Mesaj cu ocazia evenimentului „Soluții de garantare financiară – Retrospective și viitor”

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR


Domnilor Miniștri,
Stimați invitați de onoare,
Doamnelor și Domnilor,

Doresc să îmi exprim regretul pentru că nu pot participa la reuniunea „Soluții de garantare financiară – Retrospectivă și viitor” dar țin să vă împărtășesc câteva gânduri.

Inspirat de titlul conferinței „Retrospectivă și viitor”, doresc să îl parafrazez pe economistul american, Peter Drucker, „Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să-l creezi".

Salut eforturile deosebite ale organizatorilor și preocuparea pentru promovarea instrumentelor și programelor de garantare, la nivel european.

În contextul perioadei actuale, caracterizată prin crize multiple, suprapuse, cu amplificare diferită a riscurilor, s-a accentuat importanța cooperării și coordonării la nivelul tuturor stakeholder-ilor piețelor financiar-bancare, atât la nivel național cât și internațional. Armonizarea viziunilor și adoptarea unor măsuri echilibrate, au susținut traversarea etapelor adverse și au generat efecte sinergice, în perioadele următoare.

Evidențiez contextul crizei sanitare pentru a accentua combinația unică de provocări, pentru industria financiar – bancară și pentru economie, atât la nivel național cât și european.

Răspunsul coordonat al autorităților și calibrarea adecvată a instrumentelor pe care le-au avut la dispoziție, au permis administrarea și minimizarea efectelor crizei sanitare. Suportul pentru continuarea finanțării economiei a fost asigurat printr-un mix de instrumente de finanțare și de garantare.

Programele de garantare susținute de către guvern, suportul strategic oferit de către banca centrală prin utilizarea instrumentarului specific, au permis băncilor să asigure fluxul de credite pentru continuarea finanțării economiei.

Menționez importanța asigurării rezilienței, atât la nivel macro cât și micro. Sunt necesare prezervarea și utilizarea, în funcție de evoluții, a capabilităților dezvoltate, atât la nivelul autorităților, la nivelul industriei financiar – bancare cât și la nivelul companiilor.

Utilizarea eficientă a instrumentelor de garantare a implicat un mix de factori. Acordurile între băncile comerciale și fondurile de garantare, armonizarea mixului de garanții solicitate clienților bancari, tratamentul expunerilor bancare, flexibilitatea utilizării resurselor financiare și orientarea acestora pentru asigurarea continuității afacerilor companiilor, cu impact în economia reală, au contribuit la traversarea etapelor adverse și la crearea anticorpilor pentru noi provocări.

Doamnelor și domnilor,

Instrumentele de garantare reprezintă elemente cheie în ecosistemul financiar – bancar. Acestea și-au dovedit relevanța în contexte excepționale, în cadrul unor pachete de măsuri excepționale. Am convingerea că vor contribui, cu aceeași valoare adăugată și în etapele de dezvoltare.

Diversificarea programelor și mecanismelor aflate la dispoziția autorităților, diversificarea instrumentelor de garantare, a mecanismelor de finanțare, contribuie implicit la creșterea opțiunilor pentru administrarea mai bună a riscurilor, atât la nivel macro cât și micro. Creșterea nivelului de educație în privința utilizării acestor instrumente, atât la nivelul industriei financiar – bancare cât și la nivelul companiilor, constituie puncte cheie pentru parcursul viitor al economiei.

Vă mulțumesc și urez succes lucrărilor conferinței.