Discurs în deschiderea conferinței 'Educaţia financiară: investiţie în viitorul societăţii!'

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR


Domnule Ministru/ Distinși oaspeți și invitați,
Îmi revine plăcerea să deschid astăzi lucrările Conferinţei internaţionale „Educaţia Financiară: investiţie în viitorul societăţii!”, eveniment organizat sub egida Global Money Week în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu sprijinul Child and Youth Finance International, Junior Achievement România şi Visa Europe.

Este bine ştiut că o economie stabilă şi dezvoltată sănătos are la bază o populație educată, inclusiv din perspectiva unor cunoştinţe financiare solide. Importanța educației financiare s-a evidenţiat în special în ultimele decenii pe măsură ce piețele s-au dezvoltat, precum și ca rezultat al schimbărilor demografice, economice și politice.

Atât nevoile individuale, cât și oferta de produse financiare au devenit mai complexe. Oamenii trebuie să cunoască noţiuni economico‑financiare pentru a face față complexității acestor nevoi și produselor financiare. În acest context, în plan global, precum şi european, educația financiară ocupă un rol din ce în ce mai semnificativ, cu inițiative care, în mod special în Uniunea Europeană urmăresc crearea unor programe coerente, integrate.

Criza financiară globală a fost văzută drept o oportunitate, un moment în care schimbările profunde de paradigmă economică și socială ne obligă la un nou tip de abordare pentru a asigura stabilitatea mediului economic şi dezvoltarea durabilă.

Aşa cum spunea Alvin Toffler ”Analfabeții secolului XXI nu vor fi cei care nu știu să scrie și să citească, ci aceia care nu pot învăța, dezvăța și reînvăța.”

Astfel, la nivelul Uniunii Europene în anul 2008 a fost creat Expert Group on Financial Education (EGFE), având ca scop realizarea schimburilor de experiență și bune practici în sprijinirea educației financiare. Acest grup este format din reprezentanți ai instituțiilor publice europene, băncilor centrale și comerciale, ONG-uri și fundații în domeniul educației din 16 țări ale UE: Marea Britanie și Italia (3 reprezentanți); Germania, Franța și Polonia (2 reprezentanți), Bulgaria, Ungaria, Cehia, Olanda, Belgia, Irlanda, Danemarca, Spania, Austria, Suedia, Portugalia (1 reprezentant).

În prezent, România nu are niciun reprezentant în cadrul acestui grup de cooperare dedicat educaţiei financiare la nivel european. Aceasta, în contextul în care potrivit celui mai recent studiu realizat de către Banca Mondială, nivelul de cunoștințe economice și financiare în România, măsurat prin indicele Financial Literacy Index se situează la o medie de 31 pe o scară de la 0 la 100.

Mai mult, cele mai recente evaluări şi analize ale Comisiei Europene subliniază rolul pe care nivelul scăzut al cunoștințelor economico-financiare l-a avut în amplificarea impactului crizei globale. Cu toate că UE acordă o atenție sporită educației financiare în ultimii ani, multe state europene încă nu răspund adecvat la această problemă, iar populația nu deține încă suficiente cunoștințe care să o ajute să înțeleagă serviciile și produsele financiare pentru a lua decizii corecte.

Începând din anul 2008, ca parte a strategiei de comunicare cu publicul, Banca Națională a României și-a asumat o abordare strategică prin susţinerea educaţiei economico-financiare şi a proiectelor care urmăresc distribuirea cât mai largă a informaţiilor cu privire la rolul, atribuţiile şi funcţiile principale ale instituţiei, principiile de bază ale economiei, în special în rândul tinerilor.

Această implicare este atestată de proiectele dezvoltate şi consolidate de către BNR în ultimii ani - ” BNR - Zilele Porților deschide pentru studenții economiști”, adresat studenților din facultăți cu profil economic, ” Să vorbim despre bani și bănci”, care vizează sprijinirea educației financiare în învățământul preuniversitar, ACADEMICA BNR, dedicat managementului universitar şi cadrelor didactice din universităţile partenere. BNR a fost prezentă şi la nivel european în susţinerea unor programe educaţionale şi anume: găzduirea Expoziţiei despre euro în anul 2011 sau participarea la conferinţe pe tematici de educaţie financiară.

Demersurile noastre s-au concretizat în acoperirea în planul comunicării directe a unui public de peste 15.000 de elevi, studenţi şi cadre didactice, mesajele şi informaţiile oferite fiind ulterior multiplicate la nivelul publicului larg. Aş dori să menţionez cea mai recentă acţiune la care am participat împreună cu domnul Ministru: săptămâna trecută s-au desfășurat activitățile celei de-a treia ediţii a proiectului ACADEMICA BNR, la care au participat reprezentanţii Ministerului Educației Naționale, Consiliului Național al Rectorilor, rectori și profesori din cele 27 de universități partenere, membrii Consiliului de Administraţie al BNR, specialişti ai băncii centrale, reprezentanți ai mediului academic, de afaceri și ai altor instituţii ale pieței financiare.

Mai mult, ca o reflectare a faptului că susţinerea valorilor româneşti şi europene a fost şi este o preocupare importantă pentru Banca Naţională a României, din anul 2010 am integrat si proiectul “Zilele Culturale ale BNR”, oferind astfel un cadru de manifestare a talentului și creativității, atât artiștilor consacraţi cât şi celor mai tineri prin organizarea de evenimente culturale în sediile BNR.

Consolidarea și dezvoltarea proiectelor educaționale a fost certificată în anul 2013 prin semnarea unui nou Protocol de Cooperare între BNR şi Ministerul Educației Naționale, cele două instituții urmând să inițieze/ implementeze o paletă largă de activități dedicate susținerii educației financiare.

În spiritul acestui Protocol, în această săptămână, sub egida „Global Money Week”, în toată rețeaua teritorială a BNR se derulează activități specifice pentru elevii din învăţământul preuniversitar (vizite ale sediilor BNR, prezentări și vizionări de filme privind istoria banilor, elementele de siguranță și viața bancnotelor, istoria BNR). Conferinţa de astăzi face parte din aceeaşi suită.

Doresc să mulțumesc partenerilor care s-au implicat în organizarea acestei manifestări care îşi propune să:

  • Evidenţieze importanța abordării educației financiare într-o manieră integrată prin cooperarea la nivel naţional, dar şi în plan european;
  • Prezinte rezultatele şi cele mai bune practici ale dezvoltatorilor de programe și proiecte în domeniul educației financiare;
  • Fie un punct de plecare a pregătirilor pentru elaborarea unui White Paper la nivel național ce va conţine repere concrete și coerente în ceea ce privește educarea financiară a tinerilor.

Doresc mult succes lucrărilor acestei Conferințe în vederea dezvoltării și consolidării unui parteneriat atât de important pentru educația din Romania, dar şi pentru perspectivele economiei româneşti.

Aşa cum spunea marele istoric şi om de cultură Nicolae Iorga ”Învățătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeauna un orizont.”


13 martie 2014