Legislație în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului


  • Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  • Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
  • Instrucțiunile din 13.08.2019 privind măsurile simplificate și suplimentare de cunoaștere a clientelei și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale
  • Instrucțiunile din 13.08.2019 privind măsurile pe care trebuie să le ia prestatorii de servicii de plată pentru a depista informațiile lipsă sau incomplete legate de plătitor sau beneficiarul plății și procedurile pe care trebuie să le instituie pentru a gestiona un transfer de fonduri lipsit de informațiile necesare
    • Ghid comun conform articolului 25 din Regulamentul (UE) 2015/847 privind măsurile pe care trebuie să le ia prestatorii de servicii de plată pentru a depista informațiile lipsă sau incomplete legate de plătitor sau beneficiarul plății și procedurile pe care trebuie să le instituie pentru a gestiona un transfer de fonduri lipsit de informațiile necesare
  • Regulamentul (UE) 2015/847 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006