Programul de formare profesională a tinerilor specialişti


Programul, iniţiat în anul 2001, acordă tinerilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior posibilitatea valorificării, în activitatea băncii centrale, a cunoştinţelor acumulate. Acesta oferă oportunitatea de formare profesională a celor selectaţi prin învăţarea din practică a operaţiunilor şi politicilor Băncii Naţionale a României şi acumularea experienţei necesare desfăşurării activităţii în banca centrală.

Condiţii de participare »

Procesul de selecţie a candidaţilor

 1. Înscriere
 2. Etapa de selecţie a dosarelor
  • evaluare pe baza documentelor transmise cu ocazia înscrierii
  • comunicarea rezultatelor
 3. Transmiterea eseului de către candidaţii acceptaţi pentru a doua etapă
  • un eseu redactat în limba engleză (6.000 – 8.000 de cuvinte), pe o temă aleasă de candidat dintre cele recomandate de Comitetul de administrare a programului sau altă temă, propusă de către acesta, care are legătură cu specificul activităţii băncii centrale.

   Tema abordată va reprezenta subiectul ce trebuie dezvoltat de către participantul admis după interviul final, într-o lucrare de cercetare pe parcursul perioadei de 12 luni a programului, ce va constitui baza evaluării acestuia la finalul programului de formare profesională.

   Tematici eseuri »»»

  • termen pentru transmiterea eseurilor: 22 aprilie 2019 (inclusiv)
 4. Selecţia preliminară
  • evaluare pe baza eseurilor transmise
  • comunicarea rezultatelor
 5. Evaluarea compatibilității cu postul

  Se realizează prin testarea psihometrică a candidaţilor acceptaţi pentru etapă finală;

 6. Interviurile finale.

Derularea programului - angajarea în cadrul Băncii Naţionale a României

Durata programului este de 12 luni, iar activitatea fiecărui participant se desfăşoară, de regulă, într-o singură direcție a Băncii Naţionale a României.

Persoanele selectate pentru a participa în program vor fi angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată. Acestea sunt tratate ca angajaţi ai direcţiei respective, primesc responsabilităţi specifice şi participă la desfășurarea activităţii direcţiei.

Evaluarea finală

Lucrarea de cercetare realizată de către participant pe parcursul celor 12 luni ale programului, ce are ca temă subiectul ales şi transmis de participant, reprezintă baza evaluării acestuia la finalul programului.

Participanţii care au depăşit cu succes evaluarea finală au posibilitatea de a deveni angajaţi permanenţi ai Băncii Naţionale a României, în condiţii similare angajaţilor cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.