Drepturile salariale acordate în Banca Națională a României


I. Conducerea executivă

A. Venit lunar


Venit lunar Sumă netă
Mugur Isărescu, guvernator
Salariul 42.438 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 18.199 lei
Florin Georgescu, prim-viceguvernator
Salariul 39.977 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 17.932 lei
Leonardo Badea, viceguvernator
Salariul 36.373 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 17.918 lei
Eugen Nicolăescu, viceguvernator
Salariul 36.373 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 17.918 lei

B. Alte venituri

În plus față de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:

  • Indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar;
  • Alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare;
  • O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. Sumele din fondul de participare a salariaţilor la profitul Băncii Naţionale a României se acordă tuturor salariaţilor, conform prevederilor contractului colectiv de muncă și criteriilor aprobate de Consiliul de administraţie la momentul acordării acestora.

La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel:

  • 5 ani – 10 salarii;
  • 4 ani – 8 salarii;
  • 3 ani – 6 salarii.

Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.II. Conducerea neexecutivă

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României - Csaba Balint, Gheorghe Gherghina, Cristian Popa, Dan-Radu Ruşanu și Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 17.918 lei.

Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.III. Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din Banca Naţională a României

A. Venit lunar

Funcție Nivel minim Nivel maxim
Centrala Băncii Naționale a României
Director 8.871 lei 31.576 lei
Director adjunct 7.276 lei 23.894 lei
Șef serviciu 5.966 lei 15.970 lei
Șef birou 4.893 lei 7.343 lei
Structurile teritoriale ale Băncii Naționale a României
Director 7.276 lei 15.564 lei
Șef serviciu 5.966 lei   9.370 lei
Șef birou 4.893 lei 5.854 lei

B. Alte venituri

În plus faţă de veniturile enumerate la punctul I, lit. B, salariații băncii pot primi bonus de performanță anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale.