Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - iulie)* 2022 (ianuarie - iulie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL14 9309 9724 95719 76813 0796 690
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 401961 3041 706941 614
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII1881384923217361
3. SERVICII DE TRANSPORT4 2341 8532 3805 5642 5203 043
    Transport maritim157230-75250433-179
        pasageri6061035
        mărfuri77191-115121340-221
        altele7541341208634
    Transport aerian235455-221421647-224
        pasageri80381-301133571-437
        mărfuri4446-366618
        altele110308222317204
    Transport rutier3 5248972 6274 4141 0513 362
        pasageri162131019
        mărfuri3 4257122 7134 2898403 451
        altele83182-98113211-98
    Transport feroviar9593314913216
        pasageri000100
        mărfuri888441299633
        altele79-11735-18
    Transport pe canale navigabile interne443510703536
        pasageri010101
        mărfuri1124-1323221
        altele32822451332
    Servicii de transport prin conducte1601530128
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1001316-2
    Alte servicii auxiliare de transport9589614111130
    Servicii poştale şi de curierat6349147596-21
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 2132 236-1 0232 2913 831-1 538
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3054326146641426
    Servicii de construcţii în străinătate2952327445328424
    Servicii de construcţii în România720-1315122
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII39162-12440342-301
7. SERVICII FINANCIARE188314-1252052023
    Servicii financiare directe162956818510086
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)26218-19319104-82
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE42514-47247486-438
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 7591 6302 1284 9872 0252 961
    Servicii de telecomunicaţii433292141570381188
    Servicii informatice2 7871 1361 6493 6731 3842 288
    Servicii informaţionale540203337741259484
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 5082 9235834 1193 296822
    Servicii de cercetare-dezvoltare438250189437205234
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 3569264271 5811 058524
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice8245642581 008618392
            Servicii juridice671849791860
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală15460921237053
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice602485116806529279
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice532361171574441133
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 7151 749-342 0972 03463
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice752414339854434418
            Servicii de arhitectură46045-2
            Servicii de inginerie268160110333157179
            Servicii ştiinţifice şi tehnice479248230513273239
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier4057-175395-46
        Leasing operaţional39148-10943132-87
        Servicii comerciale31122784411248162
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte570902-3327411 122-382
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE392415923262
    Servicii audio-vizuale1451046244
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale24204472718
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1836-192142-21

*) Date revizuite
**) Date provizorii