Precizări privind achiziția publică pentru dezvoltarea infrastructurii IT


Banca Națională a României este autoritate contractantă în condițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice iar pentru atribuirea contractelor de achiziție publică se supune dispozițiilor acestui act normativ. Achiziția s-a efectuat în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (,,S.E.A.P.”). Banca Națională a României, în calitate de autoritate contractantă organizatoare și beneficiară a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică „Dezvoltarea infrastructurii de comunicații proprii precum și a rețelei de comunicații interbancare RCI”, a publicat în data de 02.09.2016, în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (,,S.E.A.P.”) anunţul de participare nr. 169513 împreună cu toată documentaţia de atribuire aferentă.

Specificațiile tehnice pentru obiectivul menționat au fost elaborate în deplină concordanță cu prevederile art. 154 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, nefiind restricționat accesul niciunui operator economic.

În cadrul procedurii de atribuire au fost depuse două oferte, de către SC Telekom România Communications SA și de către Asocierea SC Ymens Teamnet SRL & SC Power Net Consulting SRL. Oferta firmei Telekom România a fost declarată neconformă în baza prevederilor art.137, alin. (1) și alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, din cauza necorelării cu cerințele caietului de sarcini.

Evaluarea ofertelor s-a făcut avându-se în vedere cerințele stabilite în documentația de atribuire care este publicată în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 și ale Hotărârii nr. 395/2016.

Nu au fost depuse contestații la decizia de atribuire a contractului.

Banca Națională a României nu a mai avut relații contractuale cu operatorul economic SC Ymens Teamnet SRL.

Menționam că, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), între acționarii firmei SC Teamnet International SA – acționar majoritar la firma SC Ymens Teamnet SRL – sunt International Finance Corporation și Black Sea Trade and Development Bank, care dețin împreună aproape 25% din acțiuni.

Condițiile de participare a operatorilor economici la procedura de achiziție publică menționată, respectiv întreaga documentație de atribuire sunt publice și se regăsesc în cadrul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice (e-licitatie.ro