Cuvânt de deschidere al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, în cadrul conferinței Revizitarea miracolului european

Eveniment organizat sub egida ACADEMICA BNR


Versiunea pregătită pentru susținere

Bună seara, doamnelor și domnilor.
Bine aţi venit la Banca Naţională a României.

Mă bucur că ne reîntâlnim ȋn această seară cu domnul profesor Vasile Işan, un bun prieten al Băncii Naționale. Vom avea prilejul să ȋl ascultăm pe oaspetele nostru susţinând o interesantă prelegere referitoare la un fenomen care a apărut acum mai bine de 200 de ani și căruia, de-a lungul timpului, i s-au dat multe explicații. Este vorba de ceea ce unii au numit „miracolul european”.

Istoricii gândirii economice l-au numit așa pentru a sublinia uimirea pe care a creat-o fenomenul de creștere a avuției națiunilor, ca să folosesc cuvintele din titlul uneia dintre cele mai celebre cărți care au explicat această chestiune. Mă refer la Adam Smith și lucrarea sa celebră „Avuția națiunilor”, publicată prima dată pe 9 martie 1776. Cu zece ani mai devreme, Adam Ferguson publica „Eseul asupra istoriei societății civile”. Lucrarea s-a bucurat de mare succes, fiind tradusă și publicată atât ȋn Europa, cât şi ȋn ȋndepărtatul Imperiu Ţarist.

Aceste cărți, ca și multe altele asemănătoare, au încercat să explice fenomenul uimitor care a apărut în secolul al XVIII-lea și care nu a încetat niciodată de atunci. Acest fenomen a fost explicat prin ordinea spontană, idee care poate fi trasată înapoi în epoca modernă până la teoria scolastică a economiei, ale cărei vârfuri s-au manifestat în ceea ce se numește Școala de la Salamanca.

Totuși, se pare că o simplă fabulă despre albine, pe care a scris-o Bernard Mandeville încă din anul 1714, a avut rolul de declanșator al explicației pe care Smith, Ferguson și toți iluminiștii scoțieni au dat-o acestui fenomen. Ordinea spontană este motorul care a creat un cadru adecvat unui astfel de fenomen pozitiv. Fabulei despre albine, Mandeville i-a adăugat până în 1732, o serie de eseuri, publicate in opera al cărui titlu complet este ”Fabula albinelor: vicii private, beneficii publice”. Lucrarea a făcut două lucruri contradictorii: pe de o parte i-a oripilat pe Adam Smith și pe contemporanii săi, iar pe de altă parte i-a inspirat. Cartea lui Mandeville a fost o critică la adresa unui ascetism catolic îndreptat spre a critica atât o perioadă de creștere economică și de extindere a cumpărăturilor de lux, cât și unele activități considerate imorale în societatea engleză a acelei perioade.

Esența Fabulei lui Mandeville poate fi redată în câteva din versurile sale: „Chiar şi cel mai rău din mulţime/ A făcut ceva bine pentru Binele Comun”, subliniind că ceea ce se critica în societate era totuși o sursă de venit, dar și de instituții utile. Se producea astfel, un bun comun prin acțiunea individuală a albinelor, carora nici prin cap nu le trecea să producă un bun public. Și totuși, acest bun apărea, involuntar, adică spontan. Iată acest rezultat în versurile lui Mandeville: „Astfel, fiecare parte era plină de vicii/ Dar ȋntregul era un Paradis” (Mandeville,p. 67-68, Penguin Classics, 1989).

Mecanismul descris de Mandeville avea să fie înțeles de criticii săi și descris în multe feluri, cele mai cunoscute fiind expresiile „mâna invizibilă” a lui Adam Smith și „ordine spontană”, impusă în public de Hayek.

Permiteți-mi ca după această scurtă introducere la subiect, să spun câteva cuvinte despre profesorul Vasile Ișan, un bun cunoscător al ordinii spontane și un credincios apărător al ei.

S-a născut la 22 mai 1961 ȋn comuna Vicovu de Jos, judeţul Suceava. În anul 1985 a absolvit Facultatea de Științe Economice a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași. Stagiatura a făcut-o la BNR, filiala din Rădăuți, ȋntre anii 1986- 1990. După încheierea stagiaturii, a fost angajat inspector și a devenit, ulterior, inspector principal. Concret, s-a ocupat de analiza financiar – contabilă a întreprinderilor și de control bancar.

După revoluție, în 1990, domnul Işan s-a angajat la Facultatea pe care a absolvit-o, unde a parcurs toate gradele profesionale: asistent, lector, conferențiar și profesor. A urmat o serie de cursuri de scurtă durată la diverse instituții de învățământ din străinătate: Universita degli Studi di Bologna (Istituto di Estimo Rurale e Contabilita, Oct. – Dec. 1991); University of Nebraska at Omaha (Iulie – August 1993; Mai – Iunie 2000); Trent Nottingham University (10 luni în periaoda noiembrie 1997-iunie 2001). Profesorul Işan are un doctorat la Facultatea de Științe Economice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași. Aici a avut ocazia să aprofundeze studii de Economie Politică, Doctrine Economice, Economie Agrară, Fundamente economice ale investițiilor.

Ca autor sau co-autor, a publicat mai multe cărți, peste 110 articole şi studii, a prezentat peste 100 de lucrări la diferite conferinţe şi simpozioane desfăşurate în ţară şi străinătate. Dintre cărți, vreau să amintesc aici doar câteva: „Tranzacţii comerciale internaţionale”, Iaşi, 2004; „Sectorul Public. Iluzia Bunăstării Generale” co-autor, Iaşi, 1997; „Economia Afacerilor” co-autor, Iaşi, 3 volume publicate în anii 1994, 1995 și 1996.

În ultimii 30 de ani, domnul profesot Vasile Ișan a fost preocupat, ca cercetător, dar și ca dascăl, de tranzacțiile comerciale internaționale. A făcut studii și a predat pe teme referitoare la tranzacţii comerciale internaţionale, economia afacerilor, mediul internaţional al afacerilor, managementul afacerilor internaționale, relații economice internaționale, comerț internațional și dezvoltare economică, firme internaționale.

În perioada 2001-2008 a fost prodecan la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ocupându-se de cooperare și relații internaționale, de programe de studii și de implementarea ”Procesului Bologna”. Între aprilie 2005 și octombrie 2006 a fost director general în Ministerul Educației și Cercetării Științifice. Aici a coordonat mai multe programe și instituții, printre care amintesc: programele europene de educație și formare profesională; relațiile internaționale ale ministerului; Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor; relațiile instituționale cu Centrul UNESCO pentru Educație și Invățământ Superior din București.

De la Ministerul Educației și Cercetării Științifice s-a întors la activitatea didactică și de cercetare pentru a fi rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în perioada 2008-2016. Domnia sa spune că în această perioadă a fost mai mult administrator decât profesor, dar cei care îl cunosc bine mărturisesc că a avut timpul să citească cel puțin o bibliotecă de cărți, cu precădere referitoare la evoluția ideilor economice.

Ca rector, a avut o activitate foarte bogată, într-o perioadă foarte interesantă, de reformare a învățământului european. Din această poziție a participat, în calitate de speaker, la diverse universități. Cele mai recente au fost în anul 2012 la Aarhus University în Danemarca, în 2014 la Université Libre du Bruxelles, iar în 2015 la Antwerpen University din Belgia. A participat la conferințele a ceea ce este cunoscut sub denumirea de Coimbra Group, format de 39 de universități de prestigiu din întreaga lume, între care cele din Edinburg, Salamanca, Coimbra, Barcelona, Aarhus, Padova, Gottingen, Koln, Jena, Uppsala și altele).

Deși nu se consideră un libertarian, eu cred că este unul dintre cei mai erudiți economiști liberali. Nu a predat niciodată un curs de istoria gândirii economice, dar la fiecare curs sau temă de reflecție la care m-am referit mai sus face o detaliată prezentare a ideilor fundamentale care au ghidat dezvoltarea domeniului respectiv. Am aflat de la cursanți de-ai domniei sale că aceste secvențe de istorie a ideilor economice sunt presărate foarte adecvat în timpul cursurilor sau seminariilor.

Nu în ultimul rând, doresc să menționez că profesorul Ișan a coordonat traducerea a 18 volume în perioada 2011 – 2016 în seria „Economie și Societate Liberă”. Între autorii traduși se numără, Guido Hülsmann, Ludwing von Mises, Jesus Huerta de Soto, Pascal Salin, Israel M. Kirzner, Peter J. Boettke și Friedrich von Hayek.

În această seară, profesorul Işan ne va prezenta o temă interesantă: cea a creșterii bunăstării economice în Europa începând din secolul al XVIII-lea. Titlul prezentarii domniei sale sună foarte incitant și misterios: „Revizitarea miracolului European”.

Vă invit să ascultăm prelegerea și să discutăm pe marginea ei.


Banca Națională a României, București, 5 iunie 2019