Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2022 (ianuarie - iulie)* 2023 (ianuarie - iulie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL20 17913 2306 94723 15614 7908 367
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 722941 6301 959891 870
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII24417965341172167
3. SERVICII DE TRANSPORT5 7092 5853 1226 1762 6713 506
    Transport maritim269444-174322324-2
        pasageri1026504
        mărfuri134351-217120194-74
        altele125903519813169
    Transport aerian471672-202453718-263
        pasageri182576-397135650-517
        mărfuri6762444442
        altele2223219027424250
    Transport rutier4 4751 0673 4084 7271 2133 515
        pasageri9181531-16
        mărfuri4 3508523 4964 5969633 634
        altele114213-99114218-103
    Transport feroviar1531312219611878
        pasageri100320
        mărfuri133953817110070
        altele1734-1723159
    Transport pe canale navigabile interne7237371273692
        pasageri101101
        mărfuri2324126195
        altele471334981585
    Servicii de transport prin conducte31128431130
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1424-111529-18
    Alte servicii auxiliare de transport1481113620113269
    Servicii poştale şi de curierat7799-2092893
4. TURISM/ CĂLĂTORII2 2843 964-1 6812 6134 607-1 996
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII4714142961145567
    Servicii de construcţii în străinătate4572842760030569
    Servicii de construcţii în România141231316-3
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII32189-15742404-364
7. SERVICII FINANCIARE2112031024022813
    Servicii financiare directe1871087917012351
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2393-7269107-38
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE56478-42350559-506
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE5 1102 0163 0925 8732 3333 540
    Servicii de telecomunicaţii589384204632434199
    Servicii informatice3 8001 3732 4274 5781 6442 935
    Servicii informaţionale720260461661255406
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI4 2343 4068285 0633 5711 490
    Servicii de cercetare-dezvoltare442207237600207395
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 6241 1095161 7501 230520
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 0456623841 151770382
            Servicii juridice791961771661
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală12169521477176
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice844574272927684243
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice580446132599462138
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 1662 091752 7122 136576
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice8624464161 068489579
            Servicii de arhitectură35-2753
            Servicii de inginerie337157183396146250
            Servicii ştiinţifice şi tehnice520283234664339327
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier5395-46641845
        Leasing operaţional50139-9064176-110
        Servicii comerciale426259166511355156
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte7811 151-3721 0071 098-93
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE9133581556492
    Servicii audio-vizuale44342421230
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale4629161135460
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2142-223446-11

*) Date revizuite
**) Date provizorii