondului de salarii si platilor numerar : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 98/100 din 27 septembrie 1958, privind intarirea controlului bancar asupra sumelor restituite din salarii neplatite de catre intreprinderi, organizatii economice si institutii si imbunatatirea evidentei acestora : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara privind aplicarea unor dispozitii in problemele de munca si salarii din sectorul investitiilor»»»

 • Circulara privind calcularea contributiei de asigurari sociale asupra fondurilor de salarii si asupra unor drepturi banesti, precum si privind plata drepturilor de asigurari sociale»»»

 • Circulara privind controlul asupra planului de munca si salarii aprobat pe anul 1961»»»

 • Circulara privind controlul bancar al utilizarii fondului de salarii la unitatile comerciale de desfacere cu ridicata din cadrul Departamentului Comertului Interior si Centrocoop»»»

 • Circulara privind controlul bancar al utilizarii fondului de salarii la unitatile comerciale de desfacere cu ridicata din cadrul Departamentului Comertului Interior si Centrocoop»»»

 • Circulara privind controlul eliberarii salariilor la lucrarile de constructii executate de intreprinderile de reparatii si constructii din cadrul sfaturilor populare»»»

 • Circulara privind eliberarea numerarului necesar pentru plata depasirilor necorespunzatoare de salarii»»»

 • Circulara privind intarirea controlul asupra planului de munca si salarii aprobat pe anul 1960 si a eliberarii unor drepturi de salarii si alte remunerari ale muncii»»»

 • Circulara privind modul de eliberare de catre banci a numerarului necesar pentru plata depasirilor necorespunzatoare de salarii»»»

 • Circulara privind reglementarea recalcularii fondului de salarii planificat in cazul depasirii planului de productie in anul 1961»»»

 • Circulara privind tinerea evidentei salariilor neridicate nr. 1656 din 11 iulie 1960»»»

 • Circulara privind unele probleme legate de controlul utilizarii fondului de salarii»»»

 • Colectiune de legi financiare coprinzand : Legea de constatare si percepere a contributiunilor directe; legea impozitului funciar; legea patentelor cu aceea a bancherilor; legea cailor de comunicatie; legea asupra taxei de 5% asupra salariilor; legea impozitului asupra bauturilor spirtoase; legea asupra licentelor; legea pentru interzicerea importului zaharinei; legea infiintarei fondului comunal; legea monopolurilor statului (tutunuri, chibrituri, hartie de tigari si carti de joc); legea compatibilitatei p1905»»»

  Badulescu, George St.

 • Contabilitate2021»»»

  Minu, Mihaela Bunea, Stefan

 • Contabilitate Volumul 1 - Volumul 2»»»

  Minu, Mihaela Bunea, Stefan

 • Contabilitate Volumul 1 Concepte, principii si reguli specifice reprezentarii contabile2021»»»

  Minu, Mihaela Bunea, Stefan

 • Contabilitate Volumul 2 Modelarea contabila a activitatilor economice2021»»»

  Minu, Mihaela Bunea, Stefan

 • Controlul bancar asupra utilizarii fondului de salarii in gospodariile agricole de stat»»»

  Ghimis, Mihail

 • Convergenta si flexibilitate pentru aderarea Romaniei la Uniunea Economica si Monetara»»»

  Sebea, Mihai

 • Cours d'economie politique1911»»»

  Gide, Charles

 • Cours d'economie politique1923»»»

  Gide, Charles

 • Cours d'economie politique Tome 11923»»»

  Gide, Charles

 • Cours d'economie politique Tome 1 - Tome 2»»»

  Gide, Charles

 • Cours d'economie politique Tome 21923»»»

  Gide, Charles

 • Cu privire la controlul fondului de salarii»»»

 • Curs de economie politica1935»»»

  Strat, George

 • Curs de planificarea economiei nationale a R.P.R.1963»»»

 • Cursul de schimb si competitivitatea : experiente nationale si perspective europene2006»»»

  Pelinescu, Elena Dobrescu, Emilian M.

 • D. R. Ioanitescu: Stabilizarea si remuneratia Muncii. 1928 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Decretul nr. 291 din 30 iulie 1959, privind acordarea unor scutiri si reduceri la la impozitul pe salarii (Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a R.P.R., nr. 20 din 10 august 1959) : [semnalare bibliografica]»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.