Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2368 din 25 noiembrie 1955, tiparite in brosura : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2372 din 24 noiembrie 1955, privitoare la unele masuri financiare in legatura cu inchiderea operatiunilor anului bugetar 1955 : publicate in Buletinul Ministerului Finantelor, nr. 11 din noiembrie 1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2383 din 9 decembrie 1955, privind urmarirea bunurilor mobile : miscatoare penru realizarea drepturilor statului : instructiunile au fost publicate in brosura : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2388 din 13 decembrie 1955 la Decretul nr. 212/1955 privind impozitul pe terenurile gospodariilor agricole colective, intovarasirilor agricole si asociatiilor de cultivatori : instructiunile au fost publicate atat in Buletinul Ministerului Finantelor nr. 12 pe luna decembrie 1955, cit si in brosura separata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2390 din 15 decembrie 1955, privind stabilirea normelor de venit pentru impunerea pe anul 1956 a meseriasilor fara salariati : instructiunile au fost publicate in brosura : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2391 din 15 decembrie 1955, privind efectuarea recensamintului fiscal si asezarea impozitelor si taxelor orasenesti pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2400 din 22 decembrie 1955, privind intocmirea de catre sectiunile financiare ale sfaturilor populare ale regiunilor, raioanelor si oraselor, a darilor de seama contabile trimestriale si anuale asupra executiei de casa a bugetelor locale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2404 din 23 decembrie 1955, privind intocmirea darilor de seama contabile trimestriale si anuale de catre institutiile bugetare finantate din bugetul republican si gospodariile lor anexe : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2408 din 24 decembrie 1955 in legatura cu aplicarea art. 7 din H.C. M. nr. 952/1955 la gospodariile agricole anexe de pe linga ministere, institutii si intreprinderi de stat sau cooperatiste : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 25 din 6 octombrie 1957 la Hotararea Consiliului de ministri nr. 1384/1957 pentru aplicarea asigurarilor de stat :[semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 3 din 22 februarie 1958, privind unele modificari la regulamentul de remunerare si premiere aprobat prin H.C.M. nr. 1433/1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 30 din 5 noiembrie 1957, privind stabilirea si plata despagubirilor din asigurarea prin efectul legii a proprietarilor particulari de autovehicule, autorizati sa faca transporturi cu plata, pentru despagubiri civile datorate in cazuri de accidente : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 35 din 27 decembrie 1957, privind inregistrarea bunurilor apartinind gospodariilor agricole colective, cooperativelor agricole de productie si a bunurilor proprietate comuna a intovarasirilor de tarani muncitori, stabilirea primelor de asigurare, intocmirea certificatelor de asigurare si inminarea lor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 4 din februarie 1956, privind executarea, de catre inspectoratele raionale ADAS, a lucrarilor pregatitoare pentru stabilirea debitelor de prime de asigurare obligatoriea bunurilor agricole din gospodariile cetatenilor, pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 5 din 20 martie 1958, privind unele completari si modificari la instructiunile Ministerului Finantelor nr. 48/1955 si nr. 4/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 5 din 4 februarie 1956, privind executarea lucrarilor de inregistrare, stabilire a debitelor din prime, de intocmire si inminare a certificatelor de asigurare : instiintari de plata pe anul 1956 la asigurarea obligatorie a cladirilor din localitati urbane, centre muncitoresti si statiuni balneo-climaterice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 55 din 20 decembrie 1955, privind poprirea salariilor pentru datorii din prime de asigurare ADAS : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 6 din 21 martie 1958, privind completarea paragrafului 18 din "Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 25/1957 la H.C.M.nr. 1384/1957 pentru aplicarea asigurarilor de stat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 7 din 10 aprilie 1958, privind inregistrarea autovehiculelor apartinind proprietarilor particulari, autorizati sa faca transporturi cu plata, stabilirea primelor de asigurare, intocmirea si inminarea certificatelor de asigurare :[semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 8 din 15 aprilie 1958, privind lichidarea daunelor la inventar gospodaresc, mijloace de transport, motoare, unelte si masini agricole, masini si instalatii din ateliere si intreprinderi anexe, materiale, semifabricate si produse finite, produse din cresterea animalelor, furaje, produse agricole si viticole si recolta inmagazinata a livezilor, asigurate prin efectul legii :[semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor si Bancii de Stat a R.P.R. nr. 2005 din 21 ianuarie 1959, privind aplicarea masurilor pentru imbunatatirea tehnicii de finanatare, creditare si decontari la intreprinderile industriale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor si Bancii de Stat nr. 2016 din 18 februarie 1958, privind inregistrarea statelor de functiuni, fondului de salarii si fondurilor pentru cheltuieli gospodaresti : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor si Bancii de Stat nr. 2054 din 27 iunie 1957, privind inregistrarea statelor de functiuni, fondului de salarii si fondurilor pentru cheltuieli gospodaresti pe anul 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor si Bancii de Stat nr. 2072 din 27 august 1957, privind retinerea sumelor datorate de salariati in baza H.C.M. nr. 240/1955 privind urmarirea si recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor si Ministerului Comertului - Departamentul Comertului Interior - nr. 2060 din 15 iulie 1958, pentru remunerarea pe baza de remiza a incasatorilor de taxe locale fara debit : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor si Ministerului Industriei Bunurilor de Consum nr. 2067 din 15 septembrie 1959, privind desfacerea si circulatia bauturilor alcoolice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor si Ministerului Invatamintului si Culturii nr. 54.500 din 23 aprilie 1959, privind modul de gospodarire a biletelor in reteaua cinematografica : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor si U.C.F.S. nr. 2066 din 15 septembrie 1959, privind asigurarea controlului tiparirii si gestionarii programelor la manifestarile sportive, precum si a sumelor incasate din vinzarea lor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor, Ministerului Comertului si Bancii de Stat nr. 2028/1958 la H.C.M. nr. 1918/1957, privind introducerea garantiei materiale pentru minuitorii de marfuri si valori : [semnalare bibliografica].»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor, Ministerului Comertului si Bancii de Stat, nr. 2004/1958, pentru aplicarea H.C.M. nr. 1918/1957 privind introducerea garantiei materiale pentru minuitorii de marfuri si valori :[semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor, nr. 2048 din 20 februarie 1956, cuprinzind sarcinile inspectiilor de impozite privitor la realizarea contributiei pentru asigurarile sociale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor, nr. 2056 din 7 martie 1956, privind modificarea instructiunilor generale de aplicare a impozitului pe circulatia marfurilor nr. 590/1954 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor, nr. 2069 din 23 martie 1956, in legatura cu noul regim de preturi cu ridicata la produsele chimice si modificarile de cote de impozit pe circulatia marfurilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor, nr. 2094 din 26 aprilie 1956, cu privire la aplicarea dispozitiilor decretului nr. 159 din 1956 si a art. 13 din H.C.M. nr. 478 din 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor, nr. 2161 din 1 septembrie 1956, pentru modificarea unor dispozitii din instructiunile nr. 80/1955 privind sistemul darilor de seama asupra veniturilor de stat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor, nr. 2363 din 17 noiembrie 1955, de aplicare a art. 4 din H.C. M. nr. 1330/2. VII . 1995 : instr. nr. 2363/1955 au fost publicate in Buletinul Ministerului Finantelor nr. 11 pe noiembrie 1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Justitiei nr. 691/1961 si Ministerului Finantelor nr. 1602/1961 privind evidenta, urmarirea si recuperarea pagubelor»»»

 • Instructiunile Ministerului Justitiei si Ministerului Finantelor nr. 2028 din 6 aprilie 1959, privind unele masuri pentru prevenirea, urmarirea si recuperarea pagubelor aduse avutului obstesc : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile comune ale C.S.P., Ministerului Finantelor, Ministerului Comertului, Comitetului pentru preturi si Bancii de Stat nr. 15.379 din 31 decembrie 1957, pentru aplicarea H.C.M. nr. 1772/1957 privind valorificarea unor stocuri excedentare :[semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile comune ale Comitetului de Stat al Planificari si ale Ministerului Finantelor nr. 2186 din 6 noiembrie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile comune ale Comitetului de Stat al Planificarii si ale Ministerului Finantelor nr. 2371 din 24 noiembrie 1955 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile comune ale Ministerului Agriculturii si Ministerului Finantelor nr. 95 din 8 martie 1956 privind stabilirea taxelor de gloaba : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile comune ale Ministerului Culturii si Ministerului Finantelor nr. 1090 din 31 iulie 1956, pentru aplicarea art. 15 din Decretul nr. 609/1955 privind impozitul pe spectacole, cu privire la emiterea si folosirea legitimatiilor, invitatiilor si biletelor speciale de intrare gratuita la spectacolele institutiilor artistice (teatre, concerte, ansambluri) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Comertului Interior, nr. 2060 din 6 martie 1956 pentru aplicarea conventiei intervenite intre Ministerului Finantelor si Ministerului Comertului Interior, privitoare la valorificarea unor bunuri prin organizatiile comerciale locale : OCL : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Invatamintului, nr. 2032 din 3 februarie 1956, in legatura cu inregistrarea fondului de salarii la scolile profesionale de ucenici, scoli tehnice si scoli tehnice de maistri : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile comune ale Ministerului Finantelor si Ministerului Prevederilor Sociale, nr. 2185 din 6 noiembrie 1956, date in aplicarea Decretului nr. 2185/1956, privind acordarea alocatiei de stat pentru copii salariatilor si pensionarilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile comune ale Ministerului Finantelor si ale Bancii de Stat, nr. 49.680, adresate sectiunilor financiare si unitatilor bancare, in scopul realizarii unei mai bune executari de casa a bugetului de stat al R.P.R. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile nr. 1 din 3 ianuarie 1956, in legatura cu aplicarea H.C. M. nr. 2801/1955 privind unele masuri pentru imbunatatirea situatiei financiare a intreprinderilor si reducerea datoriilor restante : instructiunile au fost publicate in Buletinul Ministerului Finantelor nr. 1 pe ianuarie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile nr. 1526 din 7.03.1962, ale C.S.P. si Ministerul Finantelor privind planificarea, acordarea si rambursarea creditelor pe anul 1962, pentru utilajelor care necesita montaj»»»

 • Instructiunile nr. 1544 din 18 iulie 1970 ale Ministerului Finantelor privind planificarea, repartizarea si varsarea beneficiilor si finantarea mjloacelor circulante»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.