Discurs în cadrul evenimentului „100 de ani de la moartea lui Jacques M. Elias (1844-1923)”

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR


Stimate domnule Președinte al Academiei Române,
Excelența Voastră, domnule adjunct al Ambasadorului statului Israel în România,
Stimată doamnă Președinte al Fundaţiei „Familiei Menachem H. Elias”,
Doamnă Director și Administrator delegat al Fundaţiei „Familiei Menachem H. Elias”,
Onorați membri ai mediului academic și universitar,
Distinși invitați,

Îmi face o deosebită onoare să va transmit, în numele Consiliului de Administrație al Băncii Naționale, un mesaj de apreciere pentru inițiativa organizării acestui eveniment omagial, dedicat personalității lui Jacques Menachem Elias.

Jacques Elias a fost pe tot parcursul vieții sale un mare filantrop; el a ilustrat mai presus de orice datoria morală și responsabilitatea îndeplinirii rolului său față de societate prin acțiunile pe care le-a întreprins.

Câteva cuvinte despre contribuția familiei Elias la formarea și dezvoltarea sistemului bancar din România. Familia lui Menahem Elias, prin fii săi, a înființat Banca A. H. Elias. Ulterior, în 1871, Jacques Elias împreună cu Emil Costinescu au înființat Banca Generală a Țării Românești, care a oferit finanțare economiei României într-o perioadă esențială pentru dezvoltarea industriei locale. Rolul lui Jacques Elias și în general al comunității evreiești în spațiul financiar românesc a fost mai pregnant în ceea ce privește folosirea instrumentelor specifice instituțiilor bancare moderne ale acelor timpuri, precum tratele, cecurile, scrisorile circulare, viramentele.

Și alți bancheri evrei, precum Hillel Manoach, Solomon Halfon, Mauriciu Blank au fost parte a sistemului bancar românesc de la ființarea lui. Amintesc și faptul că, în acea perioadă, scontul efectelor comerciale era o operațiune importantă privind asigurarea lichidității și creditului în economia națională. De fapt, Banca Națională a României a fost definită în legea de înființare din 1880 „banca de scompt și circulațiune”.

Ca întemeietor al ,,Fundației Familiei Menachem H. Elias”, Jacques Elias a contribuit la diversitatea și vitalitatea culturii, iar prin actul legatar, a desemnat cea mai prestigioasă instituție de științe și cultură din spațiul românesc, Academia Română, să continue munca sa generoasă pentru diseminarea culturii și dezvoltarea educației în societate. Jacques Elias a ajutat, prin actele filantropice, la realizarea unor repere semnificative pentru cultura națională și desăvârșirea unității naționale.

Pentru a comemora personalitatea lui Jacques Elias și în sprijinul recunoașterii activității sale deosebite, Banca Națională a României a emis în acest an, în data de 8 mai, o monedă aniversară din argint, de 31,103 g, titlu de 999 ‰, cu tema Jacques M. Elias întemeietorul „Fundației Familiei Menachem H. Elias”. Moneda se află în circuit numismatic și are putere circulatorie pe teritoriul României. Aversul monedei prezintă un detaliu al sediului Academiei Române din București, partea superioară a statuii Minervei din fața clădirii, stema României, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI” și anul de emisiune „2023”. Reversul monedei prezintă portretul, semnătura lui Jacques M. Elias și inscripția „JACQUES M. ELIAS”. Broșura de prezentare – în română, engleză și franceză – punctează momentele centrale din viața și activitatea lui Jaques M. Elias.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Academia Română, București, 16 mai 2023