Membru al Consiliului de Administraţie


Data naşterii: 17 martie 1957
Locul naşterii: Târgu Mureş, jud. Mureş

Conf. univ. dr. Ágnes Nagy

Educaţie

2005
Doctorat în finanţe, Academia de Studii Economice Bucureşti, cu teza Eficienţa auditului bancar în vederea reducerii riscului de sistem
1980
Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică, Academia de Studii Economice Bucureşti
1995 - 2003
Cursuri de pregătire a auditorilor financiari organizate de Minsterul Finanţelor în colaborare cu Camera Auditorilor Financiari din Scoţia
Seminarii pe teme bancare şi ale economiei de piaţă organizate de Universitatea din Tesaloniki, Grecia, Universitatea din Geneva împreună cu Consiliul Ecumenic Mondial din Elveţia, Universitatea din Debrecen, Ungaria

Experienţă profesională

2005 - prezent
Conferenţiar la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Catedra de Finanţe, cursuri de Politici monetare, Control şi audit financiar, Mecanisme şi instituţii monetare, Evaluarea proiectelor
1998 - 2014
Membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (numit de Parlamentul României în decembrie 1998 pentru un mandat de 6 ani, reînnoit în 2004 şi 2009)
februarie 2001 - februarie 2005
Lector universitar, Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir din Tg. Mureş
1998 - 2001
Director, societate de contabilitate şi consultanţă economico-financiară
decembrie 1990 - ianuarie 1998
Şef birou contabilitate abonaţi, RENEL filiala Mureş
octombrie 1980 - noiembrie 1990
Economist, Direcţia Judeţeană de Statistică Mureş

Activitate în domeniul cercetării ştiinţifice

 • Nivelul de trai al populaţiei judeţului Mureş, Studii de Statistică, coautor, 1987
 • Monitorizarea globală al antreprenoriatului în România, director de proiect ANCS-CEEX
 • Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare “V. Slăvescu", Academia Română, colaborator în proiectele:
  • Evaluarea politicilor macroeconomice ale ţărilor recent devenite membre ale UE în vederea adoptării euro
  • Monitorizarea trecerii la EURO a ţărilor recent devenite membre ale UE. Analize şi sinteze
  • Metode de evaluare a performanţei auditului intern
 • Realizarea evaluării şi elaborarea raportului global privind implementarea Planului national de Cercetare-Dezvoltare, Inovare pe perioada 1999-2006, Autoritatea Naţională Pentru Cercetare Ştiinţifică, colaborator
 • Global Entrepreneurship Monitor, contract încheiat între UBB Cluj-Napoca, Economic Science and Business Administration Faculty, şi Global Entrepreneurship Research Association (GERA), de pe lângă London Business School, Londra UK şi Babson College, Boston USA, director de proiect
 • Alte peste 30 de articole publicate în reviste, cărţi, note de curs, colaborări in proiecte

Alte activităţi şi realizări în domeniul profesional-ştiinţific

 • Membru exterior al Academiei Maghiare Ungaria, 2007
 • Membru expert contabil al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, 1995
 • Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România, 1996
 • Membru al Camerei Auditorilor Financiari, 2000
 • Membru al Asociaţiei Auditorilor Interni din California, SUA, 2005
 • Membru al Asociaţiei Auditorilor Interni din România, 2005
 • Membru fondator al Asociaţiei Alumni a absolvenţilor ASE, 2006
 • Membru al Asociaţiei Economiştilor Maghiari din România, 1992
 • Calificări: expert contabil, evaluator economico-financiar, auditor intern, cenzor extern independent acreditat de CNVM, auditor financiar, auditor financiar ONG-uri

Activităţi administrative, civice, ştiinţifice

2006 - prezent
Membru al comitetului ştiinţific al revistei "Közgazdász Forum", editată de Asociaţia Economiştilor Maghiari din România
2005 - prezent
Cercetător asociat al Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare "Victor Slăvescu", din subordinea Academiei Române, în domeniul auditului extern, auditului intern, convergenţa la UE, politici monetare ale statelor recent aderate la UE
2004 - 2006
Lector Camera Auditorilor Financiari din România, în cadrul cursurilor de perfecţionare continuă organizate de CAFR în judeţul Mureş, modulul privind "Riscurile auditului"
1996
Colaborator la realizarea manualului de Management Financiar pentru Organizatii Neguvernamentale din România, editat de World Learning Inc. şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională, USAID

Ordine, diplome, distincţii

 • 2010: Ordinul Naţional Steaua României în grad de calvaler, acordat de Preşedenţia României cu ocazia împlinirii a 130 de ani de la înfiinţarea BNR, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele excepţionale obţinute în elaborarea şi implementarea cu succes a politicilor monetar-bancare, care au asigurat stabilitatea financiara a României
 • 2008: Economistul anului, şi premiul Kerekes Jeno, acordat de Asociaţia Economiştilor Maghiari din România
 • 2006: Ordinul Industrial şi Comercial în grad de comandor acordat de Preşedenţia României pentru activitatea în domeniul stabilităţii economice şi denominarea leului
 • 2006: Premiul "Mărul de Aur" acordat de Asociaţia publicaţiilor de limba maghiară, pentru modul de comunicare cu societatea pe tema denominării leului, şi stabilităţii financiare
 • 2005: Diploma de excelenţă pentru contribuţia în domeniului auditului în România, acordat de Camera Auditorilor Financiari din România
 • 2003: Diplomă de onoare pentru contribuţia în domeniul politicii monetare în România, acordat de Academia de Studii Economice