Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului


Banca Naţională a României are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului:

 • supraveghează modul de aplicare a prevederilor legale în materie (în conformitate cu dispozițiile art.26 alin.(1) lit.a) și art.27 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative);
 • adoptă reglementări specifice privind supravegherea modului de aplicare a legislației în domeniu;
 • dispune măsuri specifice sau sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei incidente.

Obiectivele Strategiei privind procesul de supraveghere a instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare, instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică, în funcție de expunerea la riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului


Semnalarea încălcărilor Legii pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului


Alte Informații și reglementări specifice

 • FATF Jurisdictions under Increased Monitoring & FATF High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 octombrie 2021
 • Regulamentul Delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe
 • 9 ianuarie 2019 EBA report on crypto-assets - Report with advice for the European Commission on crypto-assets
 • Regulamentul Delegat (UE) 2018/1108 al Comisiei din 7 mai 2018 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare privind criteriile pentru desemnarea punctelor centrale de contact pentru emitenții de monedă electronică și prestatorii de servicii de plată, precum și cu norme privind funcțiile acestora
 • Modificări ale Regulamentului Delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice
  • Regulament delegat (UE) 2018/1467 al Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea Pakistanului în tabelul prevăzut la punctul I din anexă
  • Regulamentul delegat (UE) 2018/212 al Comisiei din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, în ceea ce privește adăugarea țărilor Sri Lanka, Trinidad și Tobago și Tunisia în tabelul de la punctul I din anexă
  • Regulament delegat (UE) 2018/105 al Comisiei din 27 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Etiopiei pe lista țărilor cu grad înalt de risc, în tabelul de la punctul I din anexă
 • Regulamentul Delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice
 • The Risk-Based Supervision Guidelines - Joint Guidelines on the characteristics of a risk‐based approach to anti‐money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk‐sensitive basis (limba engleză)