Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Circulara nr. 41/42 din 22 aprilie 1958, privind plata salariilor pentru lucrarile de bransamente, instalatii electrice, electrificari de strazi, etc., ce se executa pentru populatie, cu plata in numerar, de catre intreprinderile Departamentului Energiei Electrice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 44/77/75 din 23 iunie 1958, referitoare la punerea in aplicare a noilor instructiuni nr. 3 privind creditarea intreprinderilor comerciale cu ridicata si amanuntul : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 46/2 din 15 septembrie 1956 privind plata chiriei pentru terenurile si imobilele proprietate particulara, inchiriate de intreprinderile de constructii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 46/21 din 24 octombrie 1958, privind schimbarea simbolurilor de plan casa si obligatia intreprinderilor de a simboliza documentele de casa : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 46/9 din 4 aprilie 1957, privind reglementarea cumpararilor si angajarilor de lucrari si servicii pe carele fac institutiile, intreprinderile si organizatiile in afara sectorului socialist: [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 48/14 din 11 septembrie 1958, privind: folosirea fondului intreprinderii; completari la circulara nr. 43/1957 cu privire la cumparari de la fondul pietii conform H.C.M. nr. 351/1957; precizari cu privire la aplicarea Regulamentului operatiunilor de casa si a instructiunilor Bancii de Stat nr. 45.100/1958; completarea circularii nr. 46/18/1958 in legatura cu plata diferentei de tarif C.F.R. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 48/6 din 17 aprilie 1957, privind formarea si folosirea fondului intreprinderii si repartizarea beneficiilor peste plan ale intreprinderilor industriale de interes republican : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 5/5 din 13 ianuarie 1958, privind organizarea decontarilor intreprinderilor din ramura bunurilor de consum, prin sistemul compensarii descentralizate :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 53/2 din 11 aprilie 1958, privind autorizarea Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum-Centrocoop de a stabili preturi cu ridicata ale intreprinderii la unele produse : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 53/54 din 21 mai 1958, privind punerea in aplicare de la 1 iunie 1958 a noilor instructiuni nr. 3 privind creditarea intreprinderilor comerciale de stat si a cooperativelor de consum : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 54/99 din 26 octombrie 1956, avind ca obiect modul de efectuare a decontarilor privind livrarile de material lemnos furnizat de intreprinderile Ministerului Industriei Lemnului si creditarea unitatilor cumparatoare pentru aprovizionarea cu material lemnos : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 58/60 din 6 mai 1959, privind sarcina inspectorilor bancii de a verifica la intreprinderi stabilirea si varsarea la timp la buget a cotelor de 5,3% respectiv 11% calculate asupra devizelor lucrarilor de reparatii capitale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 61/63 din 15 mai 1959, privind punerea in aplicare a instructiunilor nr. 4 privind creditarea intreprinderilor si orgaizatiilor cooperatiei de consum care contracteaza si achizitioneaza produse si materii prime agricole : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 64/98/95 din 22 august 1957, privind plata depasirilor corespunzatoare de salarii; modalitatea de plata a salariilor la intreprinderile care aplica sau experimenteaza sistemul imbunatatit de salarizare; plata depasirilor necorespunzatoare de salarii pe trim. III/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 69/70 din 19 iulie 1958, privind completarea nr. 2 la instructiunile nr. 5 - creditarea intreprinderilor agro-zoothenice si a fermelor din cadrul M.I.B.C.: [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 7/10/9 din 17 ianuarie 1958, privind valorificarea unor stocuri excedentare create la intreprinderi, organizatii economice si institutii bugetare :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 7/7 din 14 ianuarie 1958, privind regularizarea diferentelor rezultate in urma reevaluarii stocurilor existente la intreprinderi, organizatii economice de stat, cooperatiste si obstesti si institutii la data de 31 decembrie 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 70/72 din 13 iunie 1959, in legatura cu sarcina organelor bancare de a verifica la intreprinderi prelevarile din beneficii, impozite, amortizare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 8/11/10 din 17 ianuarie 1958, privind regularizarea diferentelor rezultate in urma reevaluarii stocurilor existente la intreprinderi, organizatii economice de stat, cooperatiste si obstesti si institutii la data de 31 decembrie 1957 :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 98/100 din 27 septembrie 1958, privind intarirea controlului bancar asupra sumelor restituite din salarii neplatite de catre intreprinderi, organizatii economice si institutii si imbunatatirea evidentei acestora : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara privind acordarea de credite intreprinderilor si organizatiilor economice de stat si cooperatiste, necesare pentru aprovizionare anticipata cu combustibili solizi»»»

 • Circulara privind acordarea de imprumuturi intreprinderilor de constructii forestiere pentru achitarea alimentelor pe credit muncitorilor necalificati noi angajati»»»

 • Circulara privind amortizarea mijloacelor fixe apartinind intreprinderilor de gospodarie coumunala»»»

 • Circulara privind aplicarea instructiunilor nr. 7/1963 la intreprinderile si organizatiile de stat si cooperatiste»»»

 • Circulara privind controlul eliberarii salariilor la lucrarile de constructii executate de intreprinderile de reparatii si constructii din cadrul sfaturilor populare»»»

 • Circulara privind controlul utilizarii fondului de salarii la intreprinderile "Combustibilul"»»»

 • Circulara privind controlul utilizarii fondului de salarii la intreprinderile pentru mecanizare si transport forestier»»»

 • Circulara privind creditarea intreprinderilor de gospodarie comunala ale sfaturilor populare si ale Ministerului Industriei Grele pentru lucrarile ce le executa cu plata in rate, potrivit prevederile H.C.M. nr. 94/1960»»»

 • Circulara privind creditarea intreprinderilor, organizatiilor economice de stat si institutiilor bugetare pentru activitatea cantinelor si a gospodariilor anexe»»»

 • Circulara privind deschiderea finantarii reparatiilor capitale la intreprinderile si organizatiile economice de stat»»»

 • Circulara privind evidenta cheltuielilor de productie la intreprinderile cinematografice»»»

 • Circulara privind extinderea experimentarii noilor metode de finantare, creditare si decontari la unele intreprinderi industriale de interes local si de gospodarie comunala si locativa»»»

 • Circulara privind extinderea noilor metode de finantare, creditare si decontari la intreprinderile si organizatiile de stat si ale cooperatiei de consum care achizitioneaza produse si materii prime agricole (instructiunile nr. 5 si 4)»»»

 • Circulara privind imbunatatirea evidentei analitice in cadrul contului 134 "Cheltuielile generale ale intreprinderii" la unitatile de constructii-montaj si lucrari geologice»»»

 • Circulara privind imbunatatirea evidentei analitice, cu incepere de la 1 ianuarie 1960, in cadrul contului 134 "Cheltuielile generale ale intreprinderii" pentru unitatile de posta si telecomunicatii»»»

 • Circulara privind imbunatatirea evidentei analitice, cu incepere de la 1 ianuarie 1960, in cadrul conturilor 130 "Cheltuielile sectiilor de productie" si 134 "Cheltuielile generale ale intreprinderii" pentru intreprinderile de gospodarie comunala si locativa si alte intreprinderi prestatoare de servicii»»»

 • Circulara privind imbunatatirea evidentei analitice, cu incepere de la 1 ianuarie 1960, in cadrul conturilor 130 "Cheltuielile sectiilor de productie" si 134 "Cheltuielile generale ale intreprinderii" pentru intreprinderile de transporturi»»»

 • Circulara privind indicatii pe linie de evidenta contabila pentru unele intreprinderi si oganizatii de antepriza de constructii-montaj si de prospectiuni geologice si foraj»»»

 • Circulara privind inregistrarea in evidente a bonificarilor si penalizarilor acordate intreprinderilor distribuitoare de energie electrica»»»

 • Circulara privind masuri in vederea accelerarii platilor catre producatorii care nu si-au incasat in termen sumele cuvenite pentru produsele agricole livrate intreprinderilor si organizatiilor economice»»»

 • Circulara privind modul de efectuare a varsamintelor de cote-parti de beneficii de catre intreprinderile si organizatiile comerciale»»»

 • Circulara privind simplificari in planificarea creditelor la intreprinderile de interes local»»»

 • Circulara privind simplificari si imbunatatiri aduse instructiunilor nr. 4 referitoare la creditarea intreprinderilor si organizatiilor cooperatiei de consum care contracteaza si achizitioneaza produse si materii prime agricole»»»

 • Circulara privind taxele de arbitrare datorate de intreprinderi, institutii si organizatii catre arbitrajele ministerelor»»»

 • Cointeresarea materiala, factor important in cresterea eficientei economice a intreprinderilor»»»

  Drumen, D.

 • Colectivul fabricii "Dinamo" in lupta pentru indeplinirea sarcinilor maretului plan de electrificare»»»

  Coman, D.

 • Colectivul tehnicienilor si muncitorilor dela "Sovrommetal" Resita a inceput lupta pentru indeplinirea planului in 11 luni»»»

  Sepi, Silviu Licev, Ioan Popovici, Vladimir

 • Comercializarea intreprinderilor statului»»»

  Hancu, Ion

 • Comment fonder et gerer une entreprise en France1966»»»

  Colomes, Marcel

 • Comment mener une analyse financiere1969»»»

  Lavaud, R.Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.