Comunicare și responsabilitate instituțională


Transparenţă şi responsabilitate

Un public bine informat asupra rolului și funcțiilor băncii centrale și care înțelege rațiunile deciziilor BNR constituie un factor important în atingerea obiectivului său fundamental

Proiecte educaționale

Parte integrantă a activităţii de comunicare externă a BNR, proiectele educaţionale au ca obiectiv creşterea nivelului de educaţie financiară a publicului

Proiecte culturale

BNR oferă artiştilor români de marcă din diverse domenii culturale un cadru de manifestare a talentului şi creativităţii lor

Expoziții

Evenimente organizate de către BNR sau la care banca centrală a participat