Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Cezar L. Harjescu, subdirector general in Ministerul industriei si comertului: oboare, targuri, piete, rampe (legi, regulamente, expuneri de motive, indicatiuni, imprimate, modele) 225 pag. in 10 cu 20 planse in anexa (formulare, diverse, planuri). Lucrare aprobata de Ministerul industriei si comertului. Editura intrepinderilor de arte grafice Stefan Marinescu, Calea Victoriei no. 65, Bucuresti, Pretul lei 150 : [recenzie]»»»

  Vinter, I.

 • Ch. Pomaret. L'Amerique a la conquete de l'Europe. Armand Colin, Paris 1931 : [recenzie]»»»

  Branzescu, Gheorghe

 • Charles Gide : La reglementation internationale du travail, Revue internationale de Sociologie. Nos. 3-4, Mars, Avril 1919 : [recenzie]»»»

  Ionescu, N. T.

 • Charles Gide. La Cooperation et la place qu'elle reclame dans l'enseignement. Revue d'Economie Politique, No. 1, Janvier-Fevrier, 1922 : [recenzie]»»»

  Cusin, Alexandru C.

 • Charles Gide. La Russie Sovietique. Collection de la conciliation Internationale. Bulletin No. 5. 1924 : [recenzie]»»»

  Mladenatz, Gromoslav

 • Charles Pineaux: Assurance et placemnet (Collection d;etudes sur le droit des Assurance). Paris. Librairie G-le de Droit et de jurisprudence 1939; 354 pagini : [recenzie]»»»

  Protopopescu, Vasile V.

 • Charles Roy: La formule allemande de production rationelle dans l'industrie. Lib. F. Alcan : [recenzie]»»»

  Vasiliu, Vasile Gh.

 • Chemarea muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor si functionarilor dela Combinatul Sovrommetal Resita si Uzinele Steagul Rosu din Orasul Stalin catre muncitorii, inginerii, tehnicienii si functionarii din intreaga tara : sa desfasuram larg intrecerea socialista in cinstea implinirii a 30 de ani dela infiintarea Partidului!»»»

 • Chestia optantilor de Victor Hillard, Bucuresti 1927 : [recenzie]»»»

  Vasiliu, C. G.

 • Chestiunea aromaneasca : evolutia ei de la origini pana la Pacea de la Bucuresti (1913) si pozitia Austro-Ungariei1994»»»

  Peyfuss, Max Demeter Tanasoca, Nicolae-Serban Papacostea, Serban

 • Christache Milian: Teleormanul Economic. Monografie social-economica. Lucrare premiata de Academia Romana, cu o prefata de N. Iorga. Tiparnita. 1936 T.-Magurele : [recenzie]»»»

  Branzescu, Gheorghe

 • Ciclul economic : dualismul monetaro-real2013»»»

  Ifrim, Mihaela

 • Circulara Bancii Agricole nr. 105/139/137 din 13 noiembrie 1958, Departamentului Industria Carnii si Laptelui (nr. 3372/1958) si onsiliului Central al Bancilor Cooperative (nr. 1250/1958) privind plata animalelor preluate de bazele de receptie si achizitie O.R.A.C.A. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Bancii Agricole nr. 26.183 si Departamentul Gostat nr. 75.722 din 19 noiembrie 1958, privind stabilirea preturilor de achizitie de animale de productie si de rasa : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara M.I.B.C. - Departamentul Industriei Carnii si Laptelui, Consiliului Central al Bancilor Cooperative, Bancii Agricole nr. 2993 din 24 octombrie 1959, privind imbunatatirea sistemului de plata a laptelui si a produselor lactate livrate unitatilor I.C.I.L. prin contractari si achizitii: [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2020 din 27 februarie 1958, cu privire la aplicarea unor dispozitiuni legale in legatura cu calcularea si varsarea sumelor cuvenite bugetului : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2044 din 29 mai 1958, referitoare la aplicarea H.C.M. nr. 651/1958 privind stabilirea impozitului pe circulatia marfurilor la unele produse : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2050 din 1 iunie 1957, privind regimul de livrare si impozitare la produsele semiindustrializate din lemn : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2059 din 10 iulie 1957 privind : I. Stabilirea diferentei bugetare la porumbul livrat intreprinderilor de colectare si industrializare a laptelui; II. Solutiile date de Directia veniturilor de stat in cursul trim II a.c. pe linia impozitului pe circulatia marfurilor si a impozitului pe operatiunile necomerciale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2081 din 9 septembrie 1957, privind regimul diferentelor bugetare la hartia destinata ambalarii produselor alimentare si a produselor din sticla, portelan si faianta; solutiile date de Directia veniturilor de stat la unele probleme privind impozitul pe circulatia marfurilor si cotelor-parti din beneficiu : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2099 din 11 noiembrie 1957, privind regimul unor diferente bugetare. Solutiile date de Directia veniturilor de stat in diferite probleme in legatura cu impozitul pe circulatia marfurilor, impozitul pe veniturile cooperativelor, impozitul pe operatiunile necomerciale, cotele parti din beneficii, etc. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 92/98 din 20 iulie 1957, in legatura cu practicarea de preturi medii trimestriale la achzitiile si preluarile din contractari de legume, zarzavaturi si fructe pe trimestrul III/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara [si Criteriile] privind elaborarea si continutul bugetelor de venituri si cheltuieli de fabrica, sectie, santier, ferma, brigazi si alte unitati similare : (elaborata de Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor sub nr. 9123/25.XI.1983)»»»

 • Circulara cuprinzind completarea nr. 1 la instructiunile nr. 2/1963 privind finantarea si creditarea gospodariilor agricole de stat»»»

 • Circulara cuprinzind indicatii in scopul clarificarii in termenele legale a sumelor inregistrate in contul 290, precum si a inregistrarii uniforme si corecte a unor sume consemnate la CEC»»»

 • Circulara cuprinzind lamuriri cu privire la stabilirea impozitului pe veniturile realizate de g.a.c. si meseriasii colectivisti din executari de lucrari»»»

 • Circulara cuprinzind precizari in legatura cu acordarea creditelor si verificarea garantiei creditelor in perioada pina la varsarea prisosurilor de mijloace circulante, stabilite in urma recalcularii normativelor»»»

 • Circulara cuprinzind unele masuri pentru accelerarea decontarilor»»»

 • Circulara cuprinzind unele precizari in legaturi cu aplicarea unor dispozitii legale privind veniturile de stat»»»

 • Circulara in legatura cu aplicarea dispozitiilor privind impozitul pe circulatia marfurilor»»»

 • Circulara in legatura cu aplicarea dispozitiilor privind impozitul pe circulatia marfurilor»»»

 • Circulara in legatura cu aplicarea prevederilor H.C.M. nr. 511/1963, privind sistemul de contractare si achizitii de animale»»»

 • Circulara in legatura cu depunerea declaratiilor anuale pentru cladirile scutite de impozit in mod permanent si neconditionat»»»

 • Circulara inscrierea dobinzilor in libretle de economii»»»

 • Circulara nr. 1 din 12 martie 1962 privind: dispozitiile "Ordinului ministrului Finantelor nr. 121 din 9 martie 1962 privind incadrarea unor culturi la asigurarea prin efectul legii, precum si unele masuri in legatura cu asigurarile facultative de bunuri"; unele precizari in legatura cu aplicarea asigurarile facultative de bunuri; unele dispozitii in legatura cu munca operativa a aparatului ADAS»»»

 • Circulara nr. 1/1/1 din 7 ianuarie 1958, privind aplicarea dispozitiunilor H.C.M. nr. 1912/1957 la creditarea intreprinderilor pentru obiectivele stabilite in instructiunile nr. 15/1955 ale Bancii de Stat :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 10 din 28 februarie 1959, privind calcularea dobinzii la depunerile de garantii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 101/101/101 din 10 august 1959, referitoare la completarea dispozitiilor cuprinse in instructiunile Bancii Agricole nr. 44 din 8 iulie 1957, privind reglementarea sistemului de finantare a investitiilor - instalatii de scos - apropiat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 101/135/133 din 22 octombrie 1958, privind: unele masuri pentru lichidarea debitelor unor salariati, prin compensarea cu drepturile de primit; depunerea la tribunalele regionale a unei cote de 3% din sumele incasate prin executorii judecatoresti, pentru constituirea fondului de premiere a acestora; bonificarea diferentei de dobinzi perceputa in plus la creditele acordate gospodariilor agricole de stat, pentru golurile bilantiere pe anul 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 103/103/103 din 18 august 1959, privind modificarea prevederilor circularei nr. 105/139/137/1958 in legatura cu plata animalelor achizitionate la domiciliul producatorilor de catre achizitorii ORACA : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 107/141/139 din 20 noiembrie 1958, privind amortizarea creantelor nerecuperabile; controlul calculul dobinzilor; completarea instructiunilor nr. 2025/1958 ale Ministerului Finantelor; incheierea de procese-verbale la inventarierea obligatiilor de plata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 110/110/110 din 3 septembrie 1959, privind aplicarea instructiunilor pentru sanctionarea contraventilor la dispozitiile legale privind disciplina financiara aprobate prin H.C.M. nr. 34/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 110/144/142 din 28 noiembrie 1958, privind completarea instructiunilor nr. 50/1958 referitoare la plata produselor preluate din contractari si achizitii de unitatile Trustului Agrosem : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 112/146/144 din 3 decembrie 1958, privind decontarea lucrarilor de proiectare privind actiunea de electrificare a satelor; aplicarea dispozitiilor legale privind simplificarea elaborarii, avizarii si aprobarii documentatiei tehnice pentru lucrarile de imbunatatiri funciare; inregistrarea diminuarii limitei de finantare ca urmare a reducerii facute conform instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2041/1958 pentru aplicarea H.C.M. nr. 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 113/113/113 din 12 septembrie 1959, referitoare la: 1. aplicarea noilor regulamente de salarizare si premiere in unitatile agricole de stat; 2. modificari si precizari privind sarcinile unitatilor Bancii Agricole in aplicarea prvederilor H.C.M. nr. 2801/1955; 3. premierea brigazilor de tineret pentru actiunile din agricultura si silvicultura din anul 1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 114/116 din 10 noiembrie 1958, privind modificarea unor dispozitii din H.C.M. nr. 352/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 119/119/119 din 29 septembrie 1959, privind unele modificari a instructiunile nr. 26/1959 in legatura cu operatiunile de creditare a contractantilor de animale ca urmare a dispozitiilor H.C.M. nr. 1173/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 126/126/126 din 14 octombrie 1959, privind completare nr. 1 la instructiunile nr. 68/1959, referitoare la: precizari in legatura cu obligatia titularilor de investitii de a prezenta bancii finantatoare autorizatiile de constructii; preturile de achizitionare a animalelor pentru turma de baza; intocmirea si circuitul anexei 6 din instructiunile nr. 68/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 127/127/127 din 20 octombrie 1959, privind reducerea imobilizarilor stabilite in urma analizei situatiei economice financiare la 30 septembrie a.c. si determinarea rezultatelor financiare previzibile pentru gestiunea anului 1959 la gospodariile agricole de stat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 128/130 din 14 octombrie 1959, privind modificarea termenelor pentru varsarea impozitelor retinute unor categorii de salariati : [semnalare bibliografica]»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.