Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Circulara nr. 128/130 din 14 octombrie 1959, privind modificarea termenelor pentru varsarea impozitelor retinute unor categorii de salariati : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 129/135 din 28 octombrie 1957, cuprinzind completarea nr. 1 la instructiunile nr. 5 si completarea nr. 4 la instructiunile nr. 60, precum si indicatiuni privind platile in numerar in legatura cu preluarea de catre Banca Agricola a platii unor produse agricole conform H.C.M. nr. 1678/1957) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 14.186 din 11 februarie 1956, cu privire la decontarea locatiilor, penalizarilor si magazinajului c.f.r. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 14/17/16 din 30 ianuarie 1958, privind controlul fondului de salarii planificat, comunicat unitatilor bancare; conditiile de modificare a fondului de salarii; controlul rezervei constituita din fondul de salarii planificat; controlul fondului premiat din cota de 0.1%; alte dispozitii prevazute de H.C.M. nr. 1980 si 1981/1957; controlul repartizarii si utilizarii fondului de salarii la sfaturile populare si organele regionale (directii, uniuni, trusturi etc.) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 148/154 privind cumpararile de griu, secara, porumb si fainurile acestora de catre intreprinderile, organizatiile economice de stat si cooperatiste care nu au sarcini de contractari si achizitii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 15.260 din 15 septembrie 1956 privind acordarea de credite pentru aprovizionarea de iarna a cantinelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 15/15/15 din 9 februarie 1959, privind completarea dispozitiilor Bancii Agricole referitoare la finantarea actiunior de electrificare a satelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 19/20 din 14 februarie 1957, privind varsarea impozitului retinut din sumele platite carausilor pentru carausie sau altor particulari pentru servicii prestate, lucrari executate si marfuri livrate : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 1910 din 18 iulie 1959, privind: 1. circulara Ministerului Finantelor nr. 2049 din 9 iulie 1959, in legatura cu aplicarea art. 6 din Decretul nr. 115/1959; 2. darea la scadere a primelor de asigurare prin efectul legii si a majorarilor de intarziere datorate pentru bunurile trecute in patrimoniul statului; 3. darea la scadere a restantelor de prime si a majorarilor de intarziere datorate la asigurarea prin efectul legii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 20/29/28 din 26 februarie 1958, referitoare la deblocarea alocatiilor de plan privind constructiile de cladiri de locuit; modul de aprobare a anexei 2 la H.C.M. nr. 1113/1949; construirea fondului intreprinderii din economiile realizate la lucrarile in regie; separarea evidentelor contabile privind investitiile, cu incepere de la 1 ianuarie 1958; modificarea unor dispozitii privind achizitionarea de animale de reproductie; amortizarea mijloacelor fixe la IART : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 20/7 din 1 noiembrie 1957, privind privind decontarea transporturilor efectuate de intreprinderi pentru salariatii titulari de credite conform H.C.M. nr. 4015/1953 (Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri al Republicii Populare Romine nr. 71 din 2 noiembrie 1957) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 26/27 din 10 martie 1958, privind dispozitiuni in legatura cu aplicarea H.C.M. nr. 110/1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 29/32 din 5 martie 1957 privind controlul fondului de salarii planificat, depus unitatilor bancare, conditiile de modificare ale acestuia si alte dispozitiuni prevazute de H.C.M. nr. 2782/1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 30/13/1959, privind aplicarea dispozitiilor legale in vigoare referitoare la analiza si creditarea golurilor de mijloace circulante rezultate din activitatea anului 1958 la organizatiile de constructii-montaj : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 32/33 din 3 aprilie 1958, in legatura cu aplicarea dispozitiunilor H.C.M nr. 2631/1958, privind imbunatatirea sistemului de stabilire pe plan local a preturilor la legume, zarzavaturi si fructe : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 32/52/51 din 7 mai 1958, privind repartizarea plafoanelor si acordarea creditelor pe termen lung in 1958 la gospodariile agricole colective si cooperativele agricole de productie (Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri al R.P.R. nr. 20 din 7 mai 1958) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 34/35 din 4 aprilie 1958, privind calcularea de dobinzi la conturile personale de compensare descentralizata ale intreprinderilor Departamentului Comertului Interior, Centrocoop si Exportlemn : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 34/36 din 12 martie 1959, privind completarea si imbunatatirea instructiunilor nr. 8 referitoare la creditarea organizatiilor de aprovizionare si desfacere ale industriei : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 35/35/35 din 13 martie 1959, privind completari in legatura cu modul de decontare la unitatile care se aprovizioneaza de la intreprinderile care aplica tehnica imbunatatita de finantare, creditare si decontari : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 37/37/37 din 17 martie 1959, privind modificarea dispozitiilor pct. 77 din instructiunile Bancii Agricole nr. 59/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 38/39 din 7 aprilie 1958, referitoare la modificarea si completarea dispozitiunilor privind impozitele si taxele locale, conform Decretului nr. 79/1958 si instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2012/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 39/41 din 23 martie 1959, privind dobinzile ce se percep de Banca de Stat la conturile de imprumut ale intreprinderilor si organizatiilor economice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/15 din 3 februarie 1958, privind aplicarea dispozitiunilor H.C.M. nr. 1980 si 1981/1957, referitoare la probleme de munca si salarii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/17 din 6 martie 1958, cu privire la: controlul utilizarii fondului de salarii pentru personalul supus inregistrarii si al cheltuielilor gospodaresti pe anul 1958; prelungirea aplicarii prevederilor Dispozitiei Consiliului de ministri nr. 27/1957 cu privire la acordarea creditelor pentru plata depasirilor necorespunzatoare de salarii; completari cu privire la plata si controlul salariilor personale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/30 din 2 februarie 1959, privind aplicarea dispozitiilor in vigoare in problemele de munca si salarii privind sectorul constructii-montaj : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/31 din 7 februarie 1959, referitoare la unele masuri tranzitorii pentru premierea maistrilor, pina la aplicarea regulamentelor de premiere prevazute de dispozitiile legale in vigoare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 41/42 din 22 aprilie 1958, privind plata salariilor pentru lucrarile de bransamente, instalatii electrice, electrificari de strazi, etc., ce se executa pentru populatie, cu plata in numerar, de catre intreprinderile Departamentului Energiei Electrice : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 41/74/72 din 13 iunie 1958, cuprinzind completari si precizari la circulara nr. 22/37/36/1958 privind plata premiilor personalului tehnic si administrativ din gospodariile agricole de stat si trusturile regionale Gostat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 43.609 din 18 iulie 1956 privind stabilirea preturilor la achizitiile de legume, zarzavaturi si fructe : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 44/11 din 25 iunie 1958, privind controlul platilor in numerar efectuate pe santiere, puncte de lucru sau echipe, din subconturile de decontare sau din sumele transmise prin dispozitii de plata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 44/59 din 3 mai 1957, privind deschiderea de conturi speciale pentru plata avansurilor in contul zilelor munca la gospodariile agricole colective : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 45/47 din 2 aprilie 1959, privind aplicarea dispozitiilor legale in legatura cu eliberarea autorizatiilor de constructii pentru unitatile bugetare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 46/23 din 2 decembrie 1958, privind (Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri al R.P.R. nr. 53 din 13 decembrie 1958) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 46/23 din 2 decembrie 1958, privind: completari si precizari la instructiunile referitoare la plata alocatiei de stat pentru copii; completarea pct. 5 din circulara nr. 48/12/1958 privind utilizarea biletelor speciale (zonale) CFR; precizari cu privire la aplicarea art. 41-43 din Regulamentul operatiunilor de casa; anularea unor dispozitii ale Bancii de Stat si Bancii de Investitii : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 47.343 din 26 septembrie 1959, privind suportarea costului combustibilului destinat incalzirii cantinelor si prepararii meselor»»»

 • Circulara nr. 48/5 din 6 aprilie 1957, privind varsarea impozitului retinut din sumele platite carausilor pentru carausie sau altor particulari pentru servicii prestate, lucrari executtate si marfuri livrate : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 51/4 din 10 mai 1958, privind aplicarea H.C.M. nr.1294/1957 referitoare la intocmirea devizelor pentru lucrarile de geodezie, topografie si cadastru : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 52.000 din 11 februarie 1959, referitoare la aplicarea instructiunilor Bancii de Investitii nr. 78.000/400-1959 : A privind decontarea lucrarilor de constructii-montaj, executate in antrepriza si subantrepriza, a instructiunilor nr. 78.000/600-1959 : B privind creditarea pe termen scurt a organizatiilor de constructii-montaj, precum si a instructiunilor nr. 78.000/600-1959 C : privind regimul tranzitoriu de varsare a amortismentelor, acordarea unor credite speciale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 54/1 din 11 septembrie 1956 privind sarcinile Bancii de Investitii ca urmare a aplicarii dispozitiunilor H.C.M. nr.1245/1956, privind unele masuri pentru imbunatatirea activtitatii de proiectare pe anul 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 54/54/54 din 16 apilie 1959, privind raportarea fondurilor pentru lucrari de electrificari rurale; anularea unor prevederi ale circularii nr. 6/6/6/1959; precizari privind aplicarea dispozitiunilor legale referitoare la executarea unor constructii; precizari privind pretul de achizitie al animalelor de reproductie; finantarea unor lucrari de elctrificari rurale prin filiala de resedinta : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 54/54/54 din 16 aprilie 1959, privind raportarea fondurilor pentru lucrari de electrificari rurale; anularea unor prevederi ale circularii nr. 6/6/6/1959; precizari privind aplicarea dispozitiunior legale referitoare la executatarea unor constructii; precizari privind pretul de achizitie al animalelor de reproductie; finantarea unor lucrari de electrificari rurale prin filiala de resedinta : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 54/99 din 26 octombrie 1956, avind ca obiect modul de efectuare a decontarilor privind livrarile de material lemnos furnizat de intreprinderile Ministerului Industriei Lemnului si creditarea unitatilor cumparatoare pentru aprovizionarea cu material lemnos : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 55/56 din 22 mai 1958, referitoare la punerea in aplicare de la 1 iunie 1958 a instructiunilor nr. 8 privind creditarea organizatiilor de aprovizionare si desfacere ale industriei : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 56/58 din 25 aprilie 1959, privind aplicarea instructiunilor pentru sanctionarea contraventiilor la dispozitiile legale privind disciplina financiara, aprobate prin H.C.M. nr. 34/1959 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 57/56 din 10 mai 1958, privind modificarile art. 20 din H.C.M. nr. 4015/1953; reglementarea eliberarii autorizatiilor de constructii pentru locuinte ce se realizeaza din credite acordate de stat; aprovizionarea populatiei din mediul satesc cu lemn de constructie : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 58/57 din 12 mai 1958, privind plata linii preluata din contractari si achizitii de catre unitatile cooperatiei de consum (completare la instructiunilor nr. 52) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 6/6/6 din 22 ianuarie 1959, privind: finantarea investitiilor in anul 1959; sarcinile unitatilor finantatoare B.A. privind finantarea investitiilor in anul 1959; decontarea lucrarilor executate pina la 31 decembrie 1958 si inchiderea conturilor de finantare a investitiilor centralizate; alte dispozitiuni : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 60.378 din 16 septembrie 1958, privind imbunatatirea decontarilor prin reducerea, cu titlu experimental, a limitei minimale a valorii cererilor de plata si a dispozitiilor de plata : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 61/61/61 din 24 aprilie 1959, referitoare la completarea instructiunilor nr. 52 in ceea ce priveste majorarea termenului de justificare a avansurilor acordate achizitorilor D.C.A. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 61/63 din 15 mai 1959, privind punerea in aplicare a instructiunilor nr. 4 privind creditarea intreprinderilor si orgaizatiilor cooperatiei de consum care contracteaza si achizitioneaza produse si materii prime agricole : [semnalare bibliografica]»»»Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.